ธงชาติฮังการี (ฮังการี: Magyarország zászlaja) เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1957 มีทั้งหมด 3 สี คือ สีแดง ,สีขาว และ สีเขียว โดยสีแดง หมายถึง เลือดของผู้รักชาติ สีขาว หมายถึง สันติภาพและแม่น้ำดานูบ สีเขียว หมายถึง ความหวังและธรรมชาติ ในประเทศฮังการี [1]และเคยเป็นธงประจำสาธารณรัฐประชาชนฮังการี

ธงชาติฮังการี
Magyarország zászlaja (ฮังการี)
การใช้ธงพลเรือน และ ธงราชการ
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้1 ตุลาคม ค.ศ. 1957
ลักษณะธงแถบตามยาว 3 สี คือ สีแดง ,สีขาว และ สีเขียว
ธงราชการที่ใช้โดยรัฐบาล หรือ สถานที่ราชการ ใช้ธงที่มีตราแผ่นดิน, แต่จะใช้ในบางพิธีการสำคัญ.
การใช้ธงพลเรือน และ ธงเรือพลเรือน
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้1 ตุลาคม ค.ศ. 1957
ลักษณะธงแถบตามยาว 3 สี คือ สีแดง, สีขาว และ สีเขียว (แตกต่างกันที่สัดส่วนของธง)
การใช้ธงราชการ และ ธงเรือราชการ
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้ค.ศ. 1990
ลักษณะลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่ตรงกลางธงมีตราแผ่นดิน
การใช้ธงกองทัพ
สัดส่วนธง3:4
ประกาศใช้ค.ศ. 1991
การใช้ธงนาวี
สัดส่วนธง3:4
ประกาศใช้ค.ศ. 1991
แบบสร้างธงชาติฮังการี

รายละเอียดและกฎระเบียบ แก้

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการีมิได้กำหนดสัดส่วน ความกว้าง:ความยาว ของธงชาติ;[2][3][4] แต่, รัฐบัญญัติที่ออกประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1957 ได้มีการกำหนดสัดส่วน ความกว้าง:ความยาว ของธงเรือแห่งชาติ โดยมีลักษณะเดียวกับธงชาติ (ธงแถบสีแดง-ขาว-เขียว) ในสัดส่วน 2:3.[ต้องการอ้างอิง]

รัฐบัญญัติที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้เมื่อ ค.ศ. 2000, ว่าด้วยสัดส่วนธง (แม้เคยมีการกำนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่มิได้เกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 1995[5] หรือ ค.ศ. 2000[6] legislation) ธงชาติ และ ธงราชการที่ใช้โดยรัฐบาล หรือ สถานที่ราชการ ให้ใช้สัดส่วนธงที่ 1:2.

แบบธงชาติ แก้

 •   ธงแถบตามยาวสีแดง-ขาว-เขียว. การประดับธงในรูปแบบต่างๆ โดยมีระเบียบปฏิบัติตามเอกสารที่ 1995/LXXXIII §11 (3) "(3) ในกรณีที่ระบุไว้ในวรรค (1) และ (2), การแขวนและประดับธงสามารถใช้ในการอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์.", โดยวรรค (1) หัวข้อที่: 1995/LXXXIII §11 (1) "(1) สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ธงดังกล่าว เพื่อแสดงความเป็นชาติ และ สามารถใช้ประดับตามสถานที่ต่างๆ โดยนั้นอาจมีตราแผ่นหรือไม่ก็ได้, ตามที่กฎหมายได้กำหนด."
 •   ธงชาติราชการสำหรับที่ทำการรัฐบาล และ สถานที่ราชการ, สัดส่วน 1:2 (by decree from 2000). According to 1995/LXXXIII §11 (4), ที่กลางธงมีตราแผ่นดิน (แบบตราแผ่นที่ประดับบนธงนั้นไม่มีการกำหนดที่แน่นอน).
 •   ธงราชการกองทัพ ธงพื้นสีขาว ขอบที่งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมเปลวเพลิงสีแดง-เขียว flammulette ("flame tongues", สามเหลี่ยมที่มีขอบหยัก) , กลางธงมีตราแผ่นดินรองรับด้วยช่อโอ๊คทางด้านซ้ายและช่อมะกอกทางด้านขวา. สัดส่วนของธงไม่มีการกำหนดขนาด. ( 1995/LXXXIII §8 (1) )
 •   ธงชาติ และ ธงพาณิชย์ สัดส่วน2:3 (บังคับใช้ตามรัฐบัญญัติ เมื่อ ค.ศ. 1957) ลักษณะเดียวกับธงชาติ (สำหรับกองเรือพาณิชยนาวี)[7]
 •   ธงราชการและ ธงเรือราชการ; สัดส่วน2:3 ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีตราแผ่นดิน
 •   ธงรัฐนาวี ลักษณะเดียวกับธงกองทัพ ขอบที่งสี่ด้านมีสามเหลี่ยมสีแดง-เขียวสลับ, ตราแผ่นดินบนธงนั้นเยื้องมาทางด้านคันธง. สัดส่วนของธงไม่มีการกำหนดขนาด. ( 1995/LXXXIII §8 (2) )[5]

ภาพธง แก้

ธงในขนาดต่างๆ แก้

ธงในอดีต แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. ธงชาติฮังการี ,9ddn[ลิงก์เสีย]
 2. "The Fundamental Law of Hungary" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-01-02. สืบค้นเมื่อ 2012-08-14.
 3. Magyarország Alaptörvénye
 4. "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-02-09. สืบค้นเมื่อ 2012-08-14.
 5. 5.0 5.1 Law 1995/LXXXIII
 6. Law 2000/XXXVIII
 7. Volker Preuß. "Flagge Ungarns" (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 2002-12-10.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้