ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม

(เปลี่ยนทางจาก ธงชาติบรูไน)

ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน


ธงชาติบรู​ไนดารุสซาลาม
การใช้ 110100
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 29 กันยายน พ.ศ. 2502 (64 ปี)
ลักษณะ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง มีแถบคาดสีขาวและสีดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากบนซ้ายไปล่างขวา กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

ประวัติ แก้

เดิมรัฐสุลต่านบรูไนใช้ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของรัฐมาโดยตลอดแม้อยู่ในช่วงของการเป็นรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักร ต่อมาจึงได้มีการเพิ่มแถบสีคาดสีขาว-ดำ ลงบนธงในปี พ.ศ. 2449 เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากธงอื่นที่ใช้สีเหลืองชัดเจนขึ้น และได้มีการแก้ไขแบบธงอีกครั้งโดยการเพิ่มรูปตราแผ่นดินลงบนกลางธงในปี พ.ศ. 2502 ดังลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบันนี้

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สีเหลืองจะใช้เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสีของธงประจำพระองค์ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย และ ธงมหาราชของราชอาณาจักรไทย รวมถึงสีธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกด้วย

   
ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม (ใช้จนถึง พ.ศ. 2449) ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม (ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2449 จนถึง 2502)

ธงพระอิสริยยศ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้