วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอาเซียน

โครงการวิกิอาเซียน เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บทความเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (กัมพูชา บรูไน ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย) และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 2 ประเทศ (ติมอร์ตะวันออกและปาปัวนิวกินี) ให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้คนไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 2015

เป้าหมาย

แก้

เชิญชวนผู้ใช้วิกิพีเดียร่วมพัฒนาบทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555 − 2559) ตามความถนัดของแต่ละท่าน เพื่อให้พร้อมพัฒนาเป็นสถานีย่อย อาเซียนได้ใน พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบในการดำเนินงานเป็นสองระยะ

สมาชิกปัจจุบัน

แก้
 1. Saeng Petchchai (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 2. B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. N.M. (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 4. Pastman (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 5. Panyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 6. Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 7. ร้อยตรี โชคดี (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 8. Thai.60 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 9. บุญพฤทธิ์ ทวนทัย (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 10. Ekminarin (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)

กรอบการดำเนินงานช่วงที่ 1 (ม.ค. 2555 – มิ.ย. 2556)

แก้
 • เน้นความครบถ้วนของ บทความ คือสร้างบทความในแต่ละด้านให้มีเนื้อหามากพอที่จะได้ความรู้มากกว่าชื่อบทความ ไม่เป็นบทความที่มีแต่กล่องข้อมูลหรือมีเนื้อหาน้อยมาก
 • เน้นประเทศอาเซียนที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด คือ ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม โดยให้มีความละเอียด/ครบถ้วนใกล้เคียงกับประเทศไทยให้มากที่สุด
 • เพิ่มบทความในแม่แบบต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

หน้าโครงการ

แก้
 • เพิ่มเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกอาเซียนในแม่แบบวันนี้ในอดีต อย่างน้อย 36 รายการ/26 วัน (1 วันอาจมีหลายรายการ)
 • เพิ่มรู้ไหมว่าที่เกี่ยวกับอาเซียนอย่างน้อยเดือนละ 2 บทความ
 • เพิ่ม{{บทความอาเซียน}}ที่หน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • เพิ่ม{{โครงอาเซียน}} สำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการแต่ยังไม่สมบูรณ์
 • เพิ่ม {{User wikiASEAN}}ในหน้าผู้ใช้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 • เพิ่ม {{ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน}}เพื่อมอบรางวัลให้แก่ชาววิกิโดยใส่ในหน้าอภิปรายของชาววิกิคนนั้น

บุคคล

แก้
 • สร้างบทความของบุคคลที่โดดเด่น มีความสำคัญหรือทรงคุณค่าในด้านต่างๆให้ครบถ้วนเช่น ผู้นำ/พระมหากษัตริย์ของประเทศต่างๆ
 • สร้างบทความของบุคคลที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ การเมืองหรือมีชื่อเสียงของแต่ละประเทศให้ครบถ้วน

การเมืองการปกครอง

แก้
 • สร้างบทความเกี่ยวกับเขตการปกครองของแต่ละประเทศ อย่างน้อยถึงระดับที่เทียบเท่าจังหวัดของประเทศไทยให้ครบถ้วน
 • สร้างบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญของแต่ละประเทศ

กรอบการดำเนินงานช่วงที่ 2 (ก.ค. 2556 – ธ.ค. 2557)

แก้
 • เน้นความสมบูรณ์ของ บทความ คือสร้างบทความในแต่ละด้านให้มีเนื้อหามากกว่าโครง
 • มีบทความคุณภาพ/คัดสรรจากแต่ละประเทศอย่างน้อยประเทศละ 2 บทความ
 • เน้นประเทศอาเซียนที่เหลือโดยให้มีความละเอียด/ครบถ้วนใกล้เคียงกับประเทศไทยให้มากที่สุด
 • ร่วมกันสร้างสรรค์/ค้นหาภาพเสรีเกี่ยวกับอาเซียนมาใช้ในบทความ

องค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แก้
 • เพิ่มบทความเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของอาเซียนให้ครบถ้วน
 • เพิ่มบทความเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ครบถ้วน และปรับปรุงบทความเกี่ยวกับอาเซียนให้สมบูรณ์
 • เพิ่มบทความเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอาเซียน เช่น สหภาพยุโรป รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่อาเซียน และ/หรือประเทศสมาชิกเข้าไปมีปฏิสัมพันธุ์ด้วย

ประวัติศาสตร์

แก้
 • สร้างกล่องข้อมูลสำหรับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศและสร้างบทความประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงของแต่ละประเทศให้สมบูรณ์ ดังแสดงตัวอย่างกล่องข้อมูลที่สร้างขึ้นแล้วทางด้านขวา
 • สร้างเป็นบทความประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกล่องข้อมูล และบทความของแต่ละช่วงเหตุการณ์ที่สมบูรณ์

ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

แก้
 • สร้างบทความเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาของแต่ละประเทศให้ครบถ้วน พัฒนาบทความที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ขึ้น
 • สร้างบทความเกี่ยวกับศาสนาหรือลัทธิความเชื่อที่ปรากฏในแต่ละประเทศ รวมทั้งนิกายย่อยของศาสนาต่าง ๆ
 • สร้างบทความเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้ครบถ้วน
 • สร้างบทความเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ของแต่ละประเทศให้ครบถ้วน รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน
 • สร้างกล่องข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา

ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยาและสถานที่ท่องเที่ยว

แก้

เศรษฐกิจ การศึกษาและอื่น ๆ

แก้

อ้างอิง

แก้

สถิติ

แก้
รายชื่อบทความ:
ยังไม่ได้จัดระดับ รายชื่อ โครง พอใช้ ดี   คุณภาพ   คัดสรร
สถิติ:
บทความวิกิอาเซียน จำนวน
บทความ
ระดับคุณภาพ
   คัดสรร  3
   คุณภาพ  0
ดี 84
พอใช้ 569
โครง 2,509
รายชื่อ 145
จัดระดับแล้ว 3,310
ยังไม่ได้จัดระดับ 68
ทั้งหมด 3,378
บทความระดับต่าง ๆ ในโครงการ
ระดับ ร้อยละ
ระดับคัดสรร
  
0.04%
ระดับดี
  
2.44%
ระดับพอใช้
  
16.45%
ระดับโครง
  
77.09%
ระดับรายชื่อ
  
3.32%
ไม่ได้จัดระดับ
  
0.65%