ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)

ราชอาณาจักรฮังการี (ฮังการี: Magyar Királyság) ในบางครั้งจะมีการเรียกว่า ยุคผู้สำเร็จราชการ หรือ ยุคโฮร์ตี ดำรงอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1920 จนถึง ค.ศ. 1946 โดยอยู่ภายใต้การปกครองของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มิกโลช โฮร์ตี ซึ่งเป็นตัวแทนในนามของราชาธิปไตยฮังการี แต่แท้จริงแล้วกลับไม่มีองค์พระมหากษัตริย์ปกครอง อย่างไรก็ตาม ได้เคยมีความพยายามของโฮร์ตีที่จะนำพระเจ้าคาร์ลที่ 4 กลับมาครองราชบัลลังก์ก่อนที่ไม่นานพระองค์จะทรงสวรรคต

ราชอาณาจักรฮังการี

Magyar Királyság
1920–1946
คำขวัญ"Regnum Mariae Patrona Hungariae"[1] (ละติน)
"ราชอาณาจักรแห่งพระแม่มารีย์ ผู้อุปถัมถ์แห่งฮังการี"
เพลงชาติHimnusz
(ไทย: "เพลงสดุดี")
อาณาเขตของราชอาณาจักรฮังการีใน พ.ศ. 2485
อาณาเขตของราชอาณาจักรฮังการีใน พ.ศ. 2485
เมืองหลวงบูดาเปสต์
ภาษาทั่วไปฮังการี
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
ลัทธิคาลวิน (โปรเตสแตนต์)  · ลูเทอแรน
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ศาสนายูดาห์
การปกครองรัฐผู้สำเร็จราชการภายใต้ระบอบอำนาจนิยม
(1920-1944)
รัฐฮังการีนิยมภายใต้ระบอบเบ็ดเสร็จ
(1944-1945)
คณะเปลี่ยนผ่านภายใต้รัฐบาลผสม
(1945-1946)
พระมหากษัตริย์ 
• 1920-1946
ไม่มี (ตำแหน่งถูกประกาศมิได้มีการปกครอง)
ผู้สำเร็จราชการ 
• 1920-1944
มิกโลช ฮอร์ตีb
• 1944-1945
แฟแร็นตส์ ซาลอชีc
• 1945-1946
สภาสูงแห่งชาติd
นายกรัฐมนตรี 
• 1920 (คนแรก)
Sándor Simonyi-Semadam
• 1945-1946 (คนสุดท้าย)
โซลตาน ทิลดี
สภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• สภาสูง
Felsőház
• สภาผู้แทน
Képviselőház
ยุคประวัติศาสตร์ระหว่างสงคราม · สงครามโลกครั้งที่สอง
• ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์
1 มีนาคม 1920
4 มิถุนายน 1920
2 พฤศจิกายน 1938
30 สิงหาคม 1940
16 ตุลาคม 1944
• ล้มเลิกระบอบกษัตริย์
1 กุมภาพันธ์ 1946
พื้นที่
1920[2]92,833 ตารางกิโลเมตร (35,843 ตารางไมล์)
1930[3]93,073 ตารางกิโลเมตร (35,936 ตารางไมล์)
1941[4]172,149 ตารางกิโลเมตร (66,467 ตารางไมล์)
ประชากร
• 1920[2]
7980143
• 1930[3]
8688319
• 1941[4]
14669100
สกุลเงินโกโรนอ (1920-1927)
แป็งเกอ (1927-1946)
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐฮังการี (ค.ศ. 1919–1920)
สาธารณรัฐฮังการีที่สอง
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ โครเอเชีย
 ฮังการี
 โรมาเนีย
 เซอร์เบีย
 สโลวาเกีย
 สโลวีเนีย
 ยูเครน
  1. อ้างสิทธิ์โดย สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 4 ในปี ค.ศ. 1921
  2. มิกโลช ฮอร์ตี เป็น"ผู้สำเร็จราชการ".
  3. แฟแร็นตส์ ชาลอชี เป็น"ผู้นำแห่งชาติ".
  4. ปกครองเป็นหมู่คณะในฐานะประมุขแห่งรัฐ

ราชอาณาจักรฮังการีภายใต้การนำของโฮร์ตีนั้น มีรูปแบบการปกครองในลักษณะอนุรักษนิยม ชาตินิยม และการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง โดยรัฐบาลมีรากฐานมาจากพันธมิตรอนุรักษนิยมและฝ่ายขวาที่ไม่มั่นคง นโยบายต่างประเทศของฮังการีมีลักษณะเฉพาะคือการแก้ไขหรือการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนของสนธิสัญญาทรียานง ซึ่งทำให้ฮังการีสูญเสียดินแดนมากกว่า 70% ของดินแดนในประวัติศาสตร์ พร้อมด้วยชาวฮังการีประมาณสามล้านคนที่อยู่นอกพรมแดนใหม่ของราชอาณาจักร การเมืองของฮังการีในช่วงระหว่างสงครามจึงถูกครอบงำจากการสูญเสียดินแดนตามสนธิสัญญานี้ และความแค้นที่ดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน

จากอิทธิพลของเยอรมนีในฮังการี ทำให้นักประวัติศาสตร์บางคนสรุปว่าประเทศนี้กลายเป็นรัฐบริวารของนาซี ภายหลังจากปี ค.ศ. 1938[5] ราชอาณาจักรฮังการีเข้าร่วมฝ่ายอักษะในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง โดยหวังที่จะทวงคืนดินแดนส่วนใหญ่ของฮังการีที่สูญเสียไปในสนธิสัญญาทรียานง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปี ค.ศ. 1941 ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 หลังจากความพ่ายแพ้อย่างหนักของฝ่ายอักษะ รัฐบาลของโฮร์ตีได้ทำการการเจรจาลับกับฝ่ายสัมพันธมิตร และพยายามถอนตัวออกจากสงคราม เพราะเหตุนี้ฮังการีจึงถูกยึดครองโดยเยอรมนี และโฮร์ตีจึงถูกล้มล้างอำนาจ นำไปสู่การขึ้นสู่อำนาจของแฟแร็นตส์ ซาลอชีจากพรรคแอร์โรว์ครอสส์ โดยได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากนาซี ทำให้ฮังการีกลายเป็นรัฐหุ่นเชิดของเยอรมนีอย่างสมบูรณ์

ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต โดยมีเปลี่ยนชื่อเป็น รัฐฮังการี[6] (ฮังการี: Magyar Állam) หลังจากนั้นไม่นาน สาธารณรัฐฮังการีที่สองก็ประกาศจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1946 และสืบทอดต่อโดยสาธารณรัฐประชาชนฮังการี ในปี ค.ศ. 1949

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Adeleye, Gabriel G. (1999). World Dictionary of Foreign Expressions. Ed. Thomas J. Sienkewicz and James T. McDonough, Jr. Wauconda, IL: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. ISBN 0-86516-422-3.
  2. Kollega Tarsoly, István, บ.ก. (1995). "Magyarország". Révai nagy lexikona (ภาษาฮังการี). Volume 20. Budapest: Hasonmás Kiadó. pp. 595–597. ISBN 963-8318-70-8.
  3. Kollega Tarsoly, István, บ.ก. (1996). "Magyarország". Révai nagy lexikona (ภาษาฮังการี). Volume 21. Budapest: Hasonmás Kiadó. p. 572. ISBN 963-9015-02-4.
  4. Élesztős László, บ.ก. (2004). "Magyarország". Révai új lexikona (ภาษาฮังการี). Volume 13. Budapest: Hasonmás Kiadó. pp. 882, 895. ISBN 963-9556-13-0.
  5. Seamus Dunn, T.G. Fraser. Europe and Ethnicity: The First World War and Contemporary Ethnic Conflict. Routledge, 1996. P97.
  6. "Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 539. M. E. számú rendelete az államhatalom gyakorlásával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről" [Prime Ministerial Decree No. 539/1945 of the Provisional National Government on the Settlement of Certain Issues relating to the Exercise of State Authority]. Magyarországi Rendeletek Tára (ภาษาฮังการี). Budapest: Ministry of Interior of Hungary. 79 (1): 53–54. 8 March 1945.