รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

(เปลี่ยนทางจาก สี่เหลี่ยมผืนผ้า)

ในเรขาคณิตแบบยุคลิด รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (อังกฤษ: rectangle) คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่งที่มุมทั้งสี่ของมันเป็นมุมฉาก[1] นอกจากนี้ยังมีนิยามอื่นได้อีก เช่น เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้งสี่เท่ากัน หรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  ABCD

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จากการให้การจำกัดความนี้ สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านสองด้านที่ขนานกัน สี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ในขณะที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปชนิดพิเศษของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ด้านทั้งสี่ด้านมีความยาวเท่ากัน ดังนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงเป็นทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

โดยปกติแล้ว ด้านตรงกันข้ามสองด้านในสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านที่ยาวกว่าจะถูกเรียกว่า ด้านยาว ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า และด้านที่สั้นกว่าจะถูกเรียกว่า ด้านกว้าง

สูตรหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็น ด้านกว้าง × ด้านยาว (ในสัญลักษณ์ ) ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว 5 ซม. และความกว้าง 4 ซม. พื้นที่ของมันจะเป็น 20 ตร.ซม. เพราะว่า 5 × 4 = 20

อ้างอิง แก้

  1. Byer, Owen; Lazebnik, Felix; Smeltzer, Deirdre L. (2010). Methods for Euclidean Geometry. Mathematical Association of America. p. 52. ISBN 9780883857632.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้