รายพระนามพระมหากษัตริย์มาเลเซีย

ยังดีเปอร์ตวนอากง (มลายู: Yang di-Pertuan Agong, يڠ د-ڤرتوان اڬوڠ; ยังดีเปร์ตูวันอากง) ในภาษามลายู หมายถึง ผู้ปกครองสูงสุด เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งรัฐของมาเลเซีย เปรียบเทียบได้กับพระมหากษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมาจากเจ้าผู้ครองรัฐทั้ง 9 รัฐในมาเลเซียตะวันตก จากทั้งหมด 13 รัฐของมาเลเซีย ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี และหมุนเวียนกันไปตามลำดับ

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
มาเลเซีย
ราชาธิปไตย
สหพันธรัฐ
Flag of the Supreme Head of Malaysia.svg
ธงพระราชอิสริยยศ
Sultan Abdullah Pahang 02.png
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์

ราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
ปฐมกษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู อับดุล ระห์มัน
สถาปนา พ.ศ. 2500

พระอัครมเหสีในยังดีเปอร์ตวนอากง มีตำแหน่งเรียกว่า รายา ประไหมสุหรี อากง (มลายู: Raja Permaisuri Agong, راج ڤرماءيسوري اڬوڠ; ราจาเปร์ไมซูรีอากง)

รายพระนาม ยังดีเปอร์ตวนอากงแก้ไข


ลำดับ พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม รัฐ ครองราชย์ พระราชสมภพ สวรรคต
1   สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ระห์มัน เนอเกอรีเซิมบีลัน 31 สิงหาคม 2500 – 1 เมษายน 2503 24 สิงหาคม 2438 1 เมษายน 2503
2   สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์ เซอลาโงร์ 14 เมษายน 2503 – 1 กันยายน 2503 13 พฤษภาคม 2441 1 กันยายน 2503
3   สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ปูตรา ปะลิส 21 กันยายน 2503 – 20 กันยายน 2508 25 พฤศจิกายน 2463 16 เมษายน 2543
4   สมเด็จพระราชาธิบดีอิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์ ตรังกานู 21 กันยายน 2508 – 20 กันยายน 2513 19 มกราคม 2449 20 กันยายน 2522
5   สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์ เกอดะฮ์ 21 กันยายน 2513 – 20 กันยายน 2518 28 พฤศจิกายน 2470 11 กันยายน 2560
6   สมเด็จพระราชาธิบดียะห์ยา เปตรา กลันตัน 21 กันยายน 2518 – 29 มีนาคม 2522 10 ธันวาคม 2460 29 มีนาคม 2522
7   สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี อาห์หมัด ชาห์ ปะหัง 26 เมษายน 2522 – 25 เมษายน 2527 24 ตุลาคม 2473 22 พฤษภาคม 2562
8   สมเด็จพระราชาธิบดีอิสกันดาร์ ยะโฮร์ 26 เมษายน 2527 – 25 เมษายน 2532 8 เมษายน 2465 22 มกราคม 2553
9   สมเด็จพระราชาธิบดีอัซลัน มูฮิบบุดดิน ชาห์ เปรัก 26 เมษายน 2532 – 25 เมษายน 2537 19 เมษายน 2471 28 พฤษภาคม 2557
10   สมเด็จพระราชาธิบดีจาฟาร์ เนอเกอรีเซิมบีลัน
26 เมษายน 2537 – 25 เมษายน 2542 19 กรกฎาคม 2465 27 ธันวาคม 2551
11   สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ เซอลาโงร์ 26 เมษายน 2542 – 21 พฤศจิกายน 2544 8 มีนาคม 2469 21 พฤศจิกายน 2544
12   สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ซีรอญุดดีน ปะลิส 13 ธันวาคม 2544 – 12 ธันวาคม 2549 17 พฤษภาคม 2486 ยังทรงพระชนม์ชีพ
13   สมเด็จพระราชาธิบดีมีซัน ไซนัล อาบีดิน ตรังกานู 13 ธันวาคม 2549 – 12 ธันวาคม 2554 22 มกราคม 2505 ยังทรงพระชนม์ชีพ
(5)   สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์ เกอดะฮ์ 13 ธันวาคม 2554 – 12 ธันวาคม 2559 28 พฤศจิกายน 2470 11 กันยายน 2560
14 80px สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 กลันตัน 13 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2562 6 ตุลาคม 2512 ยังทรงพระชนม์ชีพ
15   สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์ ปะหัง 31 มกราคม 2562-ปัจจุบัน 30 กรกฎาคม 2502 ยังทรงพระชนม์ชีพ

สมเด็จพระราชาธิบดี ตวนกู อับดุล ฮาลิม จากรัฐเกอดะฮ์ ทรงเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงพระองค์แรกที่ทรงครองราชย์อีกเป็นครั้งที่ 2 และยังทรงเป็นยังดีเปอร์ตวนอากงที่พระชนมายุมากที่สุดอีกด้วย

อ้างอิงแก้ไข