เปิดเมนูหลัก

คำว่า สมัยระหว่างสงคราม (อังกฤษ: interwar period; ละติน: interbellum, inter- "ระหว่าง" + bellum "สงคราม") มักหมายถึง ยุคสมัยระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลง และสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้น คือ เริ่มต้นด้วยการสงบศึกกับเยอรมนีอันยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใน ค.ศ. 1918 และการประชุมสันติภาพปารีสใน ค.ศ. 1919 และสิ้นสุดลงด้วยการบุกครองโปแลนด์ใน ค.ศ. 1939 ซึ่งเป็นการเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สอง