ธงชาติมาเลเซีย

ธงชาติมาเลเซีย หรือ จาลูร์เกอมีลัง (มลายู: Jalur Gemilang มีความหมายว่า ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน พื้นสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว ภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว่า "บินตังเปอร์เซกูตัน" ("Bintang Persekutuan") หรือ "ดาราสหพันธ์"[1]


ธงชาติมาเลเซีย
Flag of Malaysia.svg
ชื่อธง จาลูร์เกอมีลัง
ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์
การใช้ 110010
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1950
ลักษณะ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นริ้วแดงสลับขาวรวม 14 ริ้ว ที่มุมบนด้านคันธงมีดาว 14 แฉกและจันทร์เสี้ยวสีเหลือง ในพื้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
ออกแบบโดย โมฮัมเม็ด ฮัมซาห์

ความหมายแก้ไข

 
แบบสัดส่วนของธงชาติมาเลเซีย

แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 ริ้วซึ่งมีความกว้างเท่ากัน หมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กัวลาลัมเปอร์ ดาว 14 แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด[2] พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาราสหพันธ์คือสีแห่งยังดี เปอร์ตวน อากง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ ส่วนสีน้ำเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย[3]

ประวัติแก้ไข

 
  ธงชาติมาลายา ค.ศ. 1950 - 1963 สัดส่วนธง 1:2

ธงชาติมาเลเซียแบบแรกสุดคือธงชาติสหพันธรัฐมาลายา ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแถบสี 4 สีขนาดเท่ากันเรียงจากบนลงล่าง คือ สีขาว สีแดง สีเหลือง และดำ ตรงกลางผืนธงมีตราเสือเผ่นบนพื้นวงกลมสีขาว เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2439 โดยธงนี้จะต้องชักคู่กับธงชาติสหราชอาณาจักรด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้มีการเปลี่ยนธงชาติสหพันธรัฐมาเลเซียมาเป็นธงริ้วแดงสลับขาว 11 แถบ ประกอบด้วยพระจันทร์เสี้ยวและดาราแห่งสหพันธ์ 11 แฉกในพื้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน เพื่อแทนรัฐทั้ง 11 รัฐ คือ ปะลิส ไทรบุรี เปรัก กลันตัน ตรังกานู ปะหัง เนอเกอรีเซิมบีลัน เซอลาโงร์ ปีนัง ยะโฮร์ และมะละกา ธงนี้ได้ชักขึ้นเป็นครั้งแรกคู่กับธงชาติสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ที่หน้าพระราชวังเซอลาโงร์ (Istana Selangor) และได้ชักขึ้นเป็นธงรัฐเอกราชครั้งแรกที่หน้าจัตุรัสเอกราช (Merdeka Square) ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500

ในปี พ.ศ. 2506 ได้มีการปรับแก้แบบธงชาติให้เป็นแบบที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยเพิ่มแถบแดงสลับขาวเป็น 14 แถบ และรัศมีดาราแห่งสหพันธ์เป็น 14 แฉกเพื่อแทนรัฐในสหพันธ์ทั้ง 14 รัฐ เนื่องจากมาเลเซียได้รับเอารัฐซาบะฮ์ รัฐซาราวัก และรัฐสิงคโปร์เข้าร่วมสหพันธ์ด้วย แม้ต่อมาสิงคโปร์จะแยกตัวเป็นเอกราชในปี พ.ศ. 2508 ก็ตาม แต่ริ้วธงและรัศมีของดาราแห่งสหพันธ์ยังคงมีจำนวนอยู่เท่าเดิม เนื่องจากได้เปลี่ยนความหมายของรัฐสุดท้ายจากรัฐสิงคโปร์เป็นรัฐบาลกลางที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ

ธงสำคัญอื่น ๆแก้ไข

โดยทั่วไปแล้วเรือของรัฐบาลมาเลเซียจะใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ประจำเรือ (state ensign) นอกจากนี้ยังมีการใช้ธงอื่นดังปรากฏในตารางเบื้องล่าง

ภาพธง ประเภทการใช้ คำอธิบาย สัดส่วน กว้าง:ยาว
    ธงแสดงสัญชาติสีแดง ใช้สำหรับเรือพลเรือนในบังคับของมาเลเซีย พื้นธงสีแดง มีรูปธงชาติมาเลเซียล้อมขอบสีน้ำเงินที่มุมธงบนด้านคันธง 1:2
    ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ใช้สำหรับเรือราชการ และ เรือพลเรือนควบคุมโดยเจ้าหน้าที่กำลังสำรองของกองทัพเรือ พื้นธงสีน้ำเงิน มีรูปธงชาติมาเลเซียล้อมขอบสีน้ำเงินที่มุมธงบนด้านคันธง 1:2
    ธงกองทัพบก ธงของกองทัพบกมาเลเซีย พื้นธงสีแดง มีรูปธงชาติอยู่ที่มุมธงบนด้านคันธง พื้นธงสีแดงตอนปลายนั้นมีเครื่องหมายประจำกองทัพ 1:2
    ธงกองทัพอากาศ ธงของกองทัพอากาศมาเลเซีย พื้นสีฟ้า ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นรูปธงชาติ ตอนล่างด้านชายธงมีรูปดาราสหพันธ์ 1:2
    ธงแสดงสัญชาติสีขาว ธงอันเป็นเครื่องหมายของราชนาวีมาเลเซีย พื้นธงสีขาว มีรูปธงชาติมาเลเซียขอบสีแดงที่มุมธงบนด้านคันธง ตอนล่างด้านปลายธงมีตราของราชนาวีเป็นรูปสมอและกริชคู่ไขว้ ธงนี้ใช้ชักในเรือและสถานที่ของราชนาวี 1:2
    ธงเรือตำรวจน้ำ ธงของสำนักงานควบคุมการใช้กฎหมายทางน้ำของมาเลเซีย (Malaysian Maritime Enforcement Agency) หรือหน่วยตำรวจน้ำ พื้นธงใช้สีน้ำเงิน มีรูปธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง มีภาพตราประจำหน่วยงานที่ตอนปลายธง 1:2

อ้างอิงแก้ไข

  1. Flags Of The World Malaysia: Description
  2. "Malaysia Flag". TalkMalaysia.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-10-15. สืบค้นเมื่อ 2009-09-15.
  3. Flags Of The World Malaysia: Description

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข