ตราแผ่นดินของคีร์กีซสถาน

ตราแผ่นดินของคีร์กีซสถาน ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2535 หลังแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต ตราแผ่นดินเป็นสีน้ำเงิน สีฟ้าของชาวคีร์กีซ หมายถึง ความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ (มีนัยใกล้เคียงกับธงชาติคาซัคสถานและตราแผ่นดินของคาซัคสถาน) ด้านซ้ายและขวาของตรานั้นมีช่อดอกฝ้ายกับรวงข้าวสาลีรองรับ ที่ส่วนยอดและส่วนล่างมีนามชื่อประเทศเป็นอักษรซีริลลิกว่า (คีร์กีซ: "Кыргыз Республикасы" Kyrgyz Respublikasy)

ตราแผ่นดินของคีร์กีซสถาน
National emblem of Kyrgyzstan.svg
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
Emblem of the Kirghiz SSR.svg
ตราแผ่นดินของคีร์กีซโซเวียต (พ.ศ. 2480 - 2534)
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลคีร์กีซสถาน
เริ่มใช้2 มิถุนายน พ.ศ. 2535
โล่ภูเขาเตียนชาน ("Tian Shan") ภายใต้แสงรัศมีของดวงอาทิตย์ในช่วงรุ่งอรุณ โดยเหยี่ยวกำลังสยายปีกบินรองรับรูปดังกล่าว
ประคองข้างมีช่อดอกฝ้ายกับรวงข้าวสาลี
คำขวัญคีร์กีซ: "Кыргыз Республикасы" Kyrgyz Respublikasy

ตรงกลางมีภูเขาเตียนชาน ("Tian Shan") ภายใต้แสงรัศมีของดวงอาทิตย์ช่วงรุ่งอรุณ โดยมีนกเหยี่ยวกำลังสยายปีกบินรองรับภูเขาเตียนชาน ส่วนท่าบินของนก หมายถึงวิสัยทัศน์ของชาติที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างทรงพลัง

ประวัติแก้ไข

ก่อนหน้าที่จะได้รับอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต เดิมคีร์กีซสถานได้ใช้ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐโซเวียต ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนถ่ายอำนาจ สัญลักษณ์ค้อนเคียวที่สื่อถึงการปฏิวัติรัสเซีย พ.ศ. 2460 ได้ถูกตัดออก แบบตราแผ่นดินปัจจุบันได้ดัดแปลงแก้ไขและยังคงลักษณะบางอย่างของตราเดิมในสมัยโซเวียตคีร์กีซ เช่น ช่อดอกฝ้ายกับรวงข้าวสาลี และภูเขาเตียนชาน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข