รายา ประไหมสุหรี อากง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามแก้ไข

พระอัครมเหสีในยังดีเปอร์ตวนอากง มีตำแหน่งเรียกว่า รายา ประไหมสุหรี อากง (มลายู: Raja Permaisuri Agong, راج ڤرماءيسوري اڬوڠ; ราจาเปร์ไมซูรีอากง)

No. พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม รัฐ รัชสมัย ประสูติ สวรรคต พระสวามี
1   ตุนกู ครุชีอะห์ บินตี อัลมาร์ฮัม ตุนกู เบซาร์ บาร์ฮานุดดีน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน 31 สิงหาคม 2500 – 1 เมษายน 2503 16 พฤษภาคม 2454 2 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู อับดุล ระห์มัน
2   รายา เจมะห์ บินตี อัลมาร์ฮัม รายา อะหมัด รัฐเซอลาโงร์ 14 เมษายน 2503 – 1 กันยายน 2503 2443 8 เมษายน 2516 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮีซามุดดีน อาลัม ชาห์
3   เตงกู บุดรีอะห์ บินตี เตงกู อิสเมล รัฐปะลิส 21 กันยายน 2503 – 20 กันยายน 2508 18 มีนาคม 2467 28 พฤศจิกายน 2551 สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ปุตรา
4   เตงกู อินทาน ซาฮารา รัฐตรังกานู 21 กันยายน 2508 – 20 กันยายน 2513 13 เมษายน 2471 24 มกราคม 2558 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์
5   ตวนกู บาฮิลยะ บินตี อัลมาร์ฮัม ตวนกู อับดุล ราห์มัน รัฐเกอดะฮ์ 21 กันยายน 2513 – 20 กันยายน 2518 24 สิงหาคม 2473 26 สิงหาคม 2546 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์
6   เตงกู ไซนับ อิล บินตี เตงกู มูฮัมหมัด เปตรา รัฐกลันตัน 21 กันยายน 2518 – 29 มีนาคม 2522 7 สิงหาคม 2460 10 มกราคม 2536 สมเด็จพระราชาธิบดียะห์ยา เปตรา
7   เตงกู ฮัสจา ฮัฟซัน บินตี เตงกู ปังลิห์มาห์ ปะรัง มูหัมหมัด รัฐปะหัง 26 เมษายน 2522 – 25 เมษายน 2527 4 ธันวาคม 2476 29 มิถุนายน 2531 สมเด็จพระราชาธิบดีอะห์มัด ชาห์ อัล-มุสตาน บิลละห์
8   เตงกู ซานาริยะห์ บินตี เตงกู ปังลิมา รายา อะหมัด รัฐยะโฮร์ 26 เมษายน 2527 – 25 เมษายน 2532 5 กรกฎาคม 2483 17 มีนาคม 2562 สมเด็จพระราชาธิบดีอิสกันดาร์
9   รายา ประไหมสุหรี อากง ตวนกู บัยนุน บินติ โมห์ด อาลี รัฐเปรัก 26 เมษายน 2532 – 25 เมษายน 2537 7 พฤศจิกายน 2475 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอัซลัน มูฮิบบุดดิน ชาห์
10   ตุนกู นาญิอาห์ บินตี อัลมะรัม ตุนกู เบซาร์ บูร์ฮานุดดิน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน 26 เมษายน 2537 – 25 เมษายน 2542 11 กันยายน 2467 สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู จาฟาร์
11   ตวนกู สิตี ไอชาห์ รัฐเซอลาโงร์ 26 เมษายน 2542 – 21 พฤศจิกายน 2544 18 พฤศจิกายน 2514 สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
12   เตงกู เฟาซียะ บินตี อัลมาร์ฮัม เตงกู อับดุล ลาชิด รัฐปะลิส 13 ธันวาคม 2544 – 12 ธันวาคม 2549 6 มิถุนายน 2489 สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ซีรอญุดดีน
13   สมเด็จพระราชินีตวนกู สุลตานา นูร์ ซาฮีราห์ บินตี อดิน บาเกรี รัฐตรังกานู 13 ธันวาคม 2549 – 12 ธันวาคม 2554 7 ธันวาคม 2516 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน มีซาน ไซนัล อาบิดีน
14   สมเด็จพระราชินีตวนกู สุลตานะห์ ฮัจญะห์ ฮามีนะห์ ฮามีดุน รัฐเกอดะฮ์ 13 ธันวาคม 2554 – 12 ธันวาคม 2559 15 กรกฎาคม 2496 สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์1
15 100px สมเด็จพระราชินีตนกู อะซิซาห์ อมินาห์ ไมมุนาห์ รัฐปะหัง 31 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน 5 สิงหาคม 2503 สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ ชาห์
1.^ Tuanku Abdul Halim is the first Yang di-Pertuan Agong to reign twice.[1] Sultanah Haminah has been his second wife since 1975.

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bernama (2011-10-14). "Kedah Sultan To Be Next King, For The Second Time". สืบค้นเมื่อ 2011-10-14.