สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท


สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท (อังกฤษ: Letsie III of Lesotho) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และประมุขแห่งรัฐของราชอาณาจักรเลโซโท

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
Letsie III.jpg

พระบรมนามาภิไธย เดวิช โมฮาโต เบียง เซเอโซ
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเลโซโท
ราชวงศ์ ราชอาณาจักรเลโซโท
ครองราชย์ ครั้งแรก พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539
รัชกาล พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 (57 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท
พระอัครมเหสี สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
พระราชบุตร 3 พระองค์


พระราชประวัติแก้ไข

พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท ทรงมีพระราชอนุชา 1 พระองค์ คือ เจ้าชายซีอีโซแห่งเลโซโท และพระกนิษฐภคินี 1 พระองค์ คือ เจ้าหญิงคอนสแตนซ์ มาเซเอโซแห่งเลโซโท ทรงโปรดการเล่นกีฬาเทนนิส และทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการเกษตร

การศึกษาแก้ไข

พระราชวงศ์แก้ไข

พระองค์อภิเษกสมรสกับนางสาวแอนนา คาราโบ มอตโซเอเนง (ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 พระองค์ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์ ได้แก่

 1. เจ้าหญิงซีนาตี เซโอโซแห่งเลโซโท
 2. เจ้าหญิงมาเซเอโซ
 3. เจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ มกุฎราชกุมารแห่งเลโซโท

การเสวยราชสมบัติแก้ไข

 • ครั้งแรก พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท พระราชบิดาทรงอยู่ระหว่างการลี้ภัยทางการเมืองในสหราชอาณาจักร
 • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยแก้ไข

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยหลายครั้ง ทั้งในฐานะพระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล และเสด็จเป็นการส่วนพระองค์

 • วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในฐานะพระราชอาคันตุกะ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยครั้งแรกของทั้ง 2 พระองค์[1] ในการนี้ พระองค์และสมเด็จพระราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์ [2]
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถวายพระราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง[3] [4]
 • วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะแขกของรัฐบาล[5]
 • วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ มารดาของอวัสดา ปกมนตรี ภริยาของอภิชาติ สุดแสวง กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรเลโซโท [6] [7]
 • วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรกับเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [8]
 • วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เพื่อทรงเข้าร่วมงาน The Simply Exceptional 2019 Gala Dinner ร่วมกับผู้แทนจากพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์เบลเยี่ยม [9]
 • วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท [10] [11]

แหล่งข้อมูลแก้ไข

 1. "สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับพระราชอาคันตุกะจาก 'เลโซโท'". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 2. "พระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท เสด็จฯ ถวายราชสักการะพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 3. "กษัตริย์เลโซโททรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ". ไทยพีบีเอส. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 4. "ซาบซึ้งน้ำพระราชหฤทัย ! กษัตริย์เลโซโทเสด็จฯมาร่วมสักการะพระบรมศพ". นิตยสาร Hello. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 5. "กษัตริย์-ราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จถึงไทย ร่วมพิธีถวายพระเพลิงฯ ในหลวงร.9". ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 6. "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์". ช่อง 7. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 7. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.กิติวัฒนา ไชยันต์ ปกมนตรี". บางกอกทูเดย์. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 8. "เฉลิมชัย"เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซี แห่งราชอาณาจักรเลโซโท". ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 9. "ฉลองความสัมพันธ์ 3 ราชอาณาจักร "ไทย-เบลเยียม-เลโซโท"". สยามรัฐ. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 10. "ม.อ.ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.
 11. "ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลโซโท จากที่ทรงน้อมนำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้และเห็นผลเป็นรูปธรรม". มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2563.

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท    
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 1)

(ค.ศ. 1990ค.ศ. 1995)
  สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท    
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 2)

(ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ