เปิดเมนูหลัก

อำเภอบ้านไร่

อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

อำเภอบ้านไร่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี

อำเภอบ้านไร่
แผนที่จังหวัดอุทัยธานี เน้นอำเภอบ้านไร่
ห้วยขาแข้ง แหล่งผ้าทอ หน่อไม้สด
สับปะรดฉ่ำ ถ้ำหลายแห่ง แหล่งชาวเขา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอบ้านไร่
อักษรโรมันAmphoe Ban Rai
จังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่3,621.5 ตร.กม.
ประชากร69,186 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น19.10 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์6106
รหัสไปรษณีย์61140,
61180 (เฉพาะตำบลวังหิน เมืองการุ้ง หูช้าง หนองจอก บ้านใหม่คลองเคียน และหนองบ่มกล้วย)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
พิกัด15°5′2″N 99°31′16″E / 15.08389°N 99.52111°E / 15.08389; 99.52111
โทรศัพท์0 5653 9108
โทรสาร0 5653 9108
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบ้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบ้านไร่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 13 ตำบล 136 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านไร่ (Ban Rai) 11 หมู่บ้าน 8. หนองจอก (Nong Chok) 16 หมู่บ้าน
2. ทัพหลวง (Thap Luang) 15 หมู่บ้าน 9. หูช้าง (Hu Chang) 13 หมู่บ้าน
3. ห้วยแห้ง (Huai Haeng) 9 หมู่บ้าน 10. บ้านบึง (Ban Bueng) 7 หมู่บ้าน
4. คอกควาย (Khok Khwai) 16 หมู่บ้าน 11. บ้านใหม่คลองเคียน (Ban Mai Khlong Khian) 8 หมู่บ้าน
5. วังหิน (Wang Hin) 6 หมู่บ้าน 12. หนองบ่มกล้วย (Nong Bom Kluai) 11 หมู่บ้าน
6. เมืองการุ้ง (Mueang Ka Rung) 13 หมู่บ้าน 13. เจ้าวัด (Chao Wat) 7 หมู่บ้าน
7. แก่นมะกรูด (Kaen Makrut) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

 
ตัวอำเภอบ้านไร่ เขตเทศบาลตำบลบ้านไร่

ท้องที่อำเภอบ้านไร่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านไร่และบางส่วนของตำบลบ้านบึง
 • เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองการุ้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่) และตำบลแก่นมะกรูดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแห้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอกควายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองการุ้ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหูช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านบึง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่คลองเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่มกล้วยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ้าวัดทั้งตำบล

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

 • หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง

หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง บ้านผาทั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี

 • น้ำตกที่ผาร่มเย็น
 • วัดถ้ำเขาวงศ์
 • ถ้ำพุหวาย
 • แก่นมะกรูด
 • ต้นไม้ยักษ์บ้านสะนำ


โรงเรียนประจำอำเภอแก้ไข

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญที่สุด มีนักเรียนประมาณ 1500 คน ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในจังหวัด