รายพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเรียงตามรัชกาล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือ รายพระนามของพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน เรียงตามลำดับปีที่ขึ้นครองราชสมบัติ

รายพระนามนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะประมุขของรัฐ ตัวอย่างเช่น สุลต่าน อับดุล เฮลิม มูอาดซัม ชา ไม่ได้เป็นประมุขที่มีอำนาจอธิปไตยของรัฐ, รายพระนามดังกล่าวลำดับไม่นับรวมถึงผู้ปกครองที่สถานะความเป็นพระมหากษัตริย์ยังคงพิสูจน์ไม่ได้ อย่างเช่น ดาไล ลามะ เทนซิน กัทโซ และพระมหากษัตริย์ที่ถูกขับออกจากราชสมบัติ อย่างเช่น สมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 1 แห่งออสเตรีย ซึ่งอ้างว่าเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2465 (87 ปี)

รายพระนามพระมหากษัตริย์ปัจจุบันแก้ไข

อันดับ พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย/พระนาม ประเทศ พระบรมราชสมภพ/พระราชสมภพ/ประสูติ พระชนมพรรษา/พระชนมายุ/พระชันษา ครองราชย์ ระยะเวลา
1. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เครือจักรภพ[note 1] 21 เมษายน 1926 95 ปี 95 วัน 6 กุมภาพันธ์ 1952 69 ปี 169 วัน
2. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 15 กรกฎาคม 1946 75 ปี 10 วัน 5 ตุลาคม 1967 53 ปี 293 วัน
3. สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 16 เมษายน 1940 81 ปี 100 วัน 14 มกราคม 1972 49 ปี 192 วัน
4. เชคซุลฏอน บิน มุฮัมมัด อัลกอซิมี รัฐชาร์จาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 2 กรกฎาคม 1939 82 ปี 23 วัน 25 มกราคม 1972 49 ปี 181 วัน
5. สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ราชอาณาจักรสวีเดน 30 เมษายน 1946 75 ปี 86 วัน 15 กันยายน 1973 47 ปี 313 วัน
6. เชคฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี รัฐฟูไจราห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 25 สิงหาคม 1948 72 ปี 334 วัน 18 กันยายน 1974 46 ปี 310 วัน
7. เชคฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี รัฐอัจมาน (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1931 90 ปี 205 วัน 6 กันยายน 1981 39 ปี 322 วัน
8. สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตีนี ประเทศเอสวาตินี 19 เมษายน 1968 53 ปี 97 วัน 25 เมษายน 1986 35 ปี 91 วัน
9. ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10 จังหวัดยกยาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 2 เมษายน 1946 75 ปี 114 วัน 7 มีนาคม 1989 32 ปี 140 วัน
10. เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ 14 กุมภาพันธ์ 1945 76 ปี 161 วัน 13 พฤศจิกายน 1989 31 ปี 254 วัน
11. สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ราชอาณาจักรเลโซโท 17 กรกฎาคม 1963 58 ปี 8 วัน 12 พฤศจิกายน 1990 30 ปี 255 วัน
12. สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 21 กุมภาพันธ์ 1937 84 ปี 154 วัน 17 มกราคม 1991 30 ปี 189 วัน
13. มูเวนดา มูเตบีที่ 2 แห่งบูกันดา บูกันดา (สาธารณรัฐยูกันดา) 13 เมษายน 1955 66 ปี 103 วัน 24 กรกฎาคม 1993 28 ปี 1 วัน
14. โอมูกาเบอึนตาเรที่ 6 อันโกเล (สาธารณรัฐยูกันดา) 10 มกราคม 1940 81 ปี 196 วัน 20 พฤศจิกายน 1993 27 ปี 247 วัน
15. โอกูมากาโซโลมอน กาฟาบูซา อิกูรูที่ 1 บุนโยโร (สาธารณรัฐยูกันดา) 18 มิถุนายน 1948 73 ปี 37 วัน 11 มิถุนายน 1994 27 ปี 44 วัน
16. โอโย อึนยิมบา กาบัมบา อีกูรู รูกีดีที่ 4 โตโร (สาธารณรัฐยูกันดา) 16 เมษายน 1992 29 ปี 100 วัน 13 กันยายน 1995 25 ปี 315 วัน
17. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซัน ไซนัล อะบีดิน รัฐตรังกานู (ประเทศมาเลเซีย) 22 มกราคม 1962 59 ปี 184 วัน 15 พฤษภาคม 1998 23 ปี 71 วัน
18. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 30 มกราคม 1962 59 ปี 176 วัน 7 กุมภาพันธ์ 1999 22 ปี 168 วัน
19. สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ ราชอาณาจักรบาห์เรน 28 มกราคม 1950 71 ปี 178 วัน 6 มีนาคม 1999 22 ปี 141 วัน
20. โอตุมเฟา นานา โอเซ ตูตูที่ 2 ชาวอาชันตี (สาธารณรัฐกานา) 6 พฤษภาคม 1950 71 ปี 80 วัน 26 เมษายน 1999 22 ปี 90 วัน
21. สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก ราชอาณาจักรโมร็อกโก 21 สิงหาคม 1963 57 ปี 338 วัน 23 กรกฎาคม 1999 22 ปี 2 วัน
22. Leruo Molotlegi ชาวบาโฟเกง (สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) 1968 53 ปี 205 วัน 2000 21 ปี 205 วัน
23. สมเด็จพระราชาธิบดีรายาซัยยิด ซีรายุดดิน รัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย) 16 พฤษภาคม 1943 78 ปี 70 วัน 17 เมษายน 2000 21 ปี 99 วัน
24. แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 16 เมษายน 1955 66 ปี 100 วัน 7 ตุลาคม 2000 20 ปี 291 วัน
25. สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์แห่งเซอลาโงร์ รัฐเซอลาโงร์ (ประเทศมาเลเซีย) 24 ตุลาคม 1945 75 ปี 274 วัน 21 พฤศจิกายน 2001 19 ปี 246 วัน
26. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ราชอาณาจักรกัมพูชา 14 พฤษภาคม 1953 68 ปี 72 วัน 14 ตุลาคม 2004 16 ปี 284 วัน
27. เคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด อัลนะฮ์ยาน รัฐอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)[note 2] 25 มกราคม 1945 76 ปี 181 วัน 3 พฤศจิกายน 2004 16 ปี 264 วัน
28. เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก ราชรัฐโมนาโก 14 มีนาคม 1958 63 ปี 133 วัน 6 เมษายน 2005 16 ปี 110 วัน
29. เชคมุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตูม รัฐดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 22 กรกฎาคม 1949 72 ปี 3 วัน 4 มกราคม 2006 15 ปี 202 วัน
30. สมเด็จพระราชาธิบดีตูเฮอิเตีย ปากี ชาวมาวรี (ประเทศนิวซีแลนด์) 21 เมษายน 1955 66 ปี 95 วัน 21 สิงหาคม 2006 14 ปี 338 วัน
31. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ราชอาณาจักรภูฏาน 21 กุมภาพันธ์ 1980 41 ปี 154 วัน 15 ธันวาคม 2006 14 ปี 222 วัน
32. ยังดีเปอร์ตวนเบซาร์มูห์ริซแห่งเนอเกอรีเซิมบีลัน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (ประเทศมาเลเซีย) 14 มกราคม 1948 73 ปี 192 วัน 29 ธันวาคม 2008 12 ปี 208 วัน
33. เชคสะอูด บิน รอชิด อัลมูอัลลา รัฐอุมม์อัลไกไวน์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1 ตุลาคม 1952 68 ปี 297 วัน 2 มกราคม 2009 12 ปี 204 วัน
34. พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร ดินแดนรเวนซูรูรู (สาธารณรัฐยูกันดา) 1953 68 ปี 205 วัน 19 ตุลาคม 2009 11 ปี 279 วัน
35. สุลต่านอิบราฮิม อิสมาอิลแห่งยะโฮร์ รัฐยะโฮร์ (ประเทศมาเลเซีย) 22 พฤศจิกายน 1958 62 ปี 245 วัน 22 มกราคม 2010 11 ปี 184 วัน
36. สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 รัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย) 6 ตุลาคม 1969 51 ปี 292 วัน 13 กันยายน 2010 10 ปี 315 วัน
37. เชคซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี รัฐราสอัลไคมาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 10 กุมภาพันธ์ 1956 65 ปี 165 วัน 27 ตุลาคม 2010 10 ปี 271 วัน
38. สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา ราชอาณาจักรตองงา 12 กรกฎาคม 1959 62 ปี 13 วัน 18 มีนาคม 2012 9 ปี 129 วัน
39. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นครรัฐวาติกัน 17 ธันวาคม 1936 84 ปี 220 วัน 13 มีนาคม 2013 8 ปี 134 วัน
40. สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 27 เมษายน 1967 54 ปี 89 วัน 30 เมษายน 2013 8 ปี 86 วัน
41. เชคตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี รัฐกาตาร์ 3 มิถุนายน 1980 41 ปี 52 วัน 25 มิถุนายน 2013 8 ปี 30 วัน
42. สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 เมษายน 1960 61 ปี 101 วัน 21 กรกฎาคม 2013 8 ปี 4 วัน
43. สุลต่านนัซริน ชาห์แห่งเปรัก รัฐเปรัก (ประเทศมาเลเซีย) 27 พฤศจิกายน 1956 64 ปี 240 วัน 29 พฤษภาคม 2014 7 ปี 57 วัน
44. มุฮัมมัด ซานูซีที่ 2 รัฐคาโน (สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย) 31 กรกฎาคม 1961 59 ปี 359 วัน 8 มิถุนายน 2014 7 ปี 47 วัน
45. สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 แห่งสเปน ราชอาณาจักรสเปน 30 มกราคม 1968 53 ปี 176 วัน 19 มิถุนายน 2014 7 ปี 36 วัน
46. William Gabula บูโซกา‎ (สาธารณรัฐยูกันดา) 1 พฤศจิกายน 1988 32 ปี 266 วัน 13 กันยายน 2014 6 ปี 315 วัน
47. สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 31 ธันวาคม 1935 85 ปี 206 วัน 23 มกราคม 2015 6 ปี 183 วัน
48. เจ้าชายปากู อาลัมที่ 10 ปากูอาลามัน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 15 ธันวาคม 1962 58 ปี 222 วัน 7 มกราคม 2016 5 ปี 199 วัน
49. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชอาณาจักรไทย 28 กรกฎาคม 1952 68 ปี 362 วัน 13 ตุลาคม 2016 4 ปี 285 วัน
50. สุลต่านตวนกู มาห์มุด ซาเลฮุดดิน รัฐเกอดะฮ์ (ประเทศมาเลเซีย) 30 เมษายน 1942 79 ปี 86 วัน 12 กันยายน 2017 3 ปี 316 วัน
51. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์ รัฐปะหัง (ประเทศมาเลเซีย)[note 3] 30 กรกฎาคม 1959 61 ปี 360 วัน 15 มกราคม 2019 2 ปี 191 วัน
52. สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ประเทศญี่ปุ่น 23 กุมภาพันธ์ 1960 61 ปี 153 วัน 1 พฤษภาคม 2019 2 ปี 85 วัน
53. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัยษัม บิน ฏอริก อัสซะอีด รัฐสุลต่านโอมาน 13 ตุลาคม 1954 66 ปี 285 วัน 11 มกราคม 2020 1 ปี 195 วัน
54. นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ รัฐคูเวต 25 มิถุนายน 1937 84 ปี 30 วัน 30 กันยายน 2020 0 ปี 298 วัน

หมายเหตุ

  1. ปีที่ครองราชย์โดยสหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ที่เหลือประกอบด้วย:
  2. รวมตำแหน่งพระมหากษัตริย์ยูเออีในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  3. พระมหากษัตริย์มาเลเซีย ครองราชย์ 31 มกราคม 2019 (2 ปี 175 วัน)

รูปพระมหากษัตริย์ปัจจุบันแก้ไข

หมายเหตุ

  1. ประมุขร่วมฝ่ายพระราชาคณะแห่งอันดอร์รา (ผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์รา) ดำรงตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2003 (18 ปี 74 วัน)
  2. ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส (ผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์รา) ดำรงตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2017 (4 ปี 72 วัน)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข