ตราแผ่นดิน

เป็นตราสัญลักษณ์หรือดวงตราที่สงวนไว้ใช้สำหรับรัฐชาติหรือรัฐหลายชนชาติเพื่อเป็นสัญลักษ

ตราแผ่นดิน (อังกฤษ: National emblem) เป็นตราสัญลักษณ์หรือดวงตราที่สงวนไว้ใช้สำหรับรัฐชาติหรือรัฐหลายชนชาติเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาตินั้น ซึ่งหลายประเทศมีดวงตราหรือตราสัญลักษณ์นอกเหนือจากธงชาติ

ตัวอย่างตราแผ่นดินของเนปาล

สัญลักษณ์ประจำชาติอย่างอื่น ๆ เช่น นกประจำชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งสามารถดูได้ที่รายชื่อสัญลักษณ์ประจำชาติ

ข้อกำหนดระหว่างตราสัญลักษณ์ ตราอาร์ม และดวงตรา

แก้

การออกแบบตราสัญลักษณ์ (emblem) จะแตกต่างออกไปจากตราอาร์ม ซึ่งมักจะเป็นไปตามกฎของมุทราศาสตร์ โดยจะมีโล่ (มุทราศาสตร์) อยู่ตรงกลาง อย่างไรก็ตาม ตราแผ่นดิน (national emblems) ที่ไม่ได้เข้าตามหลักการทุทราศาสตร์จำนวนมากมักจะถูกเรียกขานว่า ตราอาร์มแผ่นดิน (national coats of arms) อยู่ดี เพราะตราเหล่านี้ถูกใช้งานในจุดประสงค์เดียวกันกับ ตราอาร์มแผ่นดิน[1]

การออกแบบ ตราแผ่นดิน บางครั้งในรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็น ดวงตราแผ่นดิน (national seal) ได้[2]

เช่นเดียวกับบาง ตราอาร์มแผ่นดิน เช่น มหาลัญจกรของสหรัฐ ซึ่งเป็น ตราอาร์ม บนดวงตรา ส่วนตราอาร์มของประเทศไทยเป็นคนละตรากับตราแผ่นดิน[3]

ตราแผ่นดินแบ่งตามทวีป

แก้

ในทวีปแอฟริกา

แก้


ในทวีปอเมริกา

แก้

ในทวีปเอเชีย

แก้

ในทวีปยุโรป

แก้

ในโอเชียเนีย

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. von Volborth, Carl-Alexander (1983). Heraldry: Customs, Rules and Styles. Ware, Hertfordshire: Omega Books Ltd. p. 11. ISBN 0-907853-47-1.
  2. Seal and emblem of the United States Department of the Army: not a national emblem/seal but an example for a emblem and a seal, see also: Department of the Army Emblem, U.S. Army Center of Military History
  3. "ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า". www2.crma.ac.th.
  4. "รู้จัก... ตราครุฑ สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของไทย". mcot.net. 2023-01-31.