ภาษาสโลวัก (สโลวัก: slovenčina, slovenský jazyk) เป็นภาษากลุ่มสลาฟตะวันตกในกลุ่มเช็ก–สโลวัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน เขียนด้วยอักษรละติน[5] มีผู้พูดภาษาสโลวักเป็นภาษาแม่ประมาณ 5 ล้านคน ส่วนใหญ่มีเชื้อสายสโลวัก โดยมีสถานะเป็นภาษาราชการในประเทศสโลวาเกีย และเป็นหนึ่งใน 24 ภาษาราชการในสหภาพยุโรป

ภาษาสโลวัก
ออกเสียง[ˈslɔʋentʂina], [ˈslɔʋenski ˈjazik]
ประเทศที่มีการพูดสโลวาเกีย, ฮังการี, คาร์เพเทียนรูทีเนีย
ชาติพันธุ์ชาวสโลวัก
จำนวนผู้พูด5.2 ล้านคน  (2011–2012)[1]
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรละติน (ชุดตัวอักษรสโลวัก)
อักษรเบรลล์สโลวัก
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย
 สหภาพยุโรป
ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย (ในวอยวอดีนา)[2]
ภาษาชนกลุ่มน้อยที่รับรองในธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย
ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์[3]
ธงของประเทศฮังการี ฮังการี[4]
ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย
ธงของประเทศยูเครน ยูเครน
ผู้วางระเบียบMinistry of Culture of the Slovak Republic
รหัสภาษา
ISO 639-1sk
ISO 639-2slo (B)
slk (T)
ISO 639-3slk
Linguasphere53-AAA-db < 53-AAA-b...–d
(วิธภาษา: 53-AAA-dba ถึง 53-AAA-dbs)
บริเวณที่มีผู้พูดภาษาสโลวัก:
  ภูมิภาคที่มีผู้พูดเป็นหมู่มาก
  ภูมิภาคที่มีผู้พูดเป็นชุมชนย่อย
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทอักษรสากล หากระบบของคุณไม่รองรับการแสดงผลที่ถูกต้อง คุณอาจเห็นปรัศนี กล่อง หรือสัญลักษณ์อย่างอื่นแทนที่อักขระยูนิโคด

ภาษาสโลวักมีความใกล้ชิดกับภาษาเช็กมากจนถึงขั้นสามารถเข้าใจร่วมกันได้ในระดับสูงมาก[6] เช่นเดียวกันกับภาษาโปแลนด์[7] คำศัพท์ในภาษานี้ได้รับอิทธิพลจากภาษาละติน[8] เยอรมัน[9] และกลุ่มภาษาสลาฟอื่น ๆ

อ้างอิง

แก้
 1. ภาษาสโลวัก ที่ Ethnologue (18th ed., 2015) (ต้องสมัครสมาชิก)
 2. "Autonomous Province of Vojvodina". Government of the Autonomous Province of Vojvodina. 2013. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-20. สืบค้นเมื่อ 25 May 2017.
 3. Pisarek, Walery (2009). The relationship between official and minority languages in Poland (PDF). 7th Annual Conference: The Relationship between Official Languages and Regional and Minority Languages in Europe. Dublin, Ireland: European Federation of National Institutions for Language. p. 18. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-12-14. สืบค้นเมื่อ 2022-02-15.
 4. "Hungary needs to strengthen use of and access to minority languages". Strasbourg, France: Council of Europe. 14 December 2016. สืบค้นเมื่อ 29 June 2020. The following languages have been given special protection under the European Charter [in Hungary]: Armenian, Beas, Bulgarian, Croatian, German, Greek, Polish, Romani, Romanian, Ruthenian, Serbian, Slovak, Slovenian and Ukrainian.
 5. "Czech language". www.britannica.com. Encyclopædia Britannica. สืบค้นเมื่อ 6 January 2015.
 6. Golubović, Jelena; Gooskens, Charlotte (2015). "Mutual intelligibility between West and South Slavic languages". Russian Linguistics. 39 (3): 351–373. doi:10.1007/s11185-015-9150-9.
 7. Swan, Oscar E. (2002). A grammar of contemporary Polish (ภาษาอังกฤษ). Bloomington, Ind.: Slavica. p. 5. ISBN 0893572969. OCLC 50064627.
 8. http://babel.mml.ox.ac.uk/naughton/lit_to_1918.html. University of Oxford
 9. http://slavic.ucla.edu/czech/czech-republic/ เก็บถาวร 2017-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. University of California, Los Angeles

บรรณานุกรม

แก้
 • Dudok, D. (1993) Vznik a charakter slovenských nárečí v juhoslovanskej Vojvodine [The emergence and character of the Slovak dialects in Yugoslav Vojvodina]. Zborník spolku vojvodinských slovakistov 15. Nový Sad: Spolok vojvodinských slovakistov, pp. 19–29.
 • Hanulíková, Adriana; Hamann, Silke (2010), "Slovak" (PDF), Journal of the International Phonetic Association, 40 (3): 373–378, doi:10.1017/S0025100310000162
 • Kráľ, Ábel (1988), Pravidlá slovenskej výslovnosti, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
 • Musilová, K. and Sokolová, M. (2004) Funkčnost česko-slovenských kontaktových jevů v současnosti [The functionality of Czech-Slovak contact phenomena in the present-time]. In Fiala, J. and Machala, L. (eds.) Studia Moravica I (AUPO, Facultas Philosophica Moravica 1). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, pp. 133–146.
 • Nábělková, M. (2003) Súčasné kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti [Contemporary contexts of the Slovak-Czech and Czech-Slovak interlinguality]. In Pospíšil, I. – Zelenka, M. (eds.) Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (meziliterárnost a areál). Brno: ÚS FF MU, pp. 89–122.
 • Nábělková, M. (2006) V čom bližšie, v čom ďalej... Spisovná slovenčina vo vzťahu k spisovnej češtine a k obecnej češtine [In what closer, in what further... Standard Slovak in relation to Standard Czech and Common Czech]. In Gladkova, H. and Cvrček, V. (eds.) Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Praha: Euroslavica, pp. 93–106.
 • Nábělková, M. (2007) Closely related languages in contact: Czech, Slovak, "Czechoslovak". International Journal of the Sociology of Language 183, pp. 53–73.
 • Nábělková, M. (2008) Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. [Slovak and Czech in Contact: Continuation of the Story]. Bratislava/Praha: Veda/Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 364 pp., ISBN 978-80-224-1060-1
 • Pavlík, Radoslav (2004), Bosák, Ján; Petrufová, Magdaléna (บ.ก.), "Slovenské hlásky a medzinárodná fonetická abeceda" [Slovak Speech Sounds and the International Phonetic Alphabet] (PDF), Jazykovedný časopis [The Linguistic Journal] (ภาษาสโลวัก), Bratislava: Slovak Academic Press, spol. s r. o. (55/2): 87–109, ISSN 0021-5597
 • Sloboda, M. (2004) Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost [Slovak-Czech (semi)communication and the mutual (un)intelligibility]. Čeština doma a ve světě XII, No. 3–4, pp. 208–220.
 • Sokolová, M. (1995) České kontaktové javy v slovenčine [Czech contact phenomena in Slovak]. In Ondrejovič, S. and Šimková, M. (eds.) Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny (Sociolinguistica Slovaca 1). Bratislava: Veda, pp. 188–206.
 • Štolc, Jozef (1968) Reč Slovákov v Juhoslávii I.: Zvuková a gramatická stavba [The speech of the Slovaks in Yugoslavia: phonological and grammatical structure]. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.
 • Štolc, Jozef (1994) Slovenská dialektológia [Slovak dialectology]. Ed. I. Ripka. Bratislava: Veda.

อ่านเพิ่ม

แก้
 • Mistrík, Jozef (1988) [First published 1982], A Grammar of Contemporary Slovak (2nd ed.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
 • Pauliny, Eugen; Ru̇žička, Jozef; Štolc, Jozef (1968), Slovenská gramatika, Slovenské pedagogické nakladateľstvo
 • Short, David (2002), "Slovak", ใน Comrie, Bernard; Corbett, Greville G. (บ.ก.), The Slavonic Languages, London and New York: Routledge, pp. 533–592, ISBN 9780415280785

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้