สาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนีย

สาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนีย (สโลวีเนีย: Socialistična republika Slovenija, เซอร์เบีย-โครเอเชีย: Socijalistička Republika Slovenija / Социјалистичка Република Словенија) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า สโลวีเนียสังคมนิยม หรือ สโลวีเนีย เป็นหนึ่งในหกสหพันธรัฐที่ก่อตั้งยูโกสลาเวียและรัฐชาติของชาวสโลวีน รัฐนี้มีอยู่ภายใต้ชื่อต่าง ๆ จากตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1945 จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 1991

รัฐสหพันธ์สโลวีเนีย (1945–1946)
Federalna Slovenija

สาธารณรัฐประชาชนสโลวีเนีย (1946–1963)
Ljudska republika Slovenija


สาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนีย (1963–1990)
Socialistična republika Slovenija


สาธารณรัฐสโลวีเนีย (1990–1991)
Republika Slovenija

1945–1991
สโลวีเนียใน ยูโกสลาเวีย
สโลวีเนียใน ยูโกสลาเวีย
สถานะสาธารณรัฐองค์ประกอบ ของ ยูโกสลาเวีย
เมืองหลวงลูบลิยานา
ภาษาทั่วไปภาษาสโลวีน
ภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย
ภาษาอิตาลี
ภาษาฮังการี
การปกครองสาธารณรัฐ สังคมนิยมลัทธิมากซ์–เลนิน ระบอบพรรคเดียว (ค.ศ. 1945–1948)

สาธารณรัฐ สังคมนิยมลัทธิตีโต ระบอบพรรคเดียว (ค.ศ. 1948–1990)

สาธารณรัฐ ระบอบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ (ค.ศ. 1990–1991)
ประธานาธิบดี 
• 1945–1953
โจซิป วิดมาร์
• 1990–1991
มิลาน คูชาน
นายกรัฐมนตรี 
• 1945–1946
บอริส คิดริช
• 1990–1991
โลเจซ ปีเตอร์เล
เลขาธิการ 
• 1945–1946
บอริส คิดริช
• 1989–1990
ซิริล ริบิชิช
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• SNOS
19 กุมภาพันธ์ 1945
23 ธันวาคม 1990
• ประกาศเอกราช
25 มิถุนายน 1991
27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 1991
• ได้รับการยอมรับ
12 มกราคม 1992
เอชดีไอ (1991)0.772
สูง
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชอาณาจักรอิตาลี
OZAK
ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)
ดินแดนเสรีตรีเยสเต
สโลวีเนีย
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสโลวีเนีย

ในช่วงต้นปี 1990 รัฐบาลได้รื้อระบบการปกครองแบบพรรคเดียวที่ก่อตั้งโดยสันนิบาตคอมมิวนิสต์ และนำระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคมาใช้[1] สาธารณรัฐสโลวีเนียได้ปลดชื่อ "สังคมนิยม" ไม่นานหลังจากนั้น และในปลายปี 1990 ประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชได้สำเร็จ ซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1991 และประสบความสำเร็จหลังจากสงครามสิบวันในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

ชื่อ แก้

สาธารณรัฐมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐสหพันธ์สโลวีเนีย (สโลวีเนีย: Federalna Slovenija,) จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็น สาธารณรัฐประชาชนสโลวีเนีย (สโลวีเนีย: Ljudska republika Slovenija,).[2] ใช้ชื่อนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2506 เมื่อมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนีย (สโลวีเนีย: Socialistična republika Slovenija, ).[3]

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 1990 สาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนียได้ถอนคำนำหน้า "สังคมนิยม" ออกจากชื่อและกลายเป็นสาธารณรัฐสโลวีเนีย แต่ยังคงเป็นรัฐที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 1991 เมื่อมีการตรากฎหมายส่งผลให้เป็นเอกราช

อิสรภาพ แก้

ในเดือนกันยายน 1989 สภาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนียได้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายฉบับซึ่งนำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาสู่ประเทศ[4][5] ในปีเดียวกันนั้น กลุ่ม Action North ได้รวมฝ่ายค้านและจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ให้เป็นประชาธิปไตยในสโลวีเนียเป็นปฏิบัติการป้องกันครั้งแรกจากการโจมตีของผู้สนับสนุนมีลอเชวิช ซึ่งนำไปสู่เอกราชของสโลวีเนีย[6][7][8]

คำว่า 'สังคมนิยม' ถูกถอดออกจากชื่อของรัฐในขณะนั้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1990[9] โครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการถูกล้มล้างไปมาก ในวันที่ 8 เมษายน 1990 ฝ่ายค้านได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งรัฐสภา หรือที่เรียกว่ากลุ่มพันธมิตร DEMOS ที่นำโดย โจเช ปุชนิก ผู้นำฝ่ายค้าน ในเวลาเดียวกัน มิลาน คูคาน อดีตประธานสมัชชาคอมมิวนิสต์แห่งสโลวีเนีย (ZKS) ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ รัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้เสนอชื่อผู้นำพรรคคริสเตียนเดโมแครต โลเจช ปีเตอร์เล เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งยุติการปกครองยาวนาน 45 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างได้ผล ในช่วงเวลานี้สโลวีเนียยังคงรักษาธงและตราอาร์มแบบเก่า และตราแผ่นดินก่อนหน้านี้ไว้เนื่องจากรอการสร้างสัญลักษณ์ใหม่ที่จะตามมาภายหลังเอกราช เพลงชาติเก่า นาเปรจ ซาสตาวา สลาเว ถูกแทนที่ด้วย ซดราฟวิลคา ในเดือนมีนาคม 1990

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 1990 การลงประชามติเกี่ยวกับเอกราชจัดขึ้นในสโลวีเนีย ซึ่ง 94.8% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (88.5% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด) ลงมติเห็นชอบให้แยกสโลวีเนียออกจากยูโกสลาเวีย[10][11] เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1991 กฎหมายเกี่ยวกับเอกราชของสโลวีเนียได้ผ่านสภาหลังจากสงครามสิบวัน สโลวีเนียก็ได้รับเอกราช ภายในสิ้นปีนี้ความเป็นเอกราชได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศในวงกว้าง

อ้างอิง แก้

 1. "Slovenia". worldstatesmen.org. สืบค้นเมื่อ 3 February 2016.
 2. Kopač, Janez (2007). "Mesto kot upravnoteritorialna enota 1945–1955" [A Town as an Administrative–Territorial Unit]. Arhivi (ภาษาสโลวีเนีย และ อังกฤษ). Arhivsko društvo Slovenije. 30 (2): 83. ISSN 0351-2835. COBISS 914293.
 3. Kopač, Janez (2001). "Ustava Socialistične republike Slovenije z dne 9. aprila 1963" [The Constitution of the Socialist Republic of Slovenia from 9 April 1963]. Arhivi (ภาษาสโลวีเนีย). XXIV (1): 1.
 4. Zajc, Drago (2004). Razvoj parlamentarizma: funkcije sodobnih parlamentov [The Development of Parliamentarism: The Functions of Modern Parliaments] (PDF) (ภาษาสโลวีเนีย). Publishing House of the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. p. 109. ISBN 961-235-170-8.
 5. "Osamosvojitveni akti Republike Slovenije" [Independence Acts of the Republic of Slovenia] (ภาษาสโลวีเนีย). Office for Legislation, Government of the Republic of Slovenia. สืบค้นเมื่อ 27 December 2011.
 6. "Historical Circumstances in Which "The Rally of Truth" in Ljubljana Was Prevented". Journal of Criminal Justice and Security. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 ธันวาคม 2013. สืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2012.
 7. ""Rally of truth" (Miting resnice)". A documentary published by RTV Slovenija. สืบค้นเมื่อ 4 July 2012.
 8. "akcijasever.si". The "North" Veteran Organization. สืบค้นเมื่อ 3 July 2012.
 9. "Odlok o razglasitvi ustavnih amandmajev k ustave Socialistične Republike Slovenije" [The Decree About the Proclamation of Constitutional Amendments to the Constitution of the Socialist Republic of Slovenia] (PDF). Uradni List Republike Slovenije (ภาษาสโลวัก). 16 March 1990. สืบค้นเมื่อ 27 December 2011.
 10. Flores Juberías, Carlos (November 2005). "Some legal (and political) considerations about the legal framework for referendum in Montenegro, in the light of European experiences and standards". Legal Aspects for Referendum in Montenegro in the Context of International Law and Practice (PDF). Foundation Open Society Institute, Representative Office Montenegro. p. 74. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-26.
 11. "Volitve" [Elections]. Statistični letopis 2011 [Statistical Yearbook 2011]. Statistical Yearbook 2011. Vol. 15. Statistical Office of the Republic of Slovenia. 2011. p. 108. ISSN 1318-5403. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-26. สืบค้นเมื่อ 2023-08-10.