ตราแผ่นดินของบรูไน

ตราแผ่นดินของประเทศบรูไน

ตราแผ่นดินของบรูไน (มลายู: معطف من الأسلحة بروناي.) ใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกับที่ปรากฏในธงชาติบรูไน เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2475 ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 5 อย่าง คือ ราชธวัช (ธง) พระกลด (ร่ม) ปีกนก 4 ขน มือสองข้าง และซีกวงเดือนหรือพระจันทร์เสี้ยว ภายในวงเดือนซึ่งหงายขึ้นนั้น มีข้อความภาษาอาหรับจารึกไว้ ซึ่งแปลความได้ว่า "น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอัลเลาะห์เสมอ" ("Always in service with God's guidance") เบื้องล่างสุดมีแพรแถบจารึกชื่อประเทศไว้ว่า บรูไนดารุสซาลาม (มลายู: بروناي دار السلام) แปลว่า นครแห่งสันติ

ตราแผ่นดินของบรูไน
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลบรูไน
เริ่มใช้พ.ศ. 2475 (ประกาศใช้ครั้งแรก)
เครื่องยอดปีกนก 4 ขน (Sayap) ภายใต้ราชธวัช (Bendera) และ พระกลด (Payang Ubor-Ubor)
โล่ซีกวงเดือนหงายหรือพระจันทร์เสี้ยว (Bulan)
ประคองข้างพระหัตถ์สองข้างที่ชูขึ้น
คำขวัญ(มลายู: القوس ، وعمل تحت إشراف الله.)
"น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระเจ้าเสมอ" (มลายู: بروناي دار السلام)
"บรูไนดาลุสซาลาม"
การใช้เอกสารราชการ, สถานที่ราชการ และ ด้านหลังของเหรียญเงินบรูไน

สัญลักษณ์ต่างๆ มีความหมายดังนี้

  • ราชธวัช (Bendera) และพระกลด (Payang Ubor-Ubor) หมายถึง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม (ของทั้งสองสิ่งนี้ นับเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ตามคติบรูไน)
  • ปีกนก 4 ขน (Sayap) หมายถึง การพิทักษ์ความยุติธรรม ความสงบ ความเจริญ และสันติสุขของชาติ
  • มือสองข้างที่ชูขึ้น (Tangan หรือ Kimhap) หมายถึง หน้าที่ของรัฐบาลที่จะยกระดับความมั่งคั่ง สันติสุข และความวัฒนาถาวรให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
  • ซีกวงเดือนหงาย (Bulan) หมายถึง ศาสนาอิสลาม อันเป็นศาสนาประจำชาติ

วิวัฒนาการ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้