เวลายุโรปตะวันออก

เวลายุโรปตะวันออก (อังกฤษ: Eastern European Time - EET) เป็นชื่อเขตเวลา UTC+2 อันหนึ่ง ใช้ในบางประเทศในทวีปยุโรป แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง ประเทศส่วนใหญ่จะใช้เวลาฤดูร้อนยุโรปตะวันออก เป็นเวลาออมแสงด้วย

การใช้แก้ไข

มีหนึ่งประเทศที่ใช้เขตเวลายุโรปตะวันออกตลอดปี ได้แก่ประเทศลิเบีย,ประเทศอียิปต์,ประเทศรัสเซีย นอกจากนี้ ประเทศหรือส่วนของประเทศต่อไปนี้ ใช้เขตเวลายุโรปตะวันออกในช่วงฤดูหนาว

ประเทศที่เคยใช้เขตเวลายุโรปตะวันออก