ด่ง (เวียดนาม: đồng) คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 550 ด่งต่อบาท หรือ ประมาณ 16,000 ด่งต่อดอลลาร์สหรัฐ

ด่ง
ธนบัตร 10000 ด่ง
ธนบัตร 10000 ด่ง
รหัส ISO 4217 VND
ใช้ใน  เวียดนาม
อัตราเงินเฟ้อ 23%
ข้อมูลจาก Vietnam Business Finance, 24 สิงหาคม 2011
หน่วยย่อย
1/10 ห่าว
1/100 ซู
สัญลักษณ์
เหรียญ
เหรียญที่ใช้บ่อย 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1000 ด่ง, 2000 ด่ง, 5000 ด่ง
ธนบัตร
ธนบัตรที่ใช้บ่อย 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง , 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง, 500,000 ด่ง
ธนาคารกลาง ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม
เว็บไซต์ www.sbv.gov.vn

เงินที่ใช้ในปัจจุบันแก้ไข

รูปแบบที่ใช้มีทั้งเหรียญและธนบัตร (ปัจจุบันประเทศเวียดนามไม่มีการใช้เหรียญแล้ว) โดยมีราคา

  • เหรียญ มีราคา 200 ด่ง 500 ด่ง 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง และ 5,000 ด่ง
  • ธนบัตร มีราคา 100 ด่ง 200 ด่ง 500 ด่ง 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง 5,000 ด่ง 10,000 ด่ง 20,000 ด่ง 50,000 ด่ง 100,000 ด่ง 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข