เปิดเมนูหลัก

อำเภอคลองลาน

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

คลองลาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรเดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีชื่อว่า " ตำบลโป่งน้ำร้อน " ในปี พ.ศ. 2519 แยกตำบล ออกเป็นตำบลคลองน้ำไหล ในปี พ.ศ. 2520 แยกตำบลออกเป็นตำบลคลองลานพัฒนา ในปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะขึ้นเป็น " กิ่งอำเภอคลองลาน " เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2529 ได้รับการยกฐานะเป็น " อำเภอคลองลาน"

อำเภอคลองลาน
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอคลองลาน
คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย
เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี
ของดีเครื่องเงิน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอคลองลาน
อักษรโรมันAmphoe Khlong Lan
จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่1,140.2 ตร.กม.
ประชากร64,014 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น56.14 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์6203
รหัสไปรษณีย์62180
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอคลองลาน หมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
พิกัด16°12′13″N 99°19′16″E / 16.20361°N 99.32111°E / 16.20361; 99.32111
โทรศัพท์0 5578 6138
โทรสาร0 5578 6138
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เรื่องบ้านคลองลาน มีเรื่องเล่าว่า นานมาแล้วมีชนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากถิ่นอื่น เข้าไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในบริเวณป่าลาน ซึ่งมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนั้นได้ตัดต้นลานขนาดเล็กออกไป เพื่อใช้พื้นที่สำหรับทำนาทำไร่ เหลือไว้เฉพาะต้นลานที่มีขนาดใหญ่และที่ขึ้นอยู่ตามริมคลองเท่านั้น จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านคลองลาน และได้มาเป็นชื่ออำเภอคลองลานในปัจจุบัน

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอคลองลานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอคลองลานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล ได้แก่

1. คลองน้ำไหล (Khlong Nam Lai)
2. โป่งน้ำร้อน (Pong Nam Ron)
3. คลองลานพัฒนา (Khlong Lan Phatthana)
4. สักงาม (Sak Ngam)

และมีหมู่บ้าน 68 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอคลองลานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 
ตลาดคลองลาน