วิมล วงศ์วานิช

พลเอก วิมล วงศ์วานิช (1 มีนาคม พ.ศ. 2477 - ) เป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่ 28 ระหว่าง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นบุตร นายศิริ และ นางเอื้อน วงศ์วานิช ภริยาชื่อ พันตรีหญิง คุณหญิง มาลี วงศ์วานิช อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2]

พลเอก
วิมล วงศ์วานิช
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม 2534 – 17 เมษายน 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ถัดไป พลอากาศเอก พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2535 – 30 กันยายน 2538
ก่อนหน้า พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
ถัดไป พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2477 (88 ปี)
บิดา ศิริ วงศ์วานิช[1]
มารดา เอื้อน วงศ์วานิช
คู่สมรส พันตรีหญิง คุณหญิง มาลี วงศ์วานิช

พลเอก วิมล เป็นแกนนำในการรวมตัวของนายทหารอาวุโส ณ สนามม้านางเลิ้ง เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และการก่อตั้ง “คณะรัฐบุคคล” เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สโมสรโปโลคลับ ซอยโปโล ถนนวิทยุ[3]

ประวัติแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ประวัติรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2501 ประจำกองบัญชาการศูนย์การทหารราบ ผู้บังคับหมวดอาวุธ กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็ก รักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศร้อยตรี
 • พ.ศ. 2503 ผู้บังคับตอนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง กองร้อยกองบังคับการ กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2504 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศร้อยโท
 • พ.ศ. 2505 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพลร่ม กองพันทหาร พลร่ม
 • พ.ศ. 2506 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยรบพิเศษ กองรบพิเศษ (พลร่ม)
 • พ.ศ. 2507ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ และการฝึก กองรบพิเศษ (พลร่ม) และรับพระราชทานยศร้อยเอก
 • พ.ศ. 2509 ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประจำกองบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2510 รักษาราชการ นายทหารยุทธการ และการฝึก กรมผสมที่ ๖
 • พ.ศ. 2511 รับพระราชทานยศพันตรี
 • พ.ศ. 2512 รักษาราชการ เสนาธิการ กรมผสมที่ ๖ หัวหน้าแผนกกำลังพล กองพลที่ ๓
 • พ.ศ. 2513 หัวหน้ากองค้นคว้าและพัฒนาการรบ ศูนย์สงครามพิเศษ
 • พ.ศ. 2515 รับพระราชทานยศพันโท
 • พ.ศ. 2516 หัวหน้าฝ่ายยุทธการ และการฝึก ศูนย์สงครามพิเศษ
 • พ.ศ. 2518 รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๖
 • พ.ศ. 2519 รับพระราชทานยศพันเอก
 • พ.ศ. 2520 ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2521 อาจารย์หัวหน้ากองส่วนวิชาการยุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการกรมผสมที่ ๖
 • พ.ศ. 2523 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖
 • พ.ศ. 2525 ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑ และรับพระราชทานยศพลตรี
 • พ.ศ. 2528 ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2529 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และรับพระราชทานยศพลโท
 • พ.ศ. 2532 แม่ทัพภาคที่ ๒
 • พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [4]
 • พ.ศ. 2534 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2535 ผู้บัญชาการทหารบก

ราชการพิเศษหรือตำแหน่งพิเศษ

 • พ.ศ. 2515 ปฏิบัติราชการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เป็น ผู้บังคับพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา
 • พ.ศ. 2524 ราชองครักษ์
 • พ.ศ. 2526 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พลเอก วิมล วงศ์วานิช ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

ผลงานที่สำคัญแก้ไข

 • ริเริ่มการปรับปรุงกองทัพให้มีขนาดเล็ก ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ความ ทันสมัย ๔ ประการ คือ ทันสมัยในการบังคับบัญชา การอำนวยการและสั่งการ ทันสมัยในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน ทันสมัยในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ การส่งกำลังบำรุง และทันสมัยในการพัฒนาสวัสดิการความเป็นอยู่ ของกำลังพล
 • การพัฒนากีฬากองทัพบก โดยกำหนดแนวทางพัฒนาว่า "กีฬาสร้างคน คนสร้างกองทัพ กองทัพสร้างชาติ"
 • เมื่อครั้งเป็น ผู้บังคับหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ ๒๑๒๒ ได้ทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีผู้มามอบตัวพร้อมด้วยอาวุธ ๘๗๗ คน และผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ต้องปิดเขตงานที่ ๑๑

อ้างอิงแก้ไข

 1. ผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน - พลเอก วิมล วงศ์วานิช
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 3. เปิดคลิปขุดกรุ"คณะรัฐบุคคล"เปิดหน้าสู้รัฐบาล
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/091/4215.PDF
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๗, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๘ สิงหาคม ๒๕๓๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๕๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑, ๑๓ กันยายน ๒๕๑๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๐๘, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔