ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Bangkok Bank of Commerce Public Company Limited ชื่อย่อ: BBC) เป็นธนาคารในอดีต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โดยผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ ได้ยุติการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยมีการโอนกิจการของธนาคารฯ ไปยัง ธนาคารกรุงไทย[1] เฉพาะสินทรัพย์และเงินฝากของลูกค้าที่มีคุณภาพดี และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เฉพาะสินทรัพย์และลูกหนี้ที่มีความด้อยคุณภาพ (หมายถึง บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2542) ซึ่งทำให้ธนาคารฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทลูกหนี้ ภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงเทพฯพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) แต่ในที่สุดก็ปิดกิจการลงเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546 เนื่องจากศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ล้มละลาย[2] อนึ่ง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยึดใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ของธนาคารฯ ด้วยสาเหตุจากการมีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมาก ซึ่งปัญหาการเงินและสืบเนื่องมาถึงปิดตัวของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
ปิด17 สิงหาคม พ.ศ. 2541
บุคลากรหลักเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ ประธานกรรมการ
ไกรศรี จาติกวณิช ประธานกรรมการบริหาร
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการผู้จัดการ
พล.ต.ท.ปทีป ตันประเสริฐ นายกกรรมการ
บริการธนาคาร
คำขวัญก้าวไกลไปกับคุณ

สำหรับตราสัญลักษณ์ของธนาคารฯ ได้ใช้รูปเหรียญสตางค์ด้านหลัง ที่เป็นรูปตราจักรเฉียงจากทางซ้ายไปทางขวา 8 ซีก โดยมีคำว่า พ.ศ. ๒๔๘๗ อยู่ในวงกลมด้านบนของตราจักร ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์เหรียญสตางค์ตราจักรเป็นสีเหลือง และถูกประดับด้วยกล่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน ซึ่งปรับเปลี่ยนประมาณปี พ.ศ. 2537[ต้องการอ้างอิง]เป็นรูปแบบสุดท้ายก่อนที่จะปิดกิจการลง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์. ความจริง...บีบีซี. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น,2556.