รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ในทางเรขาคณิต คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของด้านทุกด้าน ยาวเท่ากัน มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน 2 คู่ ด้านตรงข้ามขนานกัน และมุมภายในแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก[1][2] โดยอาจเรียกชื่อสี่เหลี่ยมนี้ได้ว่า สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด[3]

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสองแบบ
ชนิดรูปสี่เหลี่ยม, พีระมิดคู่
ขอบและจุดยอด4
สัญลักษณ์ชเลฟลี{ } + { }
ค็อกซีเตอร์-ดืยน์กิน
กรุปสมมาตรDih2, [2], (*22)
พื้นที่
รูปหลายเหลี่ยมคู่กันสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สมบัติรูปหลายเหลี่ยมนูน

สมบัติ แก้

  • ความยาวของด้านยาวเท่ากันหมดทุกด้าน
  • ด้านตรงข้ามขนานกัน
  • เส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากัน แต่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก
  • มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน[4]

การหาพื้นที่ แก้

 
การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยใช้ความยาวของแต่ละด้านและเส้นทแยงมุม
การหาพื้นที่โดยใช้ความยาวของด้าน

การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยใช้ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคูณกับความยาวของฐานรูปสี่เหลี่ยม[5] ซึ่งจะได้สูตรดังนี้

 
โดย K แทนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, a แทนความยาวฐาน และ h แทนความสูง
การหาพื้นที่โดยใช้เส้นทแยงมุม

การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยใช้ผลคูณเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากสองเส้นคูณกับ 1/2[5] ซึ่งจะได้สูตรดังนี้

1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

อ้างอิง แก้

  1. "สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (rhombus), รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral), ทรูปลูกปัญญา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-22. สืบค้นเมื่อ 2012-12-12.
  2. "รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, รูปสี่เหลี่ยม, เรขาคณิต, สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-07-07. สืบค้นเมื่อ 2012-12-12.
  3. "ขนมเปียกปูน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-03. สืบค้นเมื่อ 2012-12-16.
  4. คุณสมบัติรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, สมบัติของรูปเรขาคณิต, Learners.in.th[ลิงก์เสีย]
  5. 5.0 5.1 "การหาพื้นที่และปริมาตร, เอกสารอบรมครู (หลักสูตรกลาง) ในโครงการความร่วมมือ สกอ. - สพฐ. - สสวท. 2550-2554, สสวท" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-03-31. สืบค้นเมื่อ 2021-09-29.

ดูเพิ่ม แก้