ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ

นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ (26 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง 5 สมัย

ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เสียชีวิต 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (50 ปี)
คู่สมรส นางอุไร อรุณเวสสะเศรษฐ

ประวัติแก้ไข

นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายอุดม กับ นางไหม อรุณเวสสะเศรษฐ[1] สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กศน. สมรสกับนางอุไร อรุณเวสสะเศรษฐ มีธิดา 1 คน

ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สิริอายุรวม 50 ปี [2]

งานการเมืองแก้ไข

ยงยศ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองครั้งแรก เมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2548 รวม 5 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดระยอง สังกัดพรรคสามัคคีธรรม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดระยอง สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดระยอง สังกัดพรรคชาติไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดระยอง สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดระยอง สังกัดพรรคไทยรักไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
  2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดระยอง. ดร.อารีนา เลิศแสนพร สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2557