ธงชาติสโลวีเนีย

ธงชาติสโลวีเนีย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1991[1] เป็นธงแถบสีขาว สีน้ำเงินและสีแดง ซึ่งเป็นสีกลุ่มชนสลาฟ[2] เรียงจากบนลงล่าง ด้านใกล้คันธงมุมบนประดับด้วยตราแผ่นดินของสโลวีเนีย


สโลวีเนีย
การใช้ ธงชาติ
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1991
ลักษณะ แถบสีขาว สีน้ำเงินและสีแดง ด้านใกล้คันธงมุมบนประดับด้วยตราแผ่นดินของสโลวีเนีย

สี แก้

Scheme น้ำเงิน แดง เหลือง ขาว
CMYK 100  60   0  10   0 100 100   0   0  10 100   0   0   0   0   0
SCOTDIC Code 777—ระบบรหัสสีนานาชาติ (Int'l Colour Codification System) (2034) N46 N722509 N23 N074014 N6 N197512 N1 N95
*แหล่งที่มา: Uradni List RS (5th and 6th page)

ธงในอดีต แก้

อ้างอิง แก้

  1. "A proclamation of The Constitutional Amanademat C to the Constitution of the Republic of Slovenia" (PDF). Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 1/1991. Ljubljana. 25 June 1991. สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2013.
  2. โดเรมอน สารานุกรมธงชาติทั่วโลก ฉบับปรับปรุง, Taku Asano, หน้า 185, พ.ศ. 2557, สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ กรุงเทพฯ