วิกิพีเดีย:โครงการวิกิผู้หญิงในลิงก์แดง

เครื่องหมายผู้หญิงในลิงก์แดง

โครงการวิกิผู้หญิงในลิงก์แดง

ยินดีต้อนรับสู่โครงการวิกิผู้หญิงในลิงก์แดง ซึ่งเป็นโครงการวิกิที่มีจุดประสงค์ในการทำให้ "ลิงก์แดง" กลายเป็นลิงก์น้ำเงินภายในขอบเขตของโครงการ: ชีวประวัติของผู้หญิงรวมถึงผลงานของผู้หญิง

เราได้รับการยอมรับความจำเป็นในการทำงานนี้ จากการที่ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 โดยมีเพียงประมาณ 15 เปอร์เซนต์ของบทความชีวประวัติในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับผู้หญิง ครั้นเมื่อมีการก่อตั้งโครงการขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015 โครงการวิกิผู้หญิงในลิงก์แดงมุ่งมั่นต่อการเพิ่มจำนวนสู่ 17.03 เปอร์เซนต์ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 แต่นั่นหมายความว่า ตามตัวบ่งชี้เรื่องเพศของมนุษย์ของวิกิสนเทศ มีชีวประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงเพียง 253,865 บทความจากทั้งหมด 1,484,739 บทความ ไม่ประทับใจใช่ไหม ? "ช่องว่างด้านเนื้อหา" เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีอคติทางระบบ และผู้หญิงในลิงก์แดงจะกล่าวถึงสิ่งเป็นประโยชน์ผ่านการแบ่งปันที่ทรงคุณค่า