อำเภอปางศิลาทอง

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

ปางศิลาทอง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอปางศิลาทอง
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอปางศิลาทอง
คำขวัญ: 
ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม
หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น
โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น
ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของกำแพง
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°5′48″N 99°29′24″E / 16.09667°N 99.49000°E / 16.09667; 99.49000
อักษรไทยอำเภอปางศิลาทอง
อักษรโรมันAmphoe Pang Sila Thong
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด755.981 ตร.กม. (291.886 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด30,404 คน
 • ความหนาแน่น40.22 คน/ตร.กม. (104.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 62120
รหัสภูมิศาสตร์6209
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง
เลขที่ 140 หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอปางศิลาทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอปางศิลาทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 42 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพธิ์ทอง (Pho Thong)
2. หินดาต (Hin Dat)
3. ปางตาไว (Pang Ta Wai)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอปางศิลาทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินดาตทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางตาไวทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข