สันติ ชัยวิรัตนะ

ปัญหาแก้ในหน้า

นายสันติ ชัยวิรัตนะ (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) อดีตรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 7 สมัย

สันติ ชัยวิรัตนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน พ.ศ. 2535 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
จังหวัดชัยภูมิ
เสียชีวิต 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 (54 ปี)
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
คู่สมรส กัลยา ชัยวิรัตนะ[1]

ประวัติแก้ไข

สันติ ชัยวิรัตนะ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488[2] เป็นบุตรของนายฮวด และ นางอ่องแอ ชัยวิรัตนะ จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล [3]

สันติ ชัยวิรัตนะ เสียชีวิตด้วยการถูกคนร้ายบุกยิง ณ สำนักงานบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 สิริอายุรวม 54 ปี

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 7 ครั้ง

สันติ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย คือ ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ครม.44)[4][5] และ ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (ครม.45)[6][7] รวมไปถึง ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร (ครม.48)[8][9]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สันติ ชัยวิรัตนะ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 7 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคชาติไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคกิจสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคกิจสังคม
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคสามัคคีธรรม
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รู้จักคน รู้จักข่าว สุนทรี ชัยวิรัตนะ, ไทยรัฐ
 2. ประวัติย่อ นายสันติ ชัยวิรัตนะ
 3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ลาออก ให้นายมนตรี พงษ์พานิช เปลี่ยนตำแหน่ง และตั้งนายสันติ ชัยวิรัตนะ)
 5. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 6. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 9. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม 105 ตอน 201ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐) เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๑