สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ซีรอญุดดีน

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ซีรอญุดดีน อิบนี อัลมัรฮูม ตวนกูซัยยิด ปุตรา จามาลัลลาอิล ยังดีเปอร์ตวน อากงที่ 12 ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 12 แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และอดีตรายารัฐปะลิสเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 3 แห่งมาเลเซีย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 และทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2544

สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ซีรอญุดดีน
ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย
รายาแห่งรัฐปะลิส
ยังดี เปอร์ตวน อากง ลำดับที่ 12
ครองราชย์13 ธันวาคม พ.ศ. 2544 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ราชาภิเษก24 เมษายน พ.ศ. 2545
ก่อนหน้าซาลาญุดดิญแห่งเซอลาโงร์
ถัดไปมีซานแห่งตรังกานู
นายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด
อับดุลละฮ์ อะฮ์มัด บาดาวี
รายาแห่งรัฐปะลิส
ครองราชย์17 เมษายน พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
ราชาภิเษก7 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
ก่อนหน้าตวนกูซัยยิด ปูตรา
พระราชสมภพ17 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 (81 พรรษา)
เมืองอาเรา รัฐปะลิส สหพันธรัฐมลายู บริติชมาลายา
คู่อภิเษกเติงกู เฟาซียะห์ บินติ เติงกู อับดุลราชิด
พระราชบุตรตวนกู ซัยยิด ไฟซุดดิน ปุตรา
ชาลิฟะห์ ฟาซิรา
ราชวงศ์ปะลิส
พระราชบิดาตวนกูซัยยิด ปูตรา
พระราชมารดาเติงกู บุดริอะห์ บินติ เติงกู อิสมาอิล
ศาสนาอิสลาม

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรอญุดดิน อิบนี อัลมาร์ฮูม ตวนกู ไซอิด ปุตรา จามาลุลไลล์ ยังดี เปอร์ตวน อากง แห่งมาเลเซีย เป็นพระราชโอรสในตวนกู เซยิด ปุตรา อิบนิ อัล มรหุม เซยิด ฮัสซัน จามัลุลลาอิล (Tuanku syed Putra Ibni Al Marhum Syed Hassan Jamalullail) อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 3 และรายารัฐปะลิส กับเติงกู บุดริอะห์ บินติ อัล มรหุม เติงกู อิสมาอิล (Tengku Budriah binti Al – Marhum Tengku Ismail) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 12 แห่งมาเลเซีย

พระราชประวัติ แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ซีรอญุดดีน เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 ณ เมืองระอาว รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย พระองค์ทรงอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 กับสมเด็จพระราชินีตวนกู เฟาซิอาห์ บินตี อัลมาร์ฮูม เติงกู อับดุล รอชีด รายา ประไหมสุหรี อากง ซึ่งสืบเชื้อสายพระราชวงศ์สุลต่านรัฐกลันตันและตรังกานู มีพระราชโอรส 1 พระองค์และพระราชธิดา 1 พระองค์ พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการทหารแซนเฮริสต์ (Sandhurst) สหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2508

พระราชกรณียกิจ แก้

  • ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นมกุฏราชกุมารแห่งรัฐปะลิส เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2503
  • ทรงได้รับการสถาปนาพรอิสริยยศเป็นราชาแห่งรัฐปะลิส เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2543 ภายหลังจากที่ตวนกู เซยิด ปุตรา (Tuanku Syed Putra) สมเด็จพระราชบิดาสวรรคต และมีพระราชพิธีราชาภิเษก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีซัยยิด ซีรอญุดดีน ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ   ยังดี เปอร์ตวน อากง
(17 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 - 12 ธันวาคม ค.ศ. 2006)
  สมเด็จพระราชาธิบดีมีซาน ไซนัล อาบิดีน
สมเด็จพระราชาธิบดี ตวนกู ซัยยิด ปุตรา    
รายาแห่งรัฐปะลิส
(17 เมษายน พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง