ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)

บทความนี้กล่าวถึงประเทศฮังการีในสมัยระหว่างสงครามและสงครามโลกครั้งที่สอง สำหรับประวัติศาสตร์ภาพรวมของประเทศฮังการีในระบอบราชาธิปไตย ดูที่ ราชอาณาจักรฮังการี

ราชอาณาจักรฮังการี (ฮังการี: Magyar Királyság) ที่ถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ ดำรงอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1920–1946 ในสงครามโลกครั้งที่สองราชอาณาจักรฮังการีได้เข้าร่วมนาซีเยอรมนีและฝ่ายอักษะในปีค.ศ. 1941ได้ลงนามในสนธิสัญญาไตรภาคี และได้กลายเป็นประเทศฝ่ายอักษะที่ส่งกองกำลังเข้าร่วมกองทัพพันธมิตรอักษะในการบุกสหภาพโซเวียต[ต้องการอ้างอิง]

ราชอาณาจักรฮังการี

Magyar Királyság
1920–1946
คำขวัญ"Regnum Mariae Patrona Hungariae"[1] (ละติน)
"ราชอาณาจักรแห่งพระแม่มารีย์ ผู้อุปถัมถ์แห่งฮังการี"
เพลงชาติHimnusz
(ไทย: "เพลงสดุดี")
อาณาเขตของราชอาณาจักรฮังการีใน พ.ศ. 2485
อาณาเขตของราชอาณาจักรฮังการีใน พ.ศ. 2485
เมืองหลวงบูดาเปสต์
ภาษาทั่วไปฮังการี
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
ลัทธิคาลวิน (โปรเตสแตนต์)  · ลูเทอแรน
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ศาสนายูดาห์
การปกครองรัฐผู้สำเร็จราชการภายใต้ระบอบอำนาจนิยม
(1920-1944)
รัฐฮังการีนิยมภายใต้ระบอบเบ็ดเสร็จ
(1944-1945)
คณะเปลี่ยนผ่านภายใต้รัฐบาลผสม
(1945-1946)
พระมหากษัตริย์ 
• 1920-1946
ไม่มี (ตำแหน่งถูกประกาศมิได้มีการปกครอง)
ผู้สำเร็จราชการ 
• 1920-1944
มิกโลช ฮอร์ตีb
• 1944-1945
แฟแร็นตส์ ซาลอชีc
• 1945-1946
สภาสูงแห่งชาติd
นายกรัฐมนตรี 
• 1920 (คนแรก)
Sándor Simonyi-Semadam
• 1945-1946 (คนสุดท้าย)
โซลตาน ทิลดี
สภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• สภาสูง
Felsőház
• สภาผู้แทน
Képviselőház
ยุคประวัติศาสตร์ระหว่างสงคราม · สงครามโลกครั้งที่สอง
• ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์
1 มีนาคม 1920
4 มิถุนายน 1920
2 พฤศจิกายน 1938
30 สิงหาคม 1940
16 ตุลาคม 1944
• ล้มเลิกระบอบกษัตริย์
1 กุมภาพันธ์ 1946
พื้นที่
1920[2]92,833 ตารางกิโลเมตร (35,843 ตารางไมล์)
1930[3]93,073 ตารางกิโลเมตร (35,936 ตารางไมล์)
1941[4]172,149 ตารางกิโลเมตร (66,467 ตารางไมล์)
ประชากร
• 1920[2]
7980143
• 1930[3]
8688319
• 1941[4]
14669100
สกุลเงินโกโรนอ (1920-1927)
แป็งเกอ (1927-1946)
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐฮังการี (ค.ศ. 1919–1920)
สาธารณรัฐฮังการีที่สอง
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ โครเอเชีย
 ฮังการี
 โรมาเนีย
 เซอร์เบีย
 สโลวาเกีย
 สโลวีเนีย
 ยูเครน
  1. อ้างสิทธิ์โดย สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 4 ในปี ค.ศ. 1921
  2. มิกโลช ฮอร์ตี เป็น"ผู้สำเร็จราชการ".
  3. แฟแร็นตส์ ชาลอชี เป็น"ผู้นำแห่งชาติ".
  4. ปกครองเป็นหมู่คณะในฐานะประมุขแห่งรัฐ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Adeleye, Gabriel G. (1999). World Dictionary of Foreign Expressions. Ed. Thomas J. Sienkewicz and James T. McDonough, Jr. Wauconda, IL: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. ISBN 0-86516-422-3.
  2. Kollega Tarsoly, István, บ.ก. (1995). "Magyarország". Révai nagy lexikona (ภาษาฮังการี). Volume 20. Budapest: Hasonmás Kiadó. pp. 595–597. ISBN 963-8318-70-8.
  3. Kollega Tarsoly, István, บ.ก. (1996). "Magyarország". Révai nagy lexikona (ภาษาฮังการี). Volume 21. Budapest: Hasonmás Kiadó. p. 572. ISBN 963-9015-02-4.
  4. Élesztős László, บ.ก. (2004). "Magyarország". Révai új lexikona (ภาษาฮังการี). Volume 13. Budapest: Hasonmás Kiadó. pp. 882, 895. ISBN 963-9556-13-0.