ด่ง (เวียดนาม: đồng) คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม

ด่ง
ธนบัตร 10000 ด่ง
ISO 4217
รหัสVND
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/10ห่าว
 1/100ซู
สัญลักษณ์
ธนบัตร
 ใช้บ่อย100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง , 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง, 500,000 ด่ง
เหรียญ
 ใช้บ่อย200 ด่ง, 500 ด่ง, 1000 ด่ง, 2000 ด่ง, 5000 ด่ง
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ เวียดนาม
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางธนาคารแห่งชาติเวียดนาม
 เว็บไซต์www.sbv.gov.vn
การประเมินค่า
อัตราเงินเฟ้อ23%
 ที่มาVietnam Business Finance, 24 สิงหาคม 2011

เงินที่ใช้ในปัจจุบัน

แก้

รูปแบบที่ใช้มีทั้งเหรียญและธนบัตร (ปัจจุบันประเทศเวียดนามไม่มีการใช้เหรียญแล้ว) โดยมีราคา

  • เหรียญ มีราคา 200 ด่ง 500 ด่ง 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง และ 5,000 ด่ง
  • ธนบัตร มีราคา 100 ด่ง 200 ด่ง 500 ด่ง 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง 5,000 ด่ง 10,000 ด่ง 20,000 ด่ง 50,000 ด่ง 100,000 ด่ง 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง
  • อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 22,751 ด่ง และ 1 หยวน = 3,552 ด่ง และ 1 บาท = 684 ด่ง (ณ วันที่ 30 ต.ค. 2564)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้