ยังดีเปอร์ตวนอากง

(เปลี่ยนทางจาก ยังดี เปอร์ตวน อากง)

ยังดีเปอร์ตวนอากง (มลายู: Yang di-Pertuan Agong, يڠدڤرتوان اڬوڠ; ยังดีเปร์ตูวันอากง) ในภาษามลายู หมายถึง ผู้ปกครองสูงสุด เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งรัฐของมาเลเซีย เปรียบเทียบได้กับพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมาจากเจ้าผู้ครองรัฐทั้ง 9 รัฐในมาเลเซียตะวันตก จากทั้งหมด 13 รัฐของมาเลเซีย ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี และหมุนเวียนกันไปตามลำดับ

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
มาเลเซีย
ราชาธิปไตย
สหพันธรัฐ
Flag of the Supreme Head of Malaysia.svg
ธงพระราชอิสริยยศ
Al-Sultan Abdullah (cropped) 2.jpg
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์

ราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
ปฐมกษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู อับดุล ระห์มัน
สถาปนา พ.ศ. 2500

พระอัครมเหสีในยังดีเปอร์ตวนอากง มีตำแหน่งเรียกว่า รายา ประไหมสุหรี อากง (มลายู: Raja Permaisuri Agong, راج ڤرماءيسوري اڬوڠ; ราจาเปร์ไมซูรีอากง)

รายพระนาม ยังดีเปอร์ตวนอากงแก้ไข


ลำดับ พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม รัฐ ครองราชย์ พระราชสมภพ สวรรคต
1   สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ระห์มัน เนอเกอรีเซิมบีลัน 31 สิงหาคม 2500 – 1 เมษายน 2503 24 สิงหาคม 2438 1 เมษายน 2503
2   สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์ เซอลาโงร์ 14 เมษายน 2503 – 1 กันยายน 2503 13 พฤษภาคม 2441 1 กันยายน 2503
3   สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ปูตรา ปะลิส 21 กันยายน 2503 – 20 กันยายน 2508 25 พฤศจิกายน 2463 16 เมษายน 2543
4   สมเด็จพระราชาธิบดีอิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์ ตรังกานู 21 กันยายน 2508 – 20 กันยายน 2513 19 มกราคม 2449 20 กันยายน 2522
5   สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์ เกอดะฮ์ 21 กันยายน 2513 – 20 กันยายน 2518 28 พฤศจิกายน 2470 11 กันยายน 2560
6   สมเด็จพระราชาธิบดียะห์ยา เปตรา กลันตัน 21 กันยายน 2518 – 29 มีนาคม 2522 10 ธันวาคม 2460 29 มีนาคม 2522
7   สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี อาห์หมัด ชาห์ ปะหัง 26 เมษายน 2522 – 25 เมษายน 2527 24 ตุลาคม 2473 22 พฤษภาคม 2562
8   สมเด็จพระราชาธิบดีอิสกันดาร์ ยะโฮร์ 26 เมษายน 2527 – 25 เมษายน 2532 8 เมษายน 2465 22 มกราคม 2553
9   สมเด็จพระราชาธิบดีอัซลัน มูฮิบบุดดิน ชาห์ เปรัก 26 เมษายน 2532 – 25 เมษายน 2537 19 เมษายน 2471 28 พฤษภาคม 2557
10   สมเด็จพระราชาธิบดีจาฟาร์ เนอเกอรีเซิมบีลัน
26 เมษายน 2537 – 25 เมษายน 2542 19 กรกฎาคม 2465 27 ธันวาคม 2551
11   สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ เซอลาโงร์ 26 เมษายน 2542 – 21 พฤศจิกายน 2544 8 มีนาคม 2469 21 พฤศจิกายน 2544
12   สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ซีรอญุดดีน ปะลิส 13 ธันวาคม 2544 – 12 ธันวาคม 2549 17 พฤษภาคม 2486 ยังทรงพระชนม์ชีพ
13   สมเด็จพระราชาธิบดีมีซัน ไซนัล อาบีดิน ตรังกานู 13 ธันวาคม 2549 – 12 ธันวาคม 2554 22 มกราคม 2505 ยังทรงพระชนม์ชีพ
(5)   สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์ เกอดะฮ์ 13 ธันวาคม 2554 – 12 ธันวาคม 2559 28 พฤศจิกายน 2470 11 กันยายน 2560
14   สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 กลันตัน 13 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2562 6 ตุลาคม 2512 ยังทรงพระชนม์ชีพ
15   สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์ ปะหัง 31 มกราคม 2562-ปัจจุบัน 30 กรกฎาคม 2502 ยังทรงพระชนม์ชีพ

สมเด็จพระราชาธิบดี ตวนกู อับดุล ฮาลิม จากรัฐเกอดะฮ์ ทรงเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงพระองค์แรกที่ทรงครองราชย์อีกเป็นครั้งที่ 2 และยังทรงเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงที่พระชนมายุมากที่สุดอีกด้วย

อ้างอิงแก้ไข