เปิดเมนูหลัก

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (อังกฤษ: Socialist Federal Republic of Yugoslavia, SFR Yugoslavia, SFRY) เป็นประเทศในยุคสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม ปกครองในยุครัฐคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ ค.ศ.1943 ถึง ค.ศ.1992 ในคาบสมุทรบอลข่านและล่มสลายหลังจากสงครามยูโกสลาเวีย ในปี ค.ศ. 1990 และเคยเป็นอดีตรัฐบริวารของสหภาพโซเวียต ตั้งแต่ ค.ศ.1948

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija[a]
Социјалистичка Федеративна Република Југославија[b]
Socialistična federativna republika
Jugoslavija
[c]
รัฐบริวารของสหภาพโซเวียต ถึงปี 1948

 

 

1943–1992
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญ
"Brotherhood and unity"
เพลงชาติ
"เฮ สลาฟ" ("Hey, Slavs") เรา ชาวสลาฟ
เมืองหลวง เบลเกรด
ภาษา official: เซอร์เบีย-โครเอเชีย
             มาซิโดเนีย
             สโลวีเนีย
minority: แอลเบเนีย
               ฮังการี
               ตุรกี
รัฐบาล Socialist republic
ประธานาธิบดี
 -  1945-1953 Ivan Ribar (first)
 -  1953-1980 ยอซีป บรอซ ตีโต
 -  1991-1992 Stjepan Mesić (last)
นายกรัฐมนตรี
 -  1945-1963 ยอซีป บรอซ ตีโต (first)
 -  1989-1991 Ante Marković (last)
เลขาธิการ
 -  1945-1980 ยอซีป บรอซ ตีโต (first)
 -  1989-1990 Milan Pančevski (last)
สภานิติบัญญัติ ประธานรัฐสภา
 -  สภาสูง Chamber of Republics and Provinces
 -  สภาล่าง Federal Chamber
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  Proclamation 29 พฤศจิกายน 1943
 -  UN membership 24 ตุลาคม 1945
 -  Constitutional reform 21 กุมภาพันธ์ 1974
 -  Secessions 25 มิถุนายน 1991 - 27 เมษายน 1992
พื้นที่
 -  กรกฎาคม 1989 255,804 ตร.กม. (98,766 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  กรกฎาคม 1989 ประมาณการ 23,724,919 
     ความหนาแน่น 92.7 คน/ตร.กม.  (240.2 คน/ตารางไมล์)
สกุลเงิน ดีนาร์ยูโกสลาฟ
รหัสโดเมนระดับบนสุด .yu
รหัสโทรศัพท์ +38
ก่อนหน้า
ถัดไป
รัฐผู้พิทักษ์แห่งเซอร์เบีย
รัฐเอกราชโครเอเชีย
ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย
โครเอเชีย
สโลวีเนีย
มาซิโดเนีย
สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
คอซอวอ
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  เซอร์เบีย
 โครเอเชีย
 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 นอร์ทมาซิโดเนีย
 มอนเตเนโกร
 สโลวีเนีย
 คอซอวอ [a]
ก. ^  State name in Serbo-Croatian and Macedonian languages (the name is the same in the two), spelled in the [[Gaj's Latin

alphabet|Latin alphabet]]. (See Name section for details.)

ข. ^  State name in Serbo-Croatian and Macedonian languages, spelled in Cyrillic.
ค. ^  State name in the Slovene language. Slovene has used the Latin alphabet exclusively.

ที่มาแก้ไข

ยูโกสลาเวีย, ที่ใช้ในภาษาไทยนั้นทับศัพท์จากปริวรรตเป็นอักษรละตินว่า Jugoslavija, โดยการแยกคำดังนี้ jug (ภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย "j" ปริวรรตเป็นอักษรภาษาอังกฤษตรงกับ "y") และ slavija. คำแปลในภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย ภาษามาซิโดเนีย, และ ภาษาสโลวีเนีย คำว่า jug หมายถึง "ทิศใต้", ส่วนคำว่า slavija ("สลาเวีย") หมายถึง ("ดินแดนสลาฟ"). คำว่า Jugoslavija "หมายถึง" "สลาฟ-ใต้" หรือ "ดินแดนแห่งชาวสลาฟตอนใต้". เป็นการรวมตัวของ 6 ชนชาติในดินแดนสลาฟใต้ ซึ่งประกอบด้วย: ชาวโครเอเชีย, ชาวมาซิโดเนีย, ชาวมอนเตรเนโกร, ชาวบอสเนีย, ชาวเซิร์บ และ ชาวสโลวีน. ยูโกสลาเวีย ได้ประกาศใช้เป็นชื่อประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1945 จนถึง ค.ศ. 1992.[1]

ค.ศ. 1918 ยูโกสลาเวีย ได้มีการสถาปนาอย่างเป็นทางการภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ว่า "ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และ สโลวีน". ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น "ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย" เมื่อ ค.ศ. 1929 แต่คำว่า "ยูโกสลาเวีย" เป็นชื่อเรียกกันอย่างง่าย ๆ มาตั้งแต่ต้น.[1] ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์เพื่อการปลดปล่อยยูโกสลาเวีย (AVNOJ) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1943 มีภารกิจในการรวมชาติขึ้นใหม่ภายใต้ สหพันธรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย (DF Yugoslavia, DFY), โดยมีรูปแบบการปกครองของสาธารณรัฐ-หรือ-ราชอาณาจักรเพียงในนาม.

ค.ศ. 1945, ได้ยกสถานะประเทศเป็น สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย (FPR Yugoslavia, FPRY), ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี ค.ศ. 1946[2] ค.ศ. 1963 ได้ยกสถานะประเทศอีกครั้งเป็น สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (SFR Yugoslavia, SFRY). ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ ได้รับความนิยมจากประชาชนโดยใช้ภาษราชการทั้ง 3 ภาษาของยูโกสลาเวีย ซึ่งมีระยะเวลาใช้นานที่สุด. ชื่อเรียกในภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย, ส่วนภาษาสโลวีเนีย มีความแตกต่างในการเขียน และ อ่านออกเสียง "Socialist". ดังนี้:

  • ภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย และ ภาษามาซิโดเนีย
  • ภาษาสโลวีเนีย
    • Socialistična federativna republika Jugoslavija, เสียงอ่าน [sɔt͡sjaˈlìːstit͡ʃna fɛdɛraˈtíːwna rɛˈpùːblika jugɔˈslàːʋija].

ประวัติศาสตร์แก้ไข

สงครามโลกครั้งที่ 2แก้ไข

สงครามเย็นแก้ไข

ยุคปฏิรูปแก้ไข

การล่มสลาย และ วิกฤติทางการเมืองแก้ไข

การปกครองแก้ไข

มรดกแก้ไข

 
แผนที่ลำดับการแยกตัวจากอดีตยูโกสลาเวีย

อดีตยูโกสลาเวีย เป็นคำซึ่งใช้เรียกรัฐในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการล่มสลายของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ประเทศเหล่านี้ เรียงจากตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย

ดินแดนของอดีตยูโกสลาเวียตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์บอลข่านตะวันตก ในการจำกัดความคำดังกล่าวของสหภาพยุโรป บอลข่านตะวันตกไม่นับรวมสโลวีเนีย แต่นับรวมแอลเบเนีย สโลวีเนียเป็นประเทศซึ่งแยกตัวออกมาจากอดีตยูโกสลาเวียเพียงประเทศเดียวที่เข้าร่วมสหภาพยุโรป โครเอเชีย มาเซโดเนียและมอนเตเนโกรเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ ขณะที่เซอร์เบียได้ยื่นสมัครสมาชิกภาพและถูกจัดว่า "มีศักยภาพที่จะเป็นผู้สมัคร" บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและสาธารณรัฐคอซอวอยังไม่ได้ยื่นสมัครสมาชิกภาพ หากอย่างไรก็ตามก็ได้รับรองว่า "มีศักยภาพที่จะเป็นผู้สมัคร" สำหรับการขยายตัวที่เป็นไปได้ในอนาคตของสหภาพยุโรป[3]

สาธารณรัฐ (ประเทศ) 1991 2011 อัตราการเจริญเติบโต
p.a. (avg)
อัตราการเจริญเติบโต
(2011 est.)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 4,377,000 4,622,000 +0.18% +0.01%
โครเอเชีย 4,784,000 4,484,000 -0.22% -0.08%
นอร์ทมาซิโดเนีย 2,034,000 2,077,000 +0.07% +0.25%
มอนเตเนโกร 615,000 662,000 +0.25% -0.71%
เซอร์เบีย 9,778,991 7,310,000[4] -0.12% -0.47%
สโลวีเนีย 1,913,000 2,000,000 +0.15% -0.16%
รวม 23,229,846[5] 23,000,000 +0.09% N/A
ที่มา: The CIA Factbook estimates for the successor states, ถึง กรกฎาคม 2011

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถ และ อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ:

  1. 1.0 1.1 Benson, Leslie; Yugoslavia: a Concise History; Palgrave Macmillan, 2001 ISBN 0-333-79241-6
  2. Proclamation of Constitution of the Federative People's Republic of Yugoslavia, 31. 1. 1946. ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
  3. "European Commission - Enlargement - Candidate and Potential Candidate Countries". Europa web portal. สืบค้นเมื่อ 1 August 2009.
  4. Excluding Kosovo
  5. The last Yugoslavian census in 1991.

อ้างอิง:

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข