กองทัพแห่งชาติเขมร

กองทัพแห่งชาติเขมร (ฝรั่งเศส: Forces armées nationales khmères FANK), เป็นกำลังทหารแห่งชาติของสาธารณรัฐเขมร ระหว่าง ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ.1975 โดยมีรากฐานมาจากกองทัพกัมพูชา (ฝรั่งเศส: Forces armées royales khmères; FARK) โดยรับแบบธรรมเนียมทางทหารมาจากกองทัพฝรั่งเศส.

กองทัพแห่งชาติเขมร
Forces armées nationales khmères
ตราหน้ามวกกองทัพแห่งชาติเขมร
ก่อตั้งพ.ศ. 2513
ยุบเลิกพ.ศ. 2518
เหล่ากองทัพบกแห่งชาติเขมร
กองทัพเรือแห่งชาติเขมร
กองทัพอากาศแห่งชาติเขมร
กองบัญชาการพนมเปญ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดประธานาธิบดี จอมพล ลอน นอล
เสนาธิการกองทัพพลโท สีสุวัตถิ์ สิริมตะ
กำลังพล
ยอดประจำการ300,000 (at height)
อุตสาหกรรม
แหล่งผลิตนอกประเทศ ฝรั่งเศส
 สหรัฐ
 อิสราเอล
 สหภาพโซเวียต
 จีน
 ยูโกสลาเวีย
 ออสเตรเลีย
 นิวซีแลนด์
 เวียดนามใต้
 เกาหลีใต้
 ไต้หวัน
 ลาว
 ไทย
 อินโดนีเซีย
 มาเลเซีย
 ฟิลิปปินส์
 สิงคโปร์
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติประวัติศาสตร์การทหารของกัมพูชา
ยศยศทหารกองทัพแห่งชาติเขมร

ประวัติ แก้

โครงสร้าง แก้

บุคลากร แก้

กำลังพลประจำการ แก้

กำลังพลสำรอง แก้

งบประมาณ แก้

การศึกษา แก้

ยุทธภัณฑ์ แก้

อาวุธประจำกาย แก้

อาวุธประจำหน่วย แก้

ศาลทหาร แก้

ความสัมพันธ์ทางทหาร แก้

ดูเพิ่ม แก้

เชิงอรรถ แก้

อ้างอิง แก้

 • Arnold Issacs, Gordon Hardy, MacAlister Brown, et al., Pawns of War: Cambodia and Laos, Boston Publishing Company, Boston 1987.
 • Elizabeth Becker, When the War was over Cambodia and the Khmer Rouge Revolution, Simon & Schuster, New York 1988. ISBN 1-891620-00-2
 • George Dunham, U.S. Marines in Vietnam: The Bitter End, 1973–1975 (Marine Corps Vietnam Operational Historical Series), Marine Corps Association, 1990. ISBN 978-0-16-026455-9
 • Gordon L. Rottman and Ron Volstad, Vietnam Airborne, Elite Series 29, Osprey Publishing Ltd, London 1990. ISBN 0-85045-941-9
 • Kenneth Conboy, FANK: A History of the Cambodian Armed Forces, 1970-1975, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, Djakarta 2011. ISBN 978-979-3780-86-3
 • Kenneth Conboy, Kenneth Bowra, and Simon McCouaig, The NVA and Viet Cong, Elite 38 series, Osprey Publishing Ltd, Oxford 1992. ISBN 978-1-85532-162-5
 • Kenneth Conboy, Kenneth Bowra, and Simon McCouaig, The War in Cambodia 1970-75, Men-at-arms series 209, Osprey Publishing Ltd, London 1989. ISBN 0-85045-851-X
 • Kenneth Conboy and Simon McCouaig, South-East Asian Special Forces, Elite series 33, Osprey Publishing Ltd, London 1991. ISBN 1-85532-106-8
 • Kevin Lyles, Vietnam ANZACs – Australian & New Zealand Troops in Vietnam 1962-72, Elite series 103, Osprey Publishing Ltd, Oxford 2004. ISBN 1-84176-702-6
 • Sak Sutsakhan, The Khmer Republic at War and the Final Collapse, U.S. Army Center of Military History, Washington 1980 available online at
 • William Shawcross, Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia, Andre Deutsch Limited, 1979. ISBN 0-233-97077-0

แหล่งข้อมูลอื่น แก้