จวบ เฮล (พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2518) เป็นนักการเมืองของประเทศกัมพูชาจากพรรคสังคมราษฎร์นิยม เขาได้ดำรงตำแหน่งรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกตั้งแต่ 3 เมษายน พ.ศ. 25036 เมษายน พ.ศ. 2503 ครั้งที่สองตั้งแต่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 250320 มิถุนายน พ.ศ. 2503[1]

จวบ เฮล
รักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชา
ครั้งที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน พ.ศ. 2503 – 6 เมษายน พ.ศ. 2503
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
(พระมหากษัตริย์กัมพูชา)
ถัดไป สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
(ประธานคณะผู้สำเร็จราชการ)
รักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชา
ครั้งที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2503
ก่อนหน้า สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
(ประธานคณะผู้สำเร็จราชการ)
ถัดไป พระนโรดม สีหนุ
(ประมุขแห่งรัฐ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2452
เสียชีวิต พ.ศ. 2518
พรรคการเมือง พรรคสังคมราษฎร์นิยม

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า จวบ เฮล ถัดไป
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
(พระมหากษัตริย์กัมพูชา)
   
รักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชา
(3 เมษายน พ.ศ. 2503 – 6 เมษายน พ.ศ. 2503)
  สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
(ประธานคณะผู้สำเร็จราชการ)
สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
(ประธานคณะผู้สำเร็จราชการ)
   
รักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชา
(13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2503)
  พระนโรดม สีหนุ
(ประมุขแห่งรัฐ)