เวลาออมแสงยุโรปกลาง

(เปลี่ยนทางจาก Central European Summer Time)

เขตเวลาออมแสงยุโรปกลาง (อังกฤษ: Central European Summer Time; CEST) เป็นชื่อของเขตเวลาที่ตรงกับมาตรฐานเวลาสากลเชิงพิกัดบวก 2 ชั่วโมง (UTC+2) ซึ่งใช้เป็นเวลามาตรฐานส่วนใหญ่ในประเทศยุโรป และใช้ในประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา

ประเทศที่ใช้แก้ไข

ประเทศหรือเขตพื้นที่ต่อไปนี้ที่ใช้เขตเวลายุโรปกลางเฉพาะช่วงฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เวลา 1.00 นาฬิกาตามเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC±0) ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ไปจนถึง เวลา 01.00 นาฬิกาตามเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC±0) ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม