ตำบลแม่เปิน

ตำบลในอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

แม่เปิน เป็นตำบลเพียงแห่งเดียวในอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่าง ๆ ในอำเภอ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 84 กิโลเมตร

ตำบลแม่เปิน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Mae Poen
ตำบลแม่เปินตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์
ตำบลแม่เปิน
ตำบลแม่เปิน
พิกัด: 15°40′07.4″N 99°27′04.3″E / 15.668722°N 99.451194°E / 15.668722; 99.451194พิกัดภูมิศาสตร์: 15°40′07.4″N 99°27′04.3″E / 15.668722°N 99.451194°E / 15.668722; 99.451194
ประเทศไทย
จังหวัดนครสวรรค์
อำเภอแม่เปิน
พื้นที่
 • ทั้งหมด260.200 ตร.กม. (100.464 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด20,907[1] คน
 • ความหนาแน่น80.35 คน/ตร.กม. (208.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 60150
รหัสภูมิศาสตร์601401
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปัจจุบันตำบลแม่เปินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปินซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลแม่เปิน ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2536[2] ก่อนที่จะได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปินในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538[3]

ประวัติแก้ไข

พื้นที่ "แม่เปิน" เดิมเป็นพื้นที่ในเขตตำบลห้วยน้ำหอม ทางราชการได้แยกพื้นที่ตำบลแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ ตำบลวังซ่าน ตำบลเขาชนกัน ตำบลปางสวรรค์ และตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่วงก์ ขึ้นกับอำเภอลาดยาว ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535[4] พื้นที่แม่เปินจึงขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอแม่วงก์

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 ทางราชการได้แยกหมู่บ้าน 9 หมู่ของตำบลห้วยน้ำหอม ได้แก่ หมู่ที่ 12 บ้านคลองเจริญ, หมู่ที่ 16 บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ที่ 21 บ้านหนองพวา, หมู่ที่ 17 บ้านลานหมาไน, หมู่ที่ 25 บ้านสระสวัสดิ์, หมู่ที่ 24 บ้านตลุกตาสาม, หมู่ที่ 18 บ้านเขาแหลม, หมู่ที่ 19 บ้านพนาสวรรค์, หมู่ที่ 20 บ้านแม่กะสี ออกมาจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 1–9 ของตำบลแม่เปินตามลำดับ[2] โดยเรียกชื่อตำบลตามลำน้ำแม่เปินที่ปัจจุบันแห้งขอดตื้นเขินหมดแล้ว

ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ทางราชการได้แยกพื้นที่บางส่วนของกิ่งอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว ออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่เปิน[5] ขึ้นกับอำเภอลาดยาว และในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 กิ่งอำเภอแม่เปินได้รับยกฐานะเป็นอำเภอตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550[6] ตำบลแม่เปินจึงย้ายมาขึ้นกับกิ่งอำเภอแม่เปินและอำเภอแม่เปินนับแต่นั้นมา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตำบลแม่เปินเป็นตำบลเดียวในเขตอำเภอแม่เปิน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ตำบลแม่เปินประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 24 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ รหัส
ภูมิศาสตร์
ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (2563) จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม
- - *ทะเบียนบ้านกลาง 18 10 28 3
1 60140101 คลองเจริญ 518 527 1,045 314
2 60140102 โนนสมบูรณ์ 389 378 767 228
3 60140103 หนองพวา 390 405 795 258
4 60140104 ลานหมาไน 497 536 1,033 351
5 60140105 สระสวัสดิ์ 626 610 1,236 399
6 60140106 ตลุกตาสาม 558 521 1,079 319
7 60140107 เขาแหลม 387 373 760 345
8 60140108 พนาสวรรค์ 400 402 802 308
9 60140109 แม่กะสี 520 458 978 404
10 60140110 ท่ามะกรูด 291 294 585 173
11 60140111 มาลาศรี 253 253 506 198
12 60140112 ปางสัก 473 499 972 338
13 60140113 คลองค่าย 370 371 741 190
14 60140114 ใหม่ทรายทอง 492 482 974 532
15 60140115 เขามะตูม 272 282 554 204
16 60140116 โคกพุทรา 554 544 1,098 270
17 60140117 ประดู่งาม 512 481 993 277
18 60140118 ทรัพย์โพธิ์ทอง 323 339 662 217
19 60140119 ใหม่ไทรทอง 429 413 842 274
20 60140120 สวนป่า 380 363 743 219
21 60140121 คลองห้วยหวาย 233 218 451 164
22 60140122 ลาน 2 488 542 1,030 299
23 60140123 ใหม่ชัยมงคล 470 471 941 237
24 60140124 รัศมีสร้างสรรค์ 669 623 1,292 382
รวม 10,512 10,395 20,907 6,903

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-27. สืบค้นเมื่อ 2021-05-06.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (145 ง): (ฉบับพิเศษ) 61–67. November 13, 1992.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (ตอนพิเศษ 6 ง): 1–63. March 3, 1995. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2021-05-06.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่วงก์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 7. April 22, 1992. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2021-05-06.
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่เปิน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 18 ง): 15. June 26, 1996. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2021-05-06.
  6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2021-05-06.