อำเภอแม่วงก์

อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

แม่วงก์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Wong
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
คำขวัญ: 
เขาแม่กระทู้เด่นสง่า น้ำตกแม่เรวาแสนสวย
มากด้วยผลิตภัณฑ์ดี เขียวขจีพรรณไม้
หลากหลายวัฒนธรรม งามล้ำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอแม่วงก์
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอแม่วงก์
พิกัด: 15°46′52″N 99°31′9″E / 15.78111°N 99.51917°E / 15.78111; 99.51917
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่
 • ทั้งหมด766.8 ตร.กม. (296.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด49,885 คน
 • ความหนาแน่น65.06 คน/ตร.กม. (168.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 60150
รหัสภูมิศาสตร์6013
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอแม่วงก์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

คำว่า "แม่วงก์" เป็นชื่อของลำน้ำแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์-แม่เปิน ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีความคดเคี้ยว ไหลเชี่ยวหลากหลาย วกไปวนมา จึงเรียกว่าแม่วงก์

 • วันที่ 2 ตุลาคม 2505 ตั้งตำบลแม่วงก์ แยกออกจากตำบลลาดยาว และตำบลห้วยน้ำหอม[1]
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2515 ตั้งตำบลแม่เล่ย์ แยกออกจากตำบลแม่วงก์[2]
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลวังซ่าน แยกออกจากตำบลแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ และตำบลบ้านไร่[3]
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2526 โอนพื้นที่หมู่ 12 บ้านวังป่าใหญ่ (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว ไปตั้งเป็นหมู่ 9 ของตำบลวังซ่าน[4]
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2533 ตั้งตำบลเขาชนกัน แยกออกจากตำบลแม่เล่ย์[5]
 • วันที่ 29 สิงหาคม 2534 ตั้งตำบลปางสวรรค์ แยกออกจากตำบลห้วยน้ำหอม ตั้งตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ แยกออกจากตำบลแม่วงก์[6]
 • วันที่ 22 เมษายน 2535 แยกพื้นที่ตำบลแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ ตำบลวังซ่าน ตำบลเขาชนกัน ตำบลปางสวรรค์ และตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่วงก์ ขึ้นกับอำเภอลาดยาว[7]
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ตั้งตำบลแม่เปิน และตำบลชุมตาบง แยกออกจากตำบลห้วยน้ำหอม[8]
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2537 โอนพื้นที่ตำบลห้วยน้ำหอม กิ่งอำเภอแม่วงก์ ไปขึ้นกับ อำเภอลาดยาว[9] ดังเดิม
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2539 แยกพื้นที่ตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแม่เปิน ขึ้นกับอำเภอลาดยาว[10]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2540 แยกพื้นที่ตำบลชุมตาบง และตำบลปางสวรรค์ กิ่งอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอชุมตาบง ขึ้นกับอำเภอลาดยาว[11]
 • วันที 26 กันยายน 2540 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว เป็น อำเภอแม่วงก์[12]
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่เปิน และกิ่งอำเภอชุมตาบง อำเภอแม่วงก์ เป็น อำเภอแม่เปิน และ อำเภอชุมตาบง

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอแม่วงก์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แม่วงก์ (Mae Wong) 9 หมู่บ้าน
2. แม่เล่ย์ (Mae Le) 26 หมู่บ้าน
3. วังซ่าน (Wang San) 14 หมู่บ้าน
4. เขาชนกัน (Khao Chon Kan) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอแม่วงก์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่วงก์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังซ่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาชนกันทั้งตำบล


 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองบัว อำเภอลาดยาว และอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 7. [7] เก็บถาวร 2012-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่วงก์
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 9. [9] เก็บถาวร 2012-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 10. [10] เก็บถาวร 2012-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่เปิน
 11. [11] เก็บถาวร 2011-07-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอชุมตาบง
 12. [12] เก็บถาวร 2012-01-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐