วีระ โรจน์พจนรัตน์

วีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย[1]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ [2] ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา[3]

วีระ โรจน์พจนรัตน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม 2557 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สนธยา คุณปลื้ม
ถัดไป อิทธิพล คุณปลื้ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 (69 ปี)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

วีระ โรจน์พจนรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2495 เป็นบุตรของนายบ้วนเคง แซ่โตว กับนางอุ้ยเอ็ง แซ่ผู้ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศ ชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มัธยมปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงานแก้ไข

วีระ โรจน์พจนรัตน์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 3 ประจำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร เมื่อปี 2521 เป็นเลขานุการกรมศิลปากร ในปี 2536 ถึงปี 2542 เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร ในปี 2542 ถึงปี 2546 และเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม[4] ในปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2549

ในปี 2549 นายวีระ ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม[5] โดยการสนับสนุนของคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ[6] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2553 จึงถูกย้ายมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ[7][8]

ในปี 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า วีระ โรจน์พจนรัตน์ ถัดไป
สนธยา คุณปลื้ม    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(30 สิงหาคม 2557 – 10 กรกฎาคม 2562)
  อิทธิพล คุณปลื้ม