สมบูรณ์ จีระมะกร

นายสมบูรณ์ จีระมะกร (7 กันยายน พ.ศ. 2471 – 20 กันยายน พ.ศ. 2562) อดีตกรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์[1] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 3สมัย

สมบูรณ์ จีระมะกร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 กันยายน พ.ศ. 2471
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เสียชีวิต 20 กันยายน พ.ศ. 2562 (91 ปี)
จังหวัดนครราชสีมา
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

นายสมบูรณ์ จีระมะกร เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2471 เป็นบุตรของขุนอักษรสิทธิวินัย กับ นางทองมา จีระมะกร [2] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนโยธินบูรณะ [3]

งานการเมืองแก้ไข

สมบูรณ์ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2529 รวม 3 สมัย[4]

สมบูรณ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ. 2529 ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สมบูรณ์ จีระมะกร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคจากเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2561
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
  3. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
  4. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง