เปิดเมนูหลัก

อำเภอแม่วงก์

อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

แม่วงก์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอแม่วงก์
เขาแม่กระทู้เด่นสง่า น้ำตกแม่เรวาแสนสวย
มากด้วยผลิตภัณฑ์ดี เขียวขจีพรรณไม้
หลากหลายวัฒนธรรม งามล้ำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอแม่วงก์
อักษรโรมันAmphoe Mae Wong
จังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่766.8 ตร.กม.
ประชากร53,015 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น69.13 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์6013
รหัสไปรษณีย์60150
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
พิกัด15°46′52″N 99°31′9″E / 15.78111°N 99.51917°E / 15.78111; 99.51917
โทรศัพท์0 5623 8040-1
โทรสาร0 5623 8040
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแม่วงก์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ภูมิประเทศแก้ไข

ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกฟูก เหมาะแก่การเกษตรจำพวกพืชไร่ ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำสะแกกรัง ลักษณะลาดเอียงจากตะวันตกมาตะวันออกโดยมีทิวเขาชนกันกั้นกลางในเขตอำเภอ และมีทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นเหมือนกำแพงขนาดใหญ่ทางตะวันตก ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน่ำลำธารของสาขาแม่น้ำสะแกกรังและเป็นเขตป่าอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศ ทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี และอุทยานแห่งชาติคลองลานในจังหวัดกำแพงเพชร

ภูมิอากาศแก้ไข

มีลักษณะร้อนชื้นกึ่งสะวันนาเนื่องจากอยู่ในเขตเงาฝนของทิวเขาถนนธงชัย จึงมีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นเด่นชัด ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15.3 องศาเซลเซียส และช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 41.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 28.31 องศาเซลเซียส

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแม่วงก์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แม่วงก์ (Mae Wong) 9 หมู่บ้าน
2. แม่เล่ย์ (Mae Le) 26 หมู่บ้าน
3. วังซ่าน (Wang San) 14 หมู่บ้าน
4. เขาชนกัน (Khao Chon Kan) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่วงก์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่วงก์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังซ่านทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาชนกันทั้งตำบล