เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เวลายุโรปตะวันออก

เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก[1] (อังกฤษ: Eastern European Summer Time - EEST) เป็นชื่อเขตเวลาออมแสงของเขตเวลา UTC+3 เป็นเวลาสามชั่วโมงก่อนหน้าเวลาสากลเชิงพิกัด เป็นเวลาที่กำหนดใช้ระหว่างช่วงฤดูร้อนในบางประเทศในทวีปยุโรป แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง ในระหว่างฤดูหนาวประเทศเหล่านี้จะกลับไปใช้เวลายุโรปตะวันออก (UTC+2)

การใช้แก้ไข

ประเทศข้างบนเป็นประเทศที่ใช้ ระบบเวลาออมแสงยุโรปตะวันออก ระหว่างฤดูร้อน

ประเทศข้างล่างเป็นประเทศที่ใช้ ระบบเวลาออมแสงยุโรปตะวันออก ระหว่างฤดูร้อนในอดีต

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. EEST – Eastern European Summer Time[1]