อำเภอโกสัมพีนคร

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

อำเภอโกสัมพีนคร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2550

อำเภอโกสัมพีนคร
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอโกสัมพีนคร
คำขวัญ: ป่าสวยน้ำใส กล้วยไข่แสนหวาน แม่ปิงไหลผ่าน อุทยานคลองวังเจ้า ชาวเขามากมี โบราณคดีลือเลื่อง เมืองแห่ง
สาวงาม นามโกสัมพีนคร
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°37′54″N 99°20′54″E / 16.63167°N 99.34833°E / 16.63167; 99.34833
อักษรไทยอำเภอโกสัมพีนคร
อักษรโรมันAmphoe Kosamphi Nakhon
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด489.400 ตร.กม. (188.958 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด28,784 คน
 • ความหนาแน่น58.81 คน/ตร.กม. (152.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์62000
รหัสภูมิศาสตร์6211
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโกสัมพีนครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอโกสัมพีนครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาโดยตั้งเป็น กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโกสัมพีนคร ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[1]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโกสัมพีนครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โกสัมพี (Kosamphi) 25 หมู่บ้าน
2. เพชรชมภู (Phet Chomphu) 9 หมู่บ้าน
3. ลานดอกไม้ตก (Lan Dokmai Tok) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโกสัมพีนครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกสัมพีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพชรชมภูทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ตกทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.