สุมิตร สุนทรเวช

สุมิตร สุนทรเวช อดีตหัวหน้าพรรคประชากรไทย น้องชายของ สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย

สุมิตร สุนทรเวช
หัวหน้าพรรคประชากรไทย
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2544 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562 (18 ปี)
ก่อนหน้า สมัคร สุนทรเวช
ถัดไป คณิศร สมมะลวน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (84 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชากรไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สุมิตร สุนทรเวช เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ เสวกเอก พระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช) กับ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน จิตรกร:2445-2524) เป็นหลานลุงของ มหาเสวกตรี พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) นายแพทย์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นหลานตาของ มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) จิตรกรประจำสำนัก

สุมิตรเป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน ดังนี้

การศึกษาแก้ไข

สุมิตร สุนทรเวช จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทเวศน์ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ชั้นเตรียมอุดมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นจึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขารัฐศาสตร์) และเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

สุมิตร สุนทรเวช เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชากรไทย เป็นกรรมการบริหารพรรค รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าพรรคประชากรไทย ในปี พ.ศ. 2544[1] โดยสุมิตร สุนทรเวช เป็น ส.ส. กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2522 , 2526, 2531, 2538 และ พ.ศ. 2539 เคยเป็นประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชากรไทย[2] แต่การเลือกตั้งครั้งดังกล่าว เป็นโมฆะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ต่อมาด้วยอายุที่มากขึ้นและสุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวยนายสุมิตรจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 [3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า สุมิตร สุนทรเวช ถัดไป
สมัคร สุนทรเวช    
หัวหน้าพรรคประชากรไทย
(24 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 20 เมษายน พ.ศ. 2562)
  คณิศร สมมะลวน