อำเภอวังเจ้า

อำเภอในจังหวัดตาก ประเทศไทย

วังเจ้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก

อำเภอวังเจ้า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Wang Chao
คำขวัญ: 
ประตูสู่เมืองตาก หลายหลากวัฒนธรรม
นำเศรษฐกิจข้าวโพดลำไย น้ำตกสวยใสโป่งเป้า
คลองวังเจ้าอุทยาน สวยตระการผ้าทอ
แผนที่จังหวัดตาก เน้นอำเภอวังเจ้า
แผนที่จังหวัดตาก เน้นอำเภอวังเจ้า
พิกัด: 16°42′15″N 99°14′34″E / 16.70417°N 99.24278°E / 16.70417; 99.24278
ประเทศ ไทย
จังหวัดตาก
พื้นที่
 • ทั้งหมด637.61 ตร.กม. (246.18 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด34,366 คน
 • ความหนาแน่น53.90 คน/ตร.กม. (139.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 63180
รหัสภูมิศาสตร์6309
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอวังเจ้า เลขที่ 222
หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอวังเจ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอวังเจ้าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองตาก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังเจ้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังเจ้า ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550[2] ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับในวันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[3]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอวังเจ้าแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[4]
1. เชียงทอง Chiang Thong
14
19,431
2. นาโบสถ์ Na Bot
9
11,392
3. ประดาง Pradang
5
3,749

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอวังเจ้าประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลวังเจ้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียงทอง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงทอง (นอกเขตเทศบาลตำบลวังเจ้า)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประดางทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังเจ้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (Special 18 ง): 27. June 26, 1996. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-10-14.
  2. "แถลงผลการประชุม ครม. ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2550". ผู้จัดการออนไลน์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-16. สืบค้นเมื่อ 2007-10-14.
  3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-10-14.
  4. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.