ชาวฮังการี (อังกฤษ: Hungarian) หรือ ชาวม็อดยอร์ (อังกฤษ: Magyars, ฮังการี: magyarok, ม็อดยอร์) คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเทศฮังการี ชาวม็อดยอร์มีด้วยกันราว 10 ล้านคนในประเทศฮังการี (ค.ศ. 2001) [18] ชาวฮังการีเป็นชาติพันธุ์หลักที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรฮังการีที่รุ่งเรืองอยู่ในระยะหนึ่งพันปีที่ผ่านมา ดินแดนของอาณาจักรนี้ถูกแบ่งแยกออกไปตามสนธิสัญญาทรียานง (Treaty of Trianon) (ค.ศ. 1920) ซึ่งเป็นผลทำให้ชนฮังการีจำนวน 3,425,000 คนต้องแยกตัวจากดินแดนบ้านเกิด[19][20] จำนวนประชากรฮังการีที่ตั้งถิ่นฐานนอกฮังการีในปัจจุบันรวมทั้ง: ในโรมาเนีย (1,440,000 คน), สโลวาเกีย (520,500 คน), เซอร์เบีย (293,000 คน), ยูเครน (156,000 คน), ออสเตรีย (40,583 คน), โครเอเชีย (16,500 คน), สาธารณรัฐเช็ก (14,600 คน) และสโลวีเนีย (10,000 คน) นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มชนใหญ่ ๆ ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวฮังการีที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณอื่นในโลก เช่น 1,400,000 คนในสหรัฐอเมริกา แต่มีเพียงจำนวนเล็กน้อยที่ยังรักษาขนบประเพณีและภาษาพูดของฮังการีอยู่

กลุ่มชนฮังการี
Hungarians
Magyarok
Famous Hungarians2.jpg
ประชากรทั้งหมด
ราว 15.0 million
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
ยุโรปกลาง~ 10.65 ล้าน
ธงของประเทศฮังการี ฮังการี9,967,921   (2001)
ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย520,528   (2001) [1]
ธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย14,672   (2001) [2]
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี120,000   (2004) [3]
ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย40,583   (2001) [4]
ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย6,243   (2002) [5]
ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้~ 1.75 ล้าน
ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย1,434,377   (2002) [6]
ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย293,299   (2002) [7]
ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย16,595   (2001) [8]
ธงของประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย นอร์ทมาซิโดเนีย2,003   (2002) [9]
ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา893   (1991) [10]
ยุโรปตะวันออก160,000
ธงของประเทศยูเครน ยูเครน156,600   (2001) [11]
ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย3,768   (2002) [12]
ยุโรปตะวันตก120,000
 สหราชอาณาจักร80,135   (2001)
ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์3,328   (2006) [13]
อเมริกาเหนือ~ 1.9 ล้าน
ธงของสหรัฐ สหรัฐ1,563,081   (2006) [14]
ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา315,510   (2006) [15]
อเมริกาใต้100,000[14]
ธงของประเทศบราซิล บราซิล80,000[16]
ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา40-50,000[17]
ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์1,114
ออสตราเลเชีย   (ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์) 62,000[14]
ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์214
Africa10,000[14]
ภาษา
ฮังการี
ศาสนา
ส่วนใหญ่โรมันคาทอลิก และ โปรเตสแตนต์ (ส่วนใหญ่ Reformed และ ลูเธอรัน; และ Unitarian), แต่รวมทั้ง including ฮังกาเรียนกรีกคาทอลิก, ยูดาย และไม่อยู่ในศาสนาใด

กลุ่มชาวม็อดยอร์สามารถแบ่งออกไปเป็นกลุ่มย่อยได้อีกตามภาษาท้องถิ่นและลักษณะวัฒนธรรม เช่น กลุ่มเซแคย์ (Székelys), กลุ่มชางโก (Csángó), กลุ่มยาซ (Jász) และ กลุ่มปาโล็ตซ์ (Palóc)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข