อำเภอคลองลาน

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

คลองลาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอคลองลาน
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอคลองลาน
คำขวัญ: 
คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย
เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี
ของดีเครื่องเงิน
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°12′13″N 99°19′16″E / 16.20361°N 99.32111°E / 16.20361; 99.32111
อักษรไทยอำเภอคลองลาน
อักษรโรมันAmphoe Khlong Lan
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,140.2 ตร.กม. (440.2 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด63,856 คน
 • ความหนาแน่น56.00 คน/ตร.กม. (145.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์62180
รหัสภูมิศาสตร์6203
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอคลองลาน หมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า "ตำบลโป่งน้ำร้อน" ในปี พ.ศ. 2519 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี พ.ศ. 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอคลองลาน" เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น "อำเภอคลองลาน"โดยเริ่มแรกแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลคลองน้ำไหลและตำบลคลองลานพัฒนา ขณะนั้นตำบลคลองน้ำไหลเป็นตำบลใหญ่ ต่อมาจึงแยกออกไปเป็นตำบลสักงาม และได้โอนตำบลโป่งน้ำร้อนที่ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองกำแพงเพชรมาขึ้นกับอำเภอคลองลาน ปัจจุบันจึงมีทั้งหมด 4 ตำบล

เรื่องบ้านคลองลานมีเรื่องเล่าว่า นานมาแล้วมีชนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากถิ่นอื่น เข้าไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในบริเวณป่าลาน ซึ่งมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนั้นได้ตัดต้นลานขนาดเล็กออกไป เพื่อใช้พื้นที่สำหรับทำนาทำไร่ เหลือไว้เฉพาะต้นลานที่มีขนาดใหญ่และที่ขึ้นอยู่ตามริมคลองเท่านั้น จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านคลองลาน และได้มาเป็นชื่ออำเภอคลองลานในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

 
ตลาดคลองลาน

อำเภอคลองลานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอคลองลานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล และมีหมู่บ้าน 69 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คลองน้ำไหล (Khlong Nam Lai) 28 หมู่บ้าน
2. โป่งน้ำร้อน (Pong Nam Ron) 10 หมู่บ้าน
3. คลองลานพัฒนา (Khlong Lan Phatthana) 21 หมู่บ้าน
4. สักงาม (Sak Ngam) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอคลองลานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองลานพัฒนาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสักงามทั้งตำบล