ตราแผ่นดินของบังกลาเทศ

ตราแผ่นดินของบังกลาเทศ เริ่มใช้วันที่ พ.ศ. 2514 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป ดอกบัวเผื่อนกำลังบานเหนือน้ำ ดอกบัวเผื่อนมีกลีบข้างละ 3 กลีบ ใบไม้ ดาวข้างละ 2 ดวง และดอกแพดดี้
ตราแผ่นดินของบังกลาเทศ
National emblem of Bangladesh.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เริ่มใช้พ.ศ. 2514
โล่ดอกบัวเผื่อนกำลังบานเหนือน้ำ ดอกบัวเผื่อนมีกลีบข้างละ 3 กลีบ ใบไม้ ดาวข้างละ 2 ดวง และดอกแพดดี้

ดูเพิ่มแก้ไข