ตราแผ่นดินของเชโกสโลวาเกีย

ตราแผ่นดินของเชโกสโลวาเกีย ได้มีพัฒนาการตามยุคสมัยทางการเมืองในช่วงศตวรรษที่ 20 ดังนี้.

ตราแผ่นดินของเชโกสโลวาเกีย
Greater coat of arms of Czechoslovakia (1918-1938 and 1945-1961).svg
ตราอาร์มรุ่นต่างๆ
Coat of arms of Czechoslovakia (1961-1989).svg
ตราแผ่นดินสมัยสาธารณรัฐสังคมนิยม (ค.ศ.1961-1990)
Lesser coat of arms of Czechoslovakia (1918-1938 and 1945-1961).svg
ตราอาร์มน้อย (ค.ศ. 1918-1938); สาธารณรัฐที่ 3 (ค.ศ. 1945-1960)
รายละเอียด
เริ่มใช้ค.ศ. 1918
ค.ศ. 1961
ค.ศ. 1990

สาธารณรัฐที่ 1 และ สาธารณรัฐที่ 3แก้ไข

 
 
 
ตราอาร์มน้อย (ค.ศ. 1918-1938); สาธารณรัฐที่ 3 (ค.ศ. 1945-1960).
ตราอาร์มเชโกสโลวาเกีย
(1920-1939).
ตรามหาจลัญจกรณ์ใหญ่
(ค.ศ. 1920-1938) และ (ค.ศ. 1945-1960).

รัฐผู้พิทักษ์แห่งโบฮีเมียและโมราเวียแก้ไข


สาธารณรัฐสังคมนิยมแก้ไข

 
 
ตราแผ่นดินยุคคอมมิวนิสต์ สมัยสาธารณรัฐสังคมนิยม
(ค.ศ. 1960-1990)
ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวัก
(ค.ศ. 1960-1990) (โดยพฤตินัย)


สหพันธ์สาธารณรัฐแก้ไข

 
 
 
ตราแผ่นดินสหพันธสาธารณรัฐ
ระหว่างการปฏิวัติเวลเวต (ค.ศ.1990-1992)
ตราอาร์มน้อยเช็กเกีย
ตราแผ่นดินของสโลวาเกีย


ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข