ประเทศเชโกสโลวาเกีย

(เปลี่ยนทางจาก เชโกสโลวาเกีย)

เชโกสโลวาเกีย เป็นอดีตประเทศในยุโรปกลาง ปัจจุบันแยกออกเป็นประเทศเช็กเกียและประเทศสโลวาเกีย

เชโกสโลวาเกีย

Československo
พ.ศ. 2461พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2488พ.ศ. 2535
คำขวัญเช็ก: Pravda vítězí
("Truth prevails"; พ.ศ. 2461–2533)
ละติน: Veritas Vincit
("Truth prevails"; พ.ศ. 2533–2535)
ที่ตั้งของ
สถานะสาธารณรัฐ
เมืองหลวงปราก
ภาษาทั่วไปเช็ก, สโลวัก, Rusyn, โปแลนด์
การปกครองสาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 1 (1918–1938)
สาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 2 (1938–1939)
สาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 3 (1945–1948)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก (1948–1990)
สหพันธ์สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก (1990–1992)
ประธานาธิบดี 
• 1918–1935 (คนแรก)
Tomáš G. Masaryk
• 1935–1938 · 1945–1948
เอ็ดเวิร์ด เบเนช
• 1938–1939
Emil Hácha
• 1989–1992 (คนสุดท้าย)
วาตสลัฟ ฮาเวล
นายกรัฐมนตรี 
• 1918–1919 (คนแรก)
Karel Kramář
• 1992 (คนสุดท้าย)
Jan Stráský
ยุคประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20
• ประกาศอิสรภาพจากออสเตรีย-ฮังการี
28 ตุลาคม พ.ศ 2461
• ถูกนาซีเยอรมนียึดครอง
พ.ศ. 2482
• ได้รับอิสระ
พ.ศ. 2488
• แบ่งแยกประเทศ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2535
พื้นที่
พ.ศ. 2536127,900 ตารางกิโลเมตร (49,400 ตารางไมล์)
ประชากร
• พ.ศ. 2536
15600000
สกุลเงินโครูนาเชโกสโลวาเกีย
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
ราชอาณาจักรโบฮีเมีย
สาธารณรัฐเช็ก
ประเทศสโลวาเกีย
Czechoslovakia01.png
Czechoslovakia.png

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

แม่แบบ:รัฐภาวะเชโกสโลวาเกีย


ชื่อทางการแก้ไข

การเมืองการปกครองแก้ไข

บริหารแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐบาลเชโกสโลวาเกีย

นิติบัญญัติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐสภาเชโกสโลวาเกีย

ตุลาการแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กฎหมายเชโกสโลวาเกีย

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ต่างประเทศแก้ไข

ความสัมพันธ์กับประเทศไทยแก้ไข

  • การทูต
  • การเมือง
  • การค้าและเศรษฐกิจ
  • การศึกษาและวิชาการ
  • การท่องเที่ยวและกีฬา

กองทัพแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กองทัพเชโกสโลวาเกีย

เศรษฐกิจแก้ไข

โครงสร้างแก้ไข

การท่องเที่ยวแก้ไข

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

คมนาคม และ โทรคมนาคมแก้ไข

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: การศึกษาในสาธารณรัฐเช็ก

สาธารณสุขแก้ไข

รัฐสวัสดิการแก้ไข

ประชากรศาสตร์แก้ไข

เชื้อชาติแก้ไข

ศาสนาแก้ไข

คริสต์

ภาษาแก้ไข

กีฬาแก้ไข

ฟุตบอลแก้ไข

วอลเลย์บอลแก้ไข

มวยสากลแก้ไข

วัฒนธรรมแก้ไข

ดูบทความหลักที่: วัฒนธรรมเชโกสโลวาเกีย

วรรณกรรมแก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

ศิลปะแก้ไข

ดนตรีแก้ไข

อาหารแก้ไข

สื่อสารมวลชนแก้ไข

วันหยุดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

2 = เชโกสโลวาเกีย