เรขาคณิตแบบยุคลิด

เรขาคณิตแบบยุคลิด (อังกฤษ: Euclidean geometry) เป็นระบบทางคณิตศาสตร์ระบบหนึ่งซึ่งคิดค้นโดยยุคลิด นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณ ซึ่งเขาได้อธิบายไว้ในหนังสือเกี่ยวกับเรขาคณิตของเขาที่ชื่อ เอเลเมนส์

แนวทางการพิสูจน์ของยุคลิดเริ่มจากการตั้งสมมติฐานหรือสัจพจน์จำนวนหนึ่งซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยสัญชาตญาณ แล้วจากนั้นก็จึงนำสมมติฐานเหล่านี้ไปพิสูจน์ทฤษฎีบทอื่น ๆ เพิ่มเติม และถึงแม้ว่าทฤษฎีบทจำนวนมากจะเคยมีผู้กล่าวถึงไว้แล้วก่อนหน้านั้น[1] แต่ยุคลิดก็เป็นคนแรกที่สามารถนำเสนอทฤษฎีบทเหล่านี้ให้เป็นระบบโดยทำการพิสูจน์ทฤษฎีบทเหล่านี้ด้วยสมมติฐานที่เขาได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้[2]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Eves 1963, p. 19.
  2. Eves 1963, p. 10.