รายพระนามและชื่อประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตำแหน่งประมุขรัฐแห่งประเทศกัมพูชา หลังจากที่พระนโรดม สุรามฤตเสด็จสวรรคตเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ. 2503 แล้ว จนถึงการขึ้นครองราชย์อีกครั้งของพระนโรดม สีหนุเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2536 มีความผันแปรไปตามระบอบการปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาดังกล่าว ดังมีรายนามต่อไปนี้

ประมุขแห่งรัฐกัมพูชา
Royal arms of Cambodia.svg
King Norodom Sihamoni (2019).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
(ในฐานะพระมหากษัตริย์กัมพูชา)

ตั้งแต่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2004
การเรียกขานHis Majesty
จวนพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
ผู้แต่งตั้งกรมปรึกษาราชบัลลังก์
สถาปนา19 ตุลาคม ค.ศ. 1860
คนแรกพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร (ในฐานะพระมหากษัตริย์กัมพูชา)

รายนามประมุขรัฐของกัมพูชา(2503 - 2536)แก้ไข

(วันที่ที่เป็นตัวเอียงบ่งชี้ถึง การดำรงตำแหน่งโดยพฤตินัย)

# ชื่อ
(เกิด–ตาย)
(ตำแหน่ง)
รูป เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุด สังกัดพรรค
ราชอาณาจักรกัมพูชา
จวบ เฮล
(2452–ประมาณ 2518)
รักษาการประมุขรัฐ
3 เมษายน 2503 6 เมษายน 2503 พรรคสังคม
สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ
(2452–2518)
ประธานคณะผู้สำเร็จราชการ
6 เมษายน 2503 13 มิถุนายน 2503 ไม่สังกัดพรรค
จวบ เฮล
(2452–ประมาณ 2518)
รักษาการประมุขรัฐ
13 มิถุนายน 2503 20 มิถุนายน 2503 พรรคสังคม
1 สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(2465–2555)
สมเด็จพระประมุขรัฐ
  20 มิถุนายน 2503 18 มีนาคม 2513 พรรคสังคม
เจง เฮง
(2459–2539)
รักษาการประมุขแห่งรัฐ
21 มีนาคม 2513 9 ตุลาคม 2513 พรรคสังคม
สาธารณรัฐเขมร
2 เจง เฮง
(2459–2539)
ประมุขแห่งรัฐ
9 ตุลาคม 2513 10 มีนาคม 2515 ไม่สังกัดพรรค
3 ลน นล
(2456-2528)
ประธานาธิบดี
  10 มีนาคม 2515 1 เมษายน 2518 กองทัพแห่งชาติเขมร/พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม
นายพลเซากัม คอย
(2458-2551)
รักษาการประธานาธิบดี
  1 เมษายน 2518 12 เมษายน 2518 กองทัพแห่งชาติเขมร/พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม
นายพล สัก สุตสคาน
(2471-2537)
ประธานคณะกรรมการสูงสุด
12 เมษายน 2518 17 เมษายน 2518 กองทัพแห่งชาติเขมร
กัมพูชาประชาธิปไตย
(1) สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(2465– )
ประมุขรัฐ
  17 เมษายน 2518 11 เมษายน 2519 แนวร่วมสหภาพแห่งชาติเขมร
4 เขียว สัมพัน
(1931– )
ประธานสภาเปรซิเดียม
  11 เมษายน 2519 7 มกราคม 2522 พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
5 เฮง สำริน
(2477– )
ประธานสภาประชาชนปฏิวัติ
  7 มกราคม 2522 27 มิถุนายน 2524 พรรคประชาชนกัมพูชา/พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา
เฮง สำริน
(2477– )
ประธานสภาแห่งรัฐ
27 มิถุนายน 2524 1 พฤษภาคม 2532
รัฐกัมพูชา
5 เฮง สำริน
(2477–)
ประธานสภาแห่งรัฐ
  1 พฤษภาคม 2532 6 เมษายน 2535 พรรคประชาชนกัมพูชา/พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา
6 เจีย ซีม
(1932– )
ประธานสภาแห่งรัฐ
  6 เมษายน 2535 14 มิถุนายน 2536 พรรคประชาชนกัมพูชา
สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(2465– )
ประธานสภาสูงสุดแห่งชาติ
  20 พฤศจิกายน 2534 14 มิถุนายน 2536 ฟุนซินเปก
(1) สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(2465– )
สมเด็จพระประมุขรัฐ
  14 มิถุนายน 2536 24 กันยายน 2536 ไม่สังกัดพรรค