รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ในทางเรขาคณิต คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของด้านทุกด้าน ยาวเท่ากัน มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน 2 คู่ ด้านตรงข้ามขนานกัน และมุมภายในแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก[1][2] โดยอาจเรียกชื่อสี่เหลี่ยมนี้ได้ว่า สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด[3]

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
Rhombus.svg
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสองแบบ
ชนิดรูปสี่เหลี่ยม, พีระมิดคู่
ขอบและจุดยอด4
สัญลักษณ์ชเลฟลี{ } + { }
ค็อกซีเตอร์-ดืยน์กินCDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.png
กรุปสมมาตรDih2, [2], (*22)
พื้นที่
รูปหลายเหลี่ยมคู่กันสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สมบัติรูปหลายเหลี่ยมนูน

สมบัติแก้ไข

  • ความยาวของด้านยาวเท่ากันหมดทุกด้าน
  • ด้านตรงข้ามขนาน
  • เส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากัน แต่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก
  • มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน[4]

การหาพื้นที่แก้ไข

 
การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยใช้ความยาวของด้านและเส้นทแยงมุม
การหาพื้นที่โดยใช้ความยาวของด้าน

การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยใช้ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคูณกับความยาวของฐานรูปสี่เหลี่ยม[5] ซึ่งจะได้สูตรดังนี้

 
โดย K แทนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, a แทนความยาวฐาน และ h แทนความสูง
การหาพื้นที่โดยใช้เส้นทแยงมุม

การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยใช้ผลคูณเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากสองเส้นคูณกับ 1/2[5] ซึ่งจะได้สูตรดังนี้

1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข