อำเภอเมืองชลบุรี

อำเภอในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

เมืองชลบุรี เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองและการบริหารราชการของจังหวัดชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Chon Buri
จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง:
 • หาดบางแสน
 • หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ
 • ถนนสายเลียบชายทะเล
 • ศาลเจ้านาจาไทจื้อ
 • พระพุทธมงคลนิมิตต์ วัดธรรมนิมิตต์
 • ชลบุรีสเตเดียม
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอเมืองชลบุรี
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอเมืองชลบุรี
พิกัด: 13°21′43″N 100°58′45″E / 13.36194°N 100.97917°E / 13.36194; 100.97917
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด228.8 ตร.กม. (88.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด347,728 คน
 • ความหนาแน่น1,519.79 คน/ตร.กม. (3,936.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 20000,
20130 (เฉพาะตำบลแสนสุข เหมือง บ้านปึก หมู่ที่ 4-5 ห้วยกะปิ และหมู่ที่ 7-8 เสม็ด),
20131 (เฉพาะหน่วยงานและหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา)
รหัสภูมิศาสตร์2001
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเมืองชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์ แก้

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีนามว่า "อำเภอบางปลาสร้อย" และได้เปลี่ยนมาเป็น "อำเภอเมืองชลบุรี" เมื่อ พ.ศ. 2481 ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 55 หน้า 660 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

 
บริเวณถนนเจตน์จำนงค์
 
ถนนสายเลียบชายทะเล เมืองชลบุรี

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเมืองชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 107 หมู่บ้าน

ลำดับ ชื่อตำบล อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน
1. บางปลาสร้อย Bang Pla Soi
2. มะขามหย่ง Makham Yong
3. บ้านโขด Ban Khot
4. แสนสุข Saen Suk
5. บ้านสวน Ban Suan 10
6. หนองรี Nong Ri 14
7. นาป่า Na Pa 12
8. หนองข้างคอก Nong Khang Khok 7
9. ดอนหัวฬ่อ Don Hua Lo 7
10. หนองไม้แดง Nong Mai Daeng 7
11. บางทราย Bang Sai 6
12. คลองตำหรุ Khlong Tamru 6
13. เหมือง Mueang 5
14. บ้านปึก Ban Puek 7
15. ห้วยกะปิ Huai Kapi 7
16. เสม็ด Samet 8
17. อ่างศิลา Ang Sila 5
18. สำนักบก Samnak Bok 6

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเมืองชลบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง และตำบลบ้านโขดทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองแสนสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสนสุขทั้งตำบล; ตำบลเหมือง เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–4; และตำบลห้วยกะปิ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 5 (ในปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขยกเลิกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้ว)
 • เทศบาลเมืองบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสวนทั้งตำบล; ตำบลหนองรี เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3; และตำบลหนองข้างคอก เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 4
 • เทศบาลเมืองอ่างศิลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านปึกทั้งตำบล; ตำบลอ่างศิลาทั้งตำบล; ตำบลห้วยกะปิ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 4–5; และตำบลเสม็ด เฉพาะหมู่ที่ 4–8 และบางส่วนของหมู่ที่ 3
 • เทศบาลตำบลบางทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางทรายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองตำหรุ เฉพาะหมู่ที่ 2–3 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 5–6
 • เทศบาลตำบลนาป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาป่าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้แดงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกะปิ เฉพาะหมู่ที่ 1–3, 6–7 และบางส่วนของหมู่ที่ 4–5
 • เทศบาลตำบลเสม็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสม็ด เฉพาะหมู่ที่ 1–2 และบางส่วนของหมู่ที่ 3
 • เทศบาลตำบลเหมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหมือง เฉพาะหมู่ที่ 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–4
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองรี เฉพาะหมู่ที่ 2, 4–14 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองข้างคอก เฉพาะหมู่ที่ 2–3, 5–7 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 4
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองตำหรุ เฉพาะหมู่ที่ 4 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 5–6
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักบกทั้งตำบล

ประชากร แก้

อำเภอเมืองชลบุรีมีจำนวนประชากรแบ่งตามการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

ตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) ประชากรรวม (คน) จำนวนบ้าน (หลัง)
บางปลาสร้อย ทม.ชลบุรี 7,306 8,111 15,417 7,358
มะขามหย่ง ทม.ชลบุรี 2,874 3,227 6,101 2,555
บ้านโขด ทม.ชลบุรี 2,960 3,337 6,297 2,692
แสนสุข ทม.แสนสุข 17,800 20,772 38,572 33,373
บ้านสวน ทม.บ้านสวน 32,049 33,198 65,247 42,380
หนองรี ทม.บ้านสวน 498 531 1,029 507
อบต.หนองรี 6,951 7,445 14,396 8,458
รวม 7,449 7,976 15,425 8,965
นาป่า ทต.นาป่า 19,027 19,521 38,548 23,840
หนองข้างคอก ทม.บ้านสวน 842 905 1,747 827
อบต.หนองข้างคอก 3,049 3,037 6,086 3,599
รวม 3,891 3,942 7,833 4,426
ดอนหัวฬ่อ ทต.ดอนหัวฬ่อ 5,779 6,000 11,779 12,622
หนองไม้แดง ทต.หนองไม้แดง 6,348 5,985 12,333 10,352
บางทราย ทต.บางทราย 6,788 5,481 12,269 7,406
คลองตำหรุ ทต.คลองตำหรุ 2,059 2,257 4,316 5,888
อบต.คลองตำหรุ 1,761 1,921 3,682 1,999
รวม 3,820 4,178 7,998 7,887
เหมือง ทม.แสนสุข 3,285 3,667 6,952 3,109
ทต.เหมือง 3,746 3,991 7,737 6,571
รวม 7,031 7,658 14,689 9,680
บ้านปึก ทม.อ่างศิลา 3,994 4,554 8,548 5,256
ห้วยกะปิ ทม.แสนสุข 423 478 901 385
ทม.อ่างศิลา 3,428 4,094 7,522 4,411
ทต.ห้วยกะปิ 7,024 7,857 14,881 9,040
รวม 10,875 12,429 23,304 13,836
เสม็ด ทม.อ่างศิลา 6,092 6,915 13,007 7,671
ทต.เสม็ด 9,894 11,953 21,847 16,089
รวม 15,986 18,868 34,854 23,760
อ่างศิลา ทม.อ่างศิลา 2,754 3,098 5,852 3,313
สำนักบก อบต.สำนักบก 2,566 2,524 5,090 2,948
รวม 159,297 170,859 330,156 222,649

สถานศึกษา แก้

สถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองชลบุรีมีจำนวนหลายแห่ง แบ่งตามสังกัดของสถานศึกษาได้ดังนี้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แก้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แก้

 1. โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.6 ต.บางทราย
 2. โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.6 ต.บ้านสวน
 3. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.3 ต.บ้านสวน
 4. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม (ชื่อเดิม: โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.4 ต.อ่างศิลา
 5. โรงเรียนชลกันยานุกูล เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย
 6. โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข (ชื่อเดิม: โรงเรียนแสนสุข) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ตั้ง : 2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ซ. 3 ต.แสนสุข
 7. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ม.7 ต.หนองรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 แก้

 1. โรงเรียนวัดบุญญราศรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 34/13 ม.2 ต.คลองตำหรุ
 2. โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 46/1 ม.4 ต.ดอนหัวฬ่อ
 3. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ ม.2 ต.นาป่า
 4. โรงเรียนวัดนาเขื่อน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.6 ต.นาป่า
 5. โรงเรียนนาป่ามโนรถ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.4 ต.นาป่า
 6. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 4 ม.11 ต.นาป่า
 7. โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 200 ม.6 ต.บางทราย
 8. โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 44 ม.2 ต.บางทราย
 9. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย
 10. โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.ไทยประชา ต.บ้านโขด
 11. โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 45 ม.2 ต.บ้านปึก
 12. โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.5 ต.บ้านสวน
 13. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 99/5 ม.3 ต.บ้านสวน
 14. โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.9 ต.บ้านสวน
 15. โรงเรียนวัดสำนักบก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศกึษา ที่ตั้ง : 43/2 ม.2 ต.สำนักบก
 16. โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.3 ต.เสม็ด
 17. โรงเรียนวัดเตาปูน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 39/2 ม.5 ต.เสม็ด
 18. โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข
 19. โรงเรียนวัดบางเป้ง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข
 20. โรงเรียนบ้านแหลมแท่น เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ถ.อ่างศิลา-บางแสน ต.แสนสุข
 21. โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 53 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข
 22. โรงเรียนบ้านหนองตะโก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.1 ต.บ้านสวน
 23. โรงเรียนวัดผาสุการาม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 36/5 ม.4 ต.หนองข้างคอก
 24. โรงเรียนบ้านวังตะโก เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 28 ม.7 ต.หนองข้างคอก
 25. โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 201 ม.2 ต.หนองไม้แดง
 26. โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.6 ต.หนองไม้แดง
 27. โรงเรียนวัดศรีพโลทัย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.1 ต.หนองไม้แดง
 28. โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 111 ม.7 ต.หนองรี
 29. โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 7 ม.13 ต.หนองรี
 30. โรงเรียนบ้านหัวโกรก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 34/1 ม.5 ต.หนองรี
 31. โรงเรียนบ้านชากพุดซา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.4 ต.ห้วยกะปิ
 32. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.1 ต.ห้วยกะปิ
 33. โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ เปิดสอนระดับขั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 110 ม.5 ต.เหมือง
 34. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 111 ม.3 ต.เหมือง
 35. โรงเรียนวัดตาลล้อม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 73/1 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.เหมือง
 36. โรงเรียนพระตำหนักมหาราช เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 75 ม.4 ต.อ่างศิลา
 37. โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 50/5 ม.5 ต.อ่างศิลา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แก้

 1. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 333/3 ม.3 ต.เสม็ด
 2. โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 111 ม.7 ต.ห้วยกะปิ

สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี แก้

 1. โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 858/10 ถ.เจตน์จำนง ต.บางปลาสร้อย
 2. โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 688/19ง ซ.โรงเจ ต.มะขามหย่ง
 3. โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ (วัดต้นสน) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 80/9ก ซ.วัดต้นสน ต.บางปลาสร้อย
 4. โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 696 ซ.คลองสังเขป ต.บางปลาสร้อย
 5. โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส (สุทธิพงศ์ประชานุกูล) เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย

สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ แก้

 1. โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ 88 ม.1 ต.คลองตำหรุ
 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เปิดสอนระดับอนุบาล ที่ตั้ง : 88 ม.1 ต.คลองตำหรุ

สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ แก้

 1. โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ตั้งอยู่ ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ

สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แก้

 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นปวช. และ ปวส. ที่ตั้ง : 388 ม.5 ต.บ้านสวน
 2. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (ชื่อเดิม: วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี) เปิดสอนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่ตั้ง : 156 ม.5 ต.ห้วยกะปิ
 3. วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (ชื่อเดิม: โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ) เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส. ที่ตั้ง : 314/8 ม.5 ต.บ้านสวน
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ (ชื่อเดิม: โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ) เปิดสอนระดับชั้นปวช. และ ปวส. ที่ตั้ง : 156/5 ม.3 ต.บ้านสวน
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่ตั้ง : 60/9 ม.4 ต.หนองข้างคอก
 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี (ชื่อเดิม : โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจ) เปิดสอนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่ตั้ง : 695/11ก ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ (ชื่อเดิม : โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ) เปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส. ที่ตั้ง : 856 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (ชื่อเดิม: โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี) เปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส. ที่ตั้ง : 80/90 ม.3 ต.เสม็ด
 9. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ (ชื่อเดิม: โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจ) เปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส. ที่ตั้ง : 478 ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.มะขามหย่ง
 10. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส. ที่ตั้ง : 89 ม.3 ต.หนองรี

สังกัดกรมการศาสนา แก้

 1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมนิมิตต์ ตั้งอยู่ ม.9 ต.บ้านสวน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แก้

 1. โรงเรียนสุตา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 198 ม. 6 ต.บางทราย
 2. โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 47/4 ม.2 ต.หนองไม้แดง
 3. โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 170/17 ม.9 ต.บ้านสวน
 4. โรงเรียนประภัสสรวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 80/90 ม.3 ต.เสม็ด
 5. โรงเรียนเจริญสุขวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 10/4 ม.7 ต.หนองรี
 6. โรงเรียนสถาพรพิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 30/2 ม.3 ต.เสม็ด
 7. โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตั้ง : 166 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข
 8. โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 45ง ถ.พาสเภตรา ต.บางปลาสร้อย
 9. โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 72/2 ม. 4 ต.เสม็ด
 10. โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 299/26 ม. 5 ต.บ้านสวน
 11. โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 700/4 ม. 1 ต.คลองตำหรุ
 12. โรงเรียนสุอารีวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 143/13 ม. 5 ต.บ้านสวน
 13. โรงเรียนกล่อมปฐมวัย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 699/12 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง
 14. โรงเรียนเมืองชลพิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 53 ม.10 ต.บ้านสวน
 15. โรงเรียนกาญจนะวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 519ฐ ซ.ไกรเกรียงยุค ต.มะขามหย่ง
 16. โรงเรียนธารทิพย์วิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 108 ม.2 ต.บ้านสวน
 17. โรงเรียนนารานุบาล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 10/4 ถ.เทศบาลพัฒนา 2 ต.เหมือง
 18. โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 342/3 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย
 19. โรงเรียนอนุบาลรินทอง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 17/5จ ซ.โปษยานนท์ ต.บางปลาสร้อย
 20. โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 155/19 ม.9 ต.บ้านสวน
 21. โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 622ฝ ซ.ปรีดารมย์ ต.บ้านโขด
 22. โรงเรียนแมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตั้ง : 435/2 ม.5 ต.บ้านสวน
 23. โรงเรียนเกษมวิทย์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 369 ม.5 ต.บ้านสวน
 24. โรงเรียนแสนสุขศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 22/1 ถ.สันติเกษม ต.แสนสุข
 25. โรงเรียนสุขุมวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 109 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข
 26. โรงเรียนศุทธรัตน์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 17/5ง ซ.นพรัตน์ ต.บางปลาสร้อย
 27. โรงเรียนกุลศิริศาสน์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 835/58ก ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง
 28. โรงเรียนธรรมวาที (การศึกษาสงเคราะห์) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ที่ตั้ง : 761 ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.มะขามหย่ง
 29. โรงเรียนวุฒิวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 800 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปสาสร้อย
 30. โรงเรียนบูรพาวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 65/1 ม.2 ต.เสม็ด
 31. โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 10/5 ม.1 ต.เสม็ด
 32. โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 133/7 ม.3 ต.บ้านสวน
 33. โรงเรียนอนุบาลนฤมล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 92/9 ม.4 ต.ห้วยกะปิ
 34. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้ง : 52/35 ม.1 ต.หนองรี
 35. โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ตั้ง : 24/5 ม.3 ต.ดอนหัวฬ่อ
 36. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติต้นหลิว ที่ตั้ง : 127 ม.5 ต.เหมือง

สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แก้

 1. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ที่ตั้ง : 201 ม.4 ต.บางทราย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แก้

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ตั้งอยู่ที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
 2. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย,ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ตั้งอยู่ 73 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
 3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตั้ง : 700/3 ม.1 ต.คลองตำหรุ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แก้

 1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เดิมชื่อ ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัยจังหวัดชลบุรี, ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคกลาง และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่ 29 ม.4 ต.บ้านสวน
 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตั้งอยู่ที่ 69/1 ม.2 ต.บ้านสวน[1]

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แก้

 1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เปิดสอนนักเรียนพิเศษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ 90 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แก้

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี เปิดสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งอยู่ที่ 97/33 ม.1 ต.เสม็ด

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แก้

 1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี (ชื่อเดิม : วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี) เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง
 2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา แบบโรงเรียนประจำ ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง

สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก้

 1. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เดิมชื่อ โรงเรียนตำรวจภูธร 3 (ชลบุรี) และโรงเรียนตำรวจภูธร 2 ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่ 102 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน

สถานที่สำคัญ แก้

 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ปัจจุบันประชาชนได้พร้อมกันทำพิธีบวงสรวงทุกเย็นวันอังคาร

ตั้งอยู่ที่ถนนเจตจำนงค์ในตัวเมืองชลบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีภาพเขียนเก่าเรื่องทศชาติชาดกและพลับพลาตรีมุขเก่าแก่สร้างด้วยไม้มีพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม เรียกกันว่า "หลวงพ่อเฉย"

 • พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวชลบุรีได้พร้อมใจกันสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2509 ประดิษฐานอยู่ ณ พอพระริมถนนวชิรปราการ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 500 เมตร พระพุทธสิหิงค์องค์นี้เป็นองค์จำลองมาจากองค์จริง เป็นที่เคารพสักการะของชาวชลบุรี

 
หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ
 
ศาลเจ้านาจาไทจื้อ ตำบลอ่างศิลา,จังหวัดชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ทางเข้าหาดบางแสน จัดออกเป็น 3 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และห้องปฏิบัติการวิจัย ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีการเก็บรวบรวมสรรพสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลมาจัดแสดงให้ชม โดยแยกประเภทสัตว์น้ำตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิด เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ วันธรรมดา เปิดเวลา 8.30-16.30 น. วันหยุดราชการ เปิดเวลา 8.30-17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท

อยู่ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสนประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็นตลาดขายของที่ระลึกของเมืองชลบุรี สิ่งของที่หาซื้อได้จากตลาดหนองมน ได้แก่ อาหารแห้ง เช่น กุ้ง ปลาหมึก ฯลฯ ขนม อาหารและอาหารสำเร็จรูป เช่น ห่อหมก ข้าวหลาม กล้วยและเผือกฉาบ ผลไม้กวนและแช่อิ่ม และเครื่องสานไม้ไผ่และหวายที่มาจากอำเภอพนัสนิคม ที่มีฝีมือการสานประณีต สินค้าที่ขึ้นชื่อที่สุดคือข้าวหลามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล ห่างจากตัวเมืองชลบุรี 5 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อม คือ การทำครกหิน หินแกะสลักเป็นรูปสัตว์ เช่น ช้าง เสือ นอกจากนี้ยังเป็นย่านอาหารทะเล และมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดจำหน่าย

 • เขาสามมุก

เป็นเนินเตี้ย ๆ อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลาลาดขึ้นเขาสามมุก เขาสามมุกเป็นที่อยู่อาศัยของลิงจำนวนมาก บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุก ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป

เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมาช้านานของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีเพียง 10 กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 104 เข้าไป 3 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด ในบริเวณหาดมีเครื่องดื่มและอาหารทะเลขายเรียงรายอยู่ริมหาด หาดบางแสนเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อยและต้องการพาครอบครัวไปพักผ่อนเพียงวันเดียวหรือไปปิกนิกและเล่นน้ำทะเล

 • แหลมแท่น
 
พระพุทธมงคลนิมิตต์ วัดธรรมนิมิตต์
 • บ่อหินเก่า

เดิมเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อหินเก่าที่หมดสัมปทานไปแล้วปัจจุบันอยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่มีสภาพสวยงามตามธรรมชาติ[2]

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-25. สืบค้นเมื่อ 2018-05-29.
 2. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1447263946