สมหมาย ภาษี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สมหมาย ภาษี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง

สมหมาย ภาษี
สมหมาย ในปี พ.ศ. 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีช่วยวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
ก่อนหน้ากิตติรัตน์ ณ ระนอง
ถัดไปอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์
รัฐมนตรีว่าการหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
ก่อนหน้าวราเทพ รัตนากร
ไชยยศ สะสมทรัพย์
ถัดไปประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด26 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนางโสภางค์ ภาษี
ลายมือชื่อ

ประวัติ

แก้

สมหมาย ภาษี เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2487 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) ในปี พ.ศ. 2510 และปริญญาโทสาขาเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2513 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นได้เข้าศึกษาปริญญาโทด้านการวางแผนและพัฒนา ที่มหาวิทยาลัยวานเดอร์บิวล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน

แก้

สมหมาย ภาษี เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ฮุนตระกูล) เมื่อปี พ.ศ. 2524[1] จากนั้นได้เข้ามารับตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 จากนั้นจึงกลับเข้ารับราชการในกระทรวงการคลัง ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเงินกู้ ในปี พ.ศ. 2533 เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในปี พ.ศ. 2537 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง[2] และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2541[3] จนเกษียณอายุราชการ

สมหมาย ภาษี มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารโดยเคยเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารทหารไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2549 นอกจากนี้สมหมายยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสายการบินนกแอร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560

สมหมาย ภาษี เข้ามารับตำแหน่งสำคัญในด้านการเงินการคลังอีกครั้ง เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์[4] ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 แต่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 182 (3)[5] เนื่องจากศาลอาญา พิพากษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตัดสินจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา จากกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสั่งพักงาน นายทัศพงษ์ วิชชุประภา ผู้บริหารบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2547[6][7]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[8] กระทั่งพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. แจ้งความกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายวุฒิชัย พงษ์ประสิทธิ์, นายมานิต วิทยาเต็ม, นายสมหมาย ภาษี , นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล , นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ์ , นายวีระชัย ตันติกุล, นายปรีชา ชวลิตธำรง)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายสมหมาย ภาษี)
 5. ""สมหมาย ภาษี "พ้นเก้าอี้ รมช.คลังแล้ว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-16. สืบค้นเมื่อ 2010-08-23.
 6. วิบากกรรมมีจริง "สมหมาย ภาษี" รมช.คลังเจอคุก 2 ปี[ลิงก์เสีย]
 7. ""สมหมาย ภาษี" ติดคุก 2 ปี พ้นสภาพรัฐมนตรี-ลั่นอุทธรณ์สู้". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-13. สืบค้นเมื่อ 2011-10-11.
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 9. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๒๖, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
ก่อนหน้า สมหมาย ภาษี ถัดไป
กิตติรัตน์ ณ ระนอง    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.61)
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
  อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ไชยยศ สะสมทรัพย์    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.56)
(18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550)
  ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์