อำเภอปางศิลาทอง

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

ปางศิลาทอง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร เดิมเป็นเขตท้องที่ของตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุงทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอคลองขลุงในวันที่ 8 มิถุนายน 2536[1] และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 26 กันยายน 2540[2]

อำเภอปางศิลาทอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pang Sila Thong
จุดชมวิวช่องเย็นในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จุดชมวิวช่องเย็นในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
คำขวัญ: 
ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม
หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น
โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น
ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของกำแพง
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอปางศิลาทอง
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอปางศิลาทอง
พิกัด: 16°5′48″N 99°29′24″E / 16.09667°N 99.49000°E / 16.09667; 99.49000
ประเทศ ไทย
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด755.981 ตร.กม. (291.886 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด39,240 คน
 • ความหนาแน่น40.11 คน/ตร.กม. (103.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 62120
รหัสภูมิศาสตร์6209
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง
เลขที่ 140 หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอปางศิลาทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

อำเภอปางศิลาทอง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 แบ่งเขตท้องที่อำเภอคลองขลุง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปางศิลาทอง[1] มีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล คือ ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหินดาต ตำบลปางตาไว ต่อมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็น อำเภอปางศิลาทอง[2] มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2540

อำเภอปางศิลาทอง เป็นการนำชื่อของตำบลทั้ง 3 ตำบล คือ ตำบลปางตาไว (ปาง), ตำบลหินดาต (ศิลา), ตำบลโพธิ์ทอง (ทอง) แล้วนำมาประกอบกันเป็น "ปางศิลาทอง" ถือปรัชญาแห่งความสามัคคีธรรม หรือเป็นมงคลนามสืบไป ทำให้ทุกตำบลในอำเภอปางศิลาทองมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ อำเภอปางศิลาทอง

 • วันที่ 2 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลโพธิ์ทอง แยกออกจากตำบลวังไทร[3]
 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2524 ตั้งตำบลปางตาไว แยกออกจากตำบลโพธิ์ทอง[4]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2528 ตั้งตำบลหินดาต แยกออกจากตำบลโพธิ์ทอง[5]
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2536 แยกพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหินดาต และตำบลปางตาไว อำเภอคลองขลุง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปางศิลาทอง[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอคลองขลุง
 • วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะกิ่งอำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง เป็น อำเภอปางศิลาทอง[2]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอปางศิลาทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 42 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพธิ์ทอง (Pho Thong)
2. หินดาต (Hin Dat)
3. ปางตาไว (Pang Ta Wai)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอปางศิลาทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินดาตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางตาไวทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปางศิลาทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (74 ง): 14. June 8, 1993. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-09. สืบค้นเมื่อ 2021-07-25.
 2. 2.0 2.1 2.2 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. September 26, 1997. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2021-07-25.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม และกิ่งอำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (171 ง): 3372–3387. October 2, 1979.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (120 ง): 2394–2406. July 21, 1981.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (152 ง): (ฉบับพิเศษ) 20-28. October 21, 1985.