เปิดเมนูหลัก

รายพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเรียงตามรัชกาล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือ รายพระนามของพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน เรียงตามลำดับปีที่ขึ้นครองราชสมบัติ

รายพระนามนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะประมุขของรัฐ ตัวอย่างเช่น สุลต่าน อับดุล เฮลิม มูอาดซัม ชา ไม่ได้เป็นประมุขที่มีอำนาจอธิปไตยของรัฐ, รายพระนามดังกล่าวลำดับไม่นับรวมถึงผู้ปกครองที่สถานะความเป็นพระมหากษัตริย์ยังคงพิสูจน์ไม่ได้ อย่างเช่น ดาไล ลามะ เทนซิน กัทโซ และพระมหากษัตริย์ที่ถูกขับออกจากราชสมบัติ อย่างเช่น สมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 1 แห่งออสเตรีย ซึ่งอ้างว่าเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2465 (87 ปี)

รายพระนามพระมหากษัตริย์ปัจจุบันแก้ไข

อันดับ พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย/พระนาม ประเทศ พระบรมราชสมภพ/พระราชสมภพ/ประสูติ พระชนมพรรษา/พระชนมายุ/พระชันษา ครองราชย์ ระยะเวลา
1. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เครือจักรภพ[1] 21 เมษายน 1926 93 ปี 186 วัน 6 กุมภาพันธ์ 1952 67 ปี 260 วัน
2. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 15 กรกฎาคม 1946 73 ปี 101 วัน 5 ตุลาคม 1967 52 ปี 19 วัน
3. กูดวิล ซเวลีทีนี คอเบกูซูลู ชาวซูลู (สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) 14 กรกฎาคม 1948 71 ปี 102 วัน 17 กันยายน 1968 51 ปี 37 วัน
4. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน ซะอีด อัสซะอีด รัฐสุลต่านโอมาน 18 พฤศจิกายน 1940 78 ปี 340 วัน 23 กรกฎาคม 1970 49 ปี 93 วัน
5. สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 16 เมษายน 1940 79 ปี 191 วัน 14 มกราคม 1972 47 ปี 283 วัน
6. เชคซุลฏอน บิน มุฮัมมัด อัลกอซิมี รัฐชาร์จาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 2 กรกฎาคม 1939 80 ปี 114 วัน 25 มกราคม 1972 47 ปี 272 วัน
7. สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ราชอาณาจักรสวีเดน 30 เมษายน 1946 73 ปี 177 วัน 15 กันยายน 1973 46 ปี 39 วัน
8. เชคฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี รัฐฟูไจราห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 25 สิงหาคม 1948 71 ปี 60 วัน 18 กันยายน 1974 45 ปี 36 วัน
9. เชคฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี รัฐอัจมาน (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1931 88 ปี 296 วัน 6 กันยายน 1981 38 ปี 48 วัน
10. สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์ ประเทศเอสวาตินี 19 เมษายน 1968 51 ปี 188 วัน 25 เมษายน 1986 33 ปี 182 วัน
11. ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10 จังหวัดยกยาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 2 เมษายน 1946 73 ปี 205 วัน 7 มีนาคม 1989 30 ปี 231 วัน
12. เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ 14 กุมภาพันธ์ 1945 74 ปี 252 วัน 13 พฤศจิกายน 1989 29 ปี 345 วัน
13. สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ราชอาณาจักรเลโซโท 17 กรกฎาคม 1963 56 ปี 99 วัน 12 พฤศจิกายน 1990 28 ปี 346 วัน
14. สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 21 กุมภาพันธ์ 1937 82 ปี 245 วัน 17 มกราคม 1991 28 ปี 280 วัน
15. มูเวนดา มูเตบีที่ 2 แห่งบูกันดา บูกันดา (สาธารณรัฐยูกันดา) 13 เมษายน 1955 64 ปี 194 วัน 24 กรกฎาคม 1993 26 ปี 92 วัน
16. โอโย อึนยิมบา กาบัมบา อีกูรู รูกีดีที่ 4 โตโร (สาธารณรัฐยูกันดา) 16 เมษายน 1992 27 ปี 191 วัน 13 กันยายน 1995 24 ปี 41 วัน
17. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซัน ไซนัล อะบีดิน รัฐตรังกานู (ประเทศมาเลเซีย) 22 มกราคม 1962 57 ปี 275 วัน 15 พฤษภาคม 1998 21 ปี 162 วัน
18. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 30 มกราคม 1962 57 ปี 267 วัน 7 กุมภาพันธ์ 1999 20 ปี 259 วัน
19. สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ ราชอาณาจักรบาห์เรน 28 มกราคม 1950 69 ปี 269 วัน 6 มีนาคม 1999 20 ปี 232 วัน
20. โอตุมเฟา นานา โอเซ ตูตูที่ 2 ชาวอาชันตี (สาธารณรัฐกานา) 6 พฤษภาคม 1950 69 ปี 171 วัน 26 เมษายน 1999 20 ปี 181 วัน
21. เจ้าชายปากู อาลัมที่ 9 ปากูอาลามัน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 7 พฤษภาคม 1938 81 ปี 170 วัน 26 พฤษภาคม 1999 20 ปี 151 วัน
22. สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก ราชอาณาจักรโมร็อกโก 21 สิงหาคม 1963 56 ปี 64 วัน 23 กรกฎาคม 1999 20 ปี 93 วัน
23. สมเด็จพระราชาธิบดีรายาซัยยิด ซีรายุดดิน รัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย) 16 พฤษภาคม 1943 76 ปี 161 วัน 17 เมษายน 2000 19 ปี 190 วัน
24. แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 16 เมษายน 1955 64 ปี 191 วัน 7 ตุลาคม 2000 19 ปี 17 วัน
25. สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์แห่งเซอลาโงร์ รัฐเซอลาโงร์ (ประเทศมาเลเซีย) 24 ตุลาคม 1945 74 ปี 0 วัน 21 พฤศจิกายน 2001 17 ปี 337 วัน
26. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ราชอาณาจักรกัมพูชา 14 พฤษภาคม 1953 66 ปี 163 วัน 14 ตุลาคม 2004 15 ปี 10 วัน
27. เคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด อัลนะฮ์ยาน รัฐอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 25 มกราคม 1945 74 ปี 272 วัน 3 พฤศจิกายน 2004 14 ปี 355 วัน
28. เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก ราชรัฐโมนาโก 14 มีนาคม 1958 61 ปี 224 วัน 6 เมษายน 2005 14 ปี 201 วัน
29. เชคมุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตูม รัฐดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 22 กรกฎาคม 1949 70 ปี 94 วัน 4 มกราคม 2006 13 ปี 293 วัน
30. เชคเศาะบาห์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ รัฐคูเวต 16 มิถุนายน 1929 90 ปี 130 วัน 29 มกราคม 2006 13 ปี 268 วัน
31. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ราชอาณาจักรภูฏาน 21 กุมภาพันธ์ 1980 39 ปี 245 วัน 15 ธันวาคม 2006 12 ปี 313 วัน
32. ยังดีเปอร์ตวนเบซาร์มูห์ริซแห่งเนอเกอรีเซิมบีลัน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (ประเทศมาเลเซีย) 14 มกราคม 1948 71 ปี 283 วัน 29 ธันวาคม 2008 10 ปี 299 วัน
33. เชคสะอูด บิน รอชิด อัลมูอัลลา รัฐอุมม์อัลไกไวน์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1 ตุลาคม 1952 67 ปี 23 วัน 2 มกราคม 2009 10 ปี 295 วัน
34. พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร ดินแดนรเวนซูรูรู (สาธารณรัฐยูกันดา) 1953 66 ปี 296 วัน 19 ตุลาคม 2009 10 ปี 5 วัน
35. สุลต่านอิบราฮิม อิสมาอิลแห่งยะโฮร์ รัฐยะโฮร์ (ประเทศมาเลเซีย) 22 พฤศจิกายน 1958 60 ปี 336 วัน 22 มกราคม 2010 9 ปี 275 วัน
36. สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 รัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย) 6 ตุลาคม 1969 50 ปี 18 วัน 13 กันยายน 2010 9 ปี 41 วัน
37. เชคซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี รัฐราสอัลไคมาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 10 กุมภาพันธ์ 1956 63 ปี 256 วัน 27 ตุลาคม 2010 8 ปี 362 วัน
38. สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา ราชอาณาจักรตองงา 12 กรกฎาคม 1959 60 ปี 104 วัน 18 มีนาคม 2012 7 ปี 220 วัน
39. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นครรัฐวาติกัน 17 ธันวาคม 1936 82 ปี 311 วัน 13 มีนาคม 2013 6 ปี 225 วัน
40. สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 27 เมษายน 1967 52 ปี 180 วัน 30 เมษายน 2013 6 ปี 177 วัน
41. เชคตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี รัฐกาตาร์ 3 มิถุนายน 1980 39 ปี 143 วัน 25 มิถุนายน 2013 6 ปี 121 วัน
42. สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 เมษายน 1960 59 ปี 192 วัน 21 กรกฎาคม 2013 6 ปี 95 วัน
43. สุลต่านนัซริน ชาห์แห่งเปรัก รัฐเปรัก (ประเทศมาเลเซีย) 27 พฤศจิกายน 1956 62 ปี 331 วัน 29 พฤษภาคม 2014 5 ปี 148 วัน
44. มุฮัมมัด ซานูซีที่ 2 รัฐคาโน (สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย) 31 กรกฎาคม 1961 58 ปี 85 วัน 8 มิถุนายน 2014 5 ปี 138 วัน
45. สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน ราชอาณาจักรสเปน 30 มกราคม 1968 51 ปี 267 วัน 19 มิถุนายน 2014 5 ปี 127 วัน
46. สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 31 ธันวาคม 1935 83 ปี 297 วัน 23 มกราคม 2015 4 ปี 274 วัน
47. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชอาณาจักรไทย 28 กรกฎาคม 1952 67 ปี 88 วัน 13 ตุลาคม 2016 3 ปี 11 วัน
48. สุลต่านตวนกู มาห์มุด ซาเลฮุดดิน รัฐเกอดะฮ์ (ประเทศมาเลเซีย) 30 เมษายน 1942 77 ปี 177 วัน 12 กันยายน 2017 2 ปี 42 วัน
49. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์ รัฐปะหัง (ประเทศมาเลเซีย) 30 กรกฎาคม 1959 60 ปี 86 วัน 15 มกราคม 2019 0 ปี 282 วัน
50. สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ประเทศญี่ปุ่น 22 กุมภาพันธ์ 1960 59 ปี 244 วัน 1 พฤษภาคม 2019 0 ปี 176 วัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกอบด้วย:

ดูเพิ่มแก้ไข