รายพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเรียงตามรัชกาล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือ รายพระนามของพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน เรียงตามลำดับปีที่ขึ้นครองราชสมบัติ

รายพระนามนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะประมุขของรัฐ ตัวอย่างเช่น สุลต่าน อับดุล เฮลิม มูอาดซัม ชา ไม่ได้เป็นประมุขที่มีอำนาจอธิปไตยของรัฐ, รายพระนามดังกล่าวลำดับไม่นับรวมถึงผู้ปกครองที่สถานะความเป็นพระมหากษัตริย์ยังคงพิสูจน์ไม่ได้ อย่างเช่น ดาไล ลามะ เทนซิน กัทโซ และพระมหากษัตริย์ที่ถูกขับออกจากราชสมบัติ อย่างเช่น สมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 1 แห่งออสเตรีย ซึ่งอ้างว่าเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2465 (101 ปี)

รายพระนามพระมหากษัตริย์ปัจจุบัน แก้

อันดับ พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย/พระนาม ประเทศ พระบรมราชสมภพ/พระราชสมภพ/ประสูติ พระชนมพรรษา/พระชนมายุ/พระชันษา ครองราชย์ ระยะเวลา
1. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 15 กรกฎาคม 1946 77 ปี 138 วัน 5 ตุลาคม 1967 56 ปี 56 วัน
2. สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 16 เมษายน 1940 83 ปี 228 วัน 14 มกราคม 1972 51 ปี 320 วัน
3. เชคซุลฏอน บิน มุฮัมมัด อัลกอซิมี รัฐชาร์จาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 2 กรกฎาคม 1939 84 ปี 151 วัน 25 มกราคม 1972 51 ปี 309 วัน
4. สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ราชอาณาจักรสวีเดน 30 เมษายน 1946 77 ปี 214 วัน 15 กันยายน 1973 50 ปี 76 วัน
5. เชคฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี รัฐฟูไจราห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 25 สิงหาคม 1948 75 ปี 97 วัน 18 กันยายน 1974 49 ปี 73 วัน
6. เชคฮุมัยด์ บิน รอชิด อันนุอัยมี รัฐอัจมาน (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1931 92 ปี 333 วัน 6 กันยายน 1981 42 ปี 85 วัน
7. สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตีนี ประเทศเอสวาตินี 19 เมษายน 1968 55 ปี 225 วัน 25 เมษายน 1986 37 ปี 219 วัน
8. ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10 จังหวัดยกยาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 2 เมษายน 1946 77 ปี 242 วัน 7 มีนาคม 1989 34 ปี 268 วัน
9. เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ 14 กุมภาพันธ์ 1945 78 ปี 289 วัน 13 พฤศจิกายน 1989 34 ปี 17 วัน
10. สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ราชอาณาจักรเลโซโท 17 กรกฎาคม 1963 60 ปี 136 วัน 12 พฤศจิกายน 1990 33 ปี 18 วัน
11. สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 21 กุมภาพันธ์ 1937 86 ปี 282 วัน 17 มกราคม 1991 32 ปี 317 วัน
12. มูเวนดา มูเตบีที่ 2 แห่งบูกันดา บูกันดา (สาธารณรัฐยูกันดา) 13 เมษายน 1955 68 ปี 231 วัน 24 กรกฎาคม 1993 30 ปี 129 วัน
13. โอมูกาเบอึนตาเรที่ 6 อันโกเล (สาธารณรัฐยูกันดา) 10 มกราคม 1940 83 ปี 324 วัน 20 พฤศจิกายน 1993 30 ปี 10 วัน
14. โอกูมากาโซโลมอน กาฟาบูซา อิกูรูที่ 1 บุนโยโร (สาธารณรัฐยูกันดา) 18 มิถุนายน 1948 75 ปี 165 วัน 11 มิถุนายน 1994 29 ปี 172 วัน
15. โอโย อึนยิมบา กาบัมบา อีกูรู รูกีดีที่ 4 โตโร (สาธารณรัฐยูกันดา) 16 เมษายน 1992 31 ปี 228 วัน 13 กันยายน 1995 28 ปี 78 วัน
16. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซัน ไซนัล อะบีดิน รัฐตรังกานู (ประเทศมาเลเซีย) 22 มกราคม 1962 61 ปี 312 วัน 15 พฤษภาคม 1998 25 ปี 199 วัน
17. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 30 มกราคม 1962 61 ปี 304 วัน 7 กุมภาพันธ์ 1999 24 ปี 296 วัน
18. สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ ราชอาณาจักรบาห์เรน 28 มกราคม 1950 73 ปี 306 วัน 6 มีนาคม 1999 24 ปี 269 วัน
19. โอตุมเฟา นานา โอเซ ตูตูที่ 2 ชาวอาชันตี (สาธารณรัฐกานา) 6 พฤษภาคม 1950 73 ปี 208 วัน 26 เมษายน 1999 24 ปี 218 วัน
20. สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก ราชอาณาจักรโมร็อกโก 21 สิงหาคม 1963 60 ปี 101 วัน 23 กรกฎาคม 1999 24 ปี 130 วัน
21. Leruo Molotlegi ชาวบาโฟเกง (สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) 1968 55 ปี 333 วัน 2000 23 ปี 333 วัน
22. สมเด็จพระราชาธิบดีรายาซัยยิด ซีรายุดดิน รัฐปะลิส (ประเทศมาเลเซีย) 16 พฤษภาคม 1943 80 ปี 198 วัน 17 เมษายน 2000 23 ปี 227 วัน
23. แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 16 เมษายน 1955 68 ปี 228 วัน 7 ตุลาคม 2000 23 ปี 54 วัน
24. สุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์แห่งเซอลาโงร์ รัฐเซอลาโงร์ (ประเทศมาเลเซีย) 24 ตุลาคม 1945 78 ปี 37 วัน 21 พฤศจิกายน 2001 22 ปี 9 วัน
25. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ราชอาณาจักรกัมพูชา 14 พฤษภาคม 1953 70 ปี 200 วัน 14 ตุลาคม 2004 19 ปี 47 วัน
26. เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก ราชรัฐโมนาโก 14 มีนาคม 1958 65 ปี 261 วัน 6 เมษายน 2005 18 ปี 238 วัน
27. เชคมุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตูม รัฐดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 22 กรกฎาคม 1949 74 ปี 131 วัน 4 มกราคม 2006 17 ปี 330 วัน
28. สมเด็จพระราชาธิบดีตูเฮอิเตีย ปากี ชาวมาวรี (ประเทศนิวซีแลนด์) 21 เมษายน 1955 68 ปี 223 วัน 21 สิงหาคม 2006 17 ปี 101 วัน
29. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ราชอาณาจักรภูฏาน 21 กุมภาพันธ์ 1980 43 ปี 282 วัน 15 ธันวาคม 2006 16 ปี 350 วัน
30. ยังดีเปอร์ตวนเบซาร์มูห์ริซแห่งเนอเกอรีเซิมบีลัน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (ประเทศมาเลเซีย) 14 มกราคม 1948 75 ปี 320 วัน 29 ธันวาคม 2008 14 ปี 336 วัน
31. เชคสะอูด บิน รอชิด อัลมูอัลลา รัฐอุมม์อัลไกไวน์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 1 ตุลาคม 1952 71 ปี 60 วัน 2 มกราคม 2009 14 ปี 332 วัน
32. พระเจ้าโอมูซิงกา ชาร์ล เวสลีย์ มุมเบเร ดินแดนรเวนซูรูรู (สาธารณรัฐยูกันดา) 1953 70 ปี 333 วัน 19 ตุลาคม 2009 14 ปี 42 วัน
33. สุลต่านอิบราฮิม อิสมาอิลแห่งยะโฮร์ รัฐยะโฮร์ (ประเทศมาเลเซีย) 22 พฤศจิกายน 1958 65 ปี 8 วัน 22 มกราคม 2010 13 ปี 312 วัน
34. สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 รัฐกลันตัน (ประเทศมาเลเซีย) 6 ตุลาคม 1969 54 ปี 55 วัน 13 กันยายน 2010 13 ปี 78 วัน
35. เชคซะอูด บิน ซักร์ อัลกอซิมี รัฐราสอัลไคมาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 10 กุมภาพันธ์ 1956 67 ปี 293 วัน 27 ตุลาคม 2010 13 ปี 34 วัน
36. สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา ราชอาณาจักรตองงา 12 กรกฎาคม 1959 64 ปี 141 วัน 18 มีนาคม 2012 11 ปี 257 วัน
37. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นครรัฐวาติกัน 17 ธันวาคม 1936 86 ปี 348 วัน 13 มีนาคม 2013 10 ปี 262 วัน
38. สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 27 เมษายน 1967 56 ปี 217 วัน 30 เมษายน 2013 10 ปี 214 วัน
39. เชคตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี รัฐกาตาร์ 3 มิถุนายน 1980 43 ปี 180 วัน 25 มิถุนายน 2013 10 ปี 158 วัน
40. สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 เมษายน 1960 63 ปี 229 วัน 21 กรกฎาคม 2013 10 ปี 132 วัน
41. สุลต่านนัซริน ชาห์แห่งเปรัก รัฐเปรัก (ประเทศมาเลเซีย) 27 พฤศจิกายน 1956 67 ปี 3 วัน 29 พฤษภาคม 2014 9 ปี 185 วัน
42. มุฮัมมัด ซานูซีที่ 2 รัฐคาโน (สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย) 31 กรกฎาคม 1961 62 ปี 122 วัน 8 มิถุนายน 2014 9 ปี 175 วัน
43. สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 แห่งสเปน ราชอาณาจักรสเปน 30 มกราคม 1968 55 ปี 304 วัน 19 มิถุนายน 2014 9 ปี 164 วัน
44. William Gabula บูโซกา‎ (สาธารณรัฐยูกันดา) 1 พฤศจิกายน 1988 35 ปี 29 วัน 13 กันยายน 2014 9 ปี 78 วัน
45. สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 31 ธันวาคม 1935 87 ปี 334 วัน 23 มกราคม 2015 8 ปี 311 วัน
46. เจ้าชายปากู อาลัมที่ 10 ปากูอาลามัน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 15 ธันวาคม 1962 60 ปี 350 วัน 7 มกราคม 2016 7 ปี 327 วัน
47. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชอาณาจักรไทย 28 กรกฎาคม 1952 71 ปี 125 วัน 13 ตุลาคม 2016 7 ปี 48 วัน
48. สุลต่านตวนกู มาห์มุด ซาเลฮุดดิน รัฐเกอดะฮ์ (ประเทศมาเลเซีย) 30 เมษายน 1942 81 ปี 214 วัน 12 กันยายน 2017 6 ปี 79 วัน
49. สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์ รัฐปะหัง (ประเทศมาเลเซีย)[note 1] 30 กรกฎาคม 1959 64 ปี 123 วัน 15 มกราคม 2019 4 ปี 319 วัน
50. สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ประเทศญี่ปุ่น 23 กุมภาพันธ์ 1960 63 ปี 281 วัน 1 พฤษภาคม 2019 4 ปี 213 วัน
51. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัยษัม บิน ฏอริก อัสซะอีด รัฐสุลต่านโอมาน 13 ตุลาคม 1954 69 ปี 48 วัน 11 มกราคม 2020 3 ปี 323 วัน
52. นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ รัฐคูเวต 25 มิถุนายน 1937 86 ปี 158 วัน 30 กันยายน 2020 3 ปี 61 วัน
53. โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด อัลนะฮ์ยาน รัฐอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)[note 2] 11 มีนาคม 1961 62 ปี 264 วัน 13 พฤษภาคม 2022 1 ปี 201 วัน
54. สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร เครือจักรภพ[note 3] 14 พฤศจิกายน 1948 75 ปี 16 วัน 8 กันยายน 2022 1 ปี 83 วัน

หมายเหตุ

  1. พระมหากษัตริย์มาเลเซีย ครองราชย์ 31 มกราคม 2019 (4 ปี 303 วัน)
  2. รวมตำแหน่งพระมหากษัตริย์ยูเออีในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  3. สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, จาเมกา, บาฮามาส, เกรเนดา, ปาปัวนิวกินี, หมู่เกาะโซโลมอน, ตูวาลู, เซนต์ลูเชีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, เบลีซ, แอนติกาและบาร์บูดา และเซนต์คิตส์และเนวิส

พระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์/พระรูป พระมหากษัตริย์ปัจจุบัน แก้

หมายเหตุ

  1. ประมุขร่วมฝ่ายพระราชาคณะแห่งอันดอร์รา (ผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์รา) ดำรงตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2003 (20 ปี 202 วัน)
  2. ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส (ผู้ปกครองร่วมแห่งอันดอร์รา) ดำรงตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2017 (6 ปี 200 วัน)

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้